Aplikacja śmieciowa w Gminie Warta Bolesławiecka

Miło mi poinformować, że w trosce o właściwe gospodarowanie odpadami Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie sp. z o.o., uruchomił dla mieszkańców gminy Warta Bolesławiecka – EcoHarmonogram – bezpłatną aplikację na telefon, tablet lub komputer , która będzie narzędziem wspomagającym w przypadku odpadów. Korzystając z tej aplikacji będziecie Państwo mieli dostęp do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów przez naszą Spółkę, będziecie mogli sprawdzić gdzie wyrzucić dany rodzaj odpadu, oraz jak segregować. Dodatkowo aplikacja przypomni Wam o terminie wywozu odpadów a także poinformuje o temperaturze powietrza. Udostępniamy również możliwość zgłoszenia za pomocą aplikacji nieodebranych odpadów, czy uszkodzonego pojemnika który Państwo dzierżawicie bez konieczności informowania nas o tym telefonicznie.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2021 r.

  Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2021 r.:   Punkty prowadzone przez Powiat:

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka

o przystąpieniu do sporządzenia:
•      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Iwiny, Lubków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;
•      miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

22-01-2021 więcej

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Warta Bolesławiecka

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-do-klas-pierwszych-szkol-podstawowych-dla-ktorych-organem-prowadzacym-jest-gmina-warta-boleslawiecka#cnt została opublikowana informacja dotycząca terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

20-01-2021 więcej

Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Rozwoju” w Tomaszowie Bolesławieckim na rok szkolny 2021-2022

Rekrutacja do Przedszkola Niepublicznego „Akademia Rozwoju” w Tomaszowie Bolesławieckim na rok szkolny 2021-2022

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Rozwoju” w Tomaszowie Bolesławieckim ogłasza nabór dzieci na nowy rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy do pobierania kart zgłoszeń z naszej strony internetowej www.przedszkoletomaszow.pl (zakładka dokumenty) oraz do osobistego odwiedzenia naszej placówki po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat😊 Telefon: (075) 738-93-04 lub 606-889-841, przedszkole.tomaszow@wp.pl

20-01-2021 więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 4 z dnia 11 stycznia 2021 r. Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY stanowiącej  nieruchomość gruntową, zabudowaną  obiektami  przemysłowo-produkcyjnymi o łącznej pow. 0,6483 ha, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 29, położona w obr. 2 miasta Lubomierz, powiat lwówecki,  przy ul.  Majowej  70.  Podana  działka  oznaczona  jest  w  ewidencji  gruntów  symbolem Bi-RIIIb.

19-01-2021 więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) oraz w wykonaniu Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 5 z dnia 11 stycznia 2021 r. Starosta Bolesławiecki podaje do publicznej wiadomości WYKAZ NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY stanowiący nieruchomość gruntową zabudowaną, oznaczoną ewidencyjnie jako działki nr 335/3, 336, 337/6, 337/9, 338/4 i nr 338/5 o łącznej powierzchni  0,69 ha, położoną w obrębie Osła, gmina Gromadka.

19-01-2021 więcej

Dotyczy uruchomienia  platformy zakupowej

Dotyczy uruchomienia platformy zakupowej

Szanowni Państwo,      
ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

04-01-2021 więcej

W dniu 31 grudnia 2020r. Urząd czynny tylko do 13:30

W dniu 31 grudnia 2020r. Urząd czynny tylko do 13:30

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (czwartek 31.12.2020r.) Urząd Gminy będzie czynny do godz. 13:30. Przepraszamy za utrudnienia.

31-12-2020 więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

29-12-2020 więcej

Ogłoszenie naboru na 2021 rok - zakładanie i rozwój działalności gospodarczych

Ogłoszenie naboru na 2021 rok - zakładanie i rozwój działalności gospodarczych

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

28-12-2020 więcej

24 grudnia 2020r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Gminy będzie nieczynny

24 grudnia 2020r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Gminy będzie nieczynny

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2020r. Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej będzie nieczynny. Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

08-12-2020 więcej

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i braku prądu w budynkach mieszkalnych

Zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego i braku prądu w budynkach mieszkalnych

Informujemy, że wszystkie awarie oświetlenia drogowego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka należy zgłaszać telefonicznie lub e-mailowo do Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka. Osoba do kontaktu zajmującą się przedmiotową sprawą jest Mariusz Paweł Piróg, tel. 75 610 20 10, e-mail: mariusz.p@wartabol.pl. Wszystkie zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy w godzinach pracy urzędu. Natomiast wszystkie sprawy związane z zanikiem napięcia elektrycznego lub jego brakiem w budynkach mieszkalnych należy zgłaszać na infolinię Pogotowia Energetycznego pod nr tel. 991.

07-12-2020 więcej

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO  „AKADEMIA ROZWOJU” W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA ROZWOJU” W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM

Zapraszamy dzieci wieku od 2,5 do 6 lat. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać z naszej strony internetowej www.przedszkoletomaszow.pl (zakładka dokumenty). Dokumenty należy przesłać na adres: przedszkole.tomaszow@wp.pl lub dostarczyć osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Zapraszamy do kontaktu mailowego i telefonicznego: przedszkole.tomaszow@wp.pl 606-889-841. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-16:30.

30-11-2020 więcej

1 2 3 ... ... 158 159 160

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }