Rządowy Fundusz Polski Ład - Program inwestycji strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład – podpisano dwie umowy


Gmina Warta Bolesławiecka zawarła dwie umowy na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Pierwsza umowa dotyczy Budowy, przebudowy i remontu dróg wewnętrznych, osiedlowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka. Na realizację tego przedsięwzięcia inwestycyjnego Gmina Warta Bolesławiecka otrzyma 1.853.696,72 zł dofinansowania w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Całkowity koszt zadania wynosi zaś 1.891.527,27 zł. Wykonawcą inwestycji jest firma USŁUGI REMONTOWO BUDOWLANE I TRANSPORT Józef Michalik, a termin zakończenia robót budowlanych ustalono na połowę lipca 2023 roku.


Druga z umów dotyczy zakupu dwóch nowych samochodów specjalnych do zbierania odpadów komunalnych (śmieciarek) z terenu gminy Warta Bolesławiecka. Wartość umowy wynosi  2.002.440,00 zł. Realizacja zadania możliwa jest dzięki wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego Gmina Warta Bolesławiecka  na w/w inwestycję uzyskała dofinansowanie w wysokości 1.902.318,00 zł. Wykonawcą zadania jest Terberg Matec Polska sp. z o.o., a dostawę pojazdów zaplanowano w miesiącu październiku b.r.
10.10.2022r.

Nowe place zabaw dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład
W listopadzie 2022 roku rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn. Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka. Zadanie dotyczy budowy i rozbudowy placu zabaw na dz. nr 1003 w miejscowości
Tomaszów Bolesławiecki oraz na dz. nr 881 w miejscowości Warta Bolesławiecka. Oba obiekty
zlokalizowane zostaną w sąsiedztwie szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały
przedszkolne. Na w/w działkach istnieją obecnie niewielkie place zabaw, jednak ze względu na okres eksploatacji oraz małą ofertę urządzeń zabawowych, wymagają modernizacji i rozbudowy. W pobliżu szkół istnieje infrastruktura sportowa w postaci kompleksu boisk wielofunkcyjnych, a w Warcie Bolesławieckiej także turystyczna - ścieżka rowerowa, skomunikowana z miastem Bolesławiec. Wykonanie nowoczesnych placów zabaw pozwoli na stworzenie wielopokoleniowych stref aktywności i umożliwienie aktywnego spędzania czasu przez całe rodziny. Place zabaw będą posiadać ogrodzenie, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową oraz zostaną wyposażone w certyfikowane, bezpieczne urządzenia zabawowe. Służyć będą między innymi grupom przedszkolnym oraz uczniom najmłodszych klas szkoły podstawowej.
Wartość zadania wynosi 721.899,30 zł brutto, w tym dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 707.461,31 zł , tj. 98% wartości przedsięwzięcia.

W dniu 13.06.2023 r. nastąpił odbiór końcowy zadania pn. Budowa i rozbudowa placów zabaw na terenie gminy Warta Bolesławiecka. Inwestycja obejmuje budowę i rozbudowę placu zabaw na dz. nr 1003 w miejscowościTomaszów Bolesławiecki oraz na dz. nr 881 w miejscowości Warta Bolesławiecka. Oba obiekty zlokalizowane zostały w sąsiedztwie szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne. Place zabaw posiadają ogrodzenie, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową oraz certyfikowane, bezpieczne urządzenia zabawowe. Zadanie zostało zrealizowane przed terminem umownym przez wykonawcę "DARMAR" Dariusz Stos, który został wyłoniony zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.
Wartość zadania wynosi 721.899,30 zł brutto, w tym dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 707.461,31 zł , tj. 98% wartości przedsięwzięcia.
 

17.11.2022r.

Inwestycje w gospodarkę odpadami


W grudniu 2022r Gmina Warta Bolesławiecka zrealizowała zadanie dotyczące zakupu mobilnego przesiewacza bębnowego oraz mobilnego rozdrabniacza wolnoobrotowego do usprawnienia kompostowania odpadów biodegradowalnych. Wartość umowy 2.410.800,00 zł brutto. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki wsparciu w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z którego na w/w inwestycję uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 2.290.260,00 zł, tj. 95% wartości umowy.


ZGK w Lubkowie przyjmuje rocznie do 2000 Mg odpadów biodegradowalnych. Użycie rozdrabniacza wolnoobrotowego na wstępnym etapie kompostowania pozwoli na poprawienie jakości dostarczanych na płytę odpadów i przyśpieszenie procesu, dzięki zmiażdżeniu większych kawałków i ich wyrównaniu. Za pomocą przesiewacza bębnowego odsiane zostaną nieprzekompostowane części odpadów. Dzięki dobremu rozdrobnieniu odpadów bio na wstępie, oraz przesianiu po procesie kompostowania znacznie zmniejszy się ilość kompostu nie spełniającego wymogów, a co najważniejsze uzyska się kompost o lepszych walorach. Wykonawcą zadania jest PRONAR sp. z o.o.. To kolejna inwestycja w gospodarkę odpadami.W październiku 2022r. dokonaliśmy zakupu dwóch nowych samochodów specjalnych do zbierania odpadów komunalnych (śmieciarek). Wartość umowy  2.002.440,00 zł, w tym 1.902.318,00 złotych dofinansowania z drugiej edycji  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Samochody wyprodukowano w 2022 roku na podwoziu Scania i wyposażono w zabudowę skrzyniową jednokomorową Terberg o pojemności 20m3 wraz z tylnym urządzeniem załadowczym OmniTRADE.
 

  

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(6) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["cat_id"]=> string(2) "29" ["art_id"]=> string(2) "98" ["menu_id"]=> string(3) "181" ["page"]=> string(1) "2" }