Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na okres lipiec 2021 - czerwiec 2022

Harmonogramy odbioru odpadów segregowanych, odpadów posegregacyjnych, odpadów zmieszanych oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych na okres od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/harmonogram-odbioru-odpadow-zaplanowanych-na-okres-vii-2021-vi-2022r

Zamówienia publiczne od 01.01.2021r. tylko na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ GMINY

Szanowni Państwo,       ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Zaproszenie dla dzieci na LODOWĄ SENSOPLASTYKĘ. 18.12.2021

Zaproszenie dla dzieci na LODOWĄ SENSOPLASTYKĘ. 18.12.2021

SENSO-MARZEN(I)A zaprasza dzieci do Akademii Rozwoju w Tomaszowie Bolesławieckim na zajęcia (płatne 30zł) w dniu 18 grudnia 2021r. godz. 10.00-11.00.

07-12-2021 więcej

Wójt Gminy wyznaczył nagrodę za wskazanie sprawcy zniszczenia altany

Wójt Gminy wyznaczył nagrodę za wskazanie sprawcy zniszczenia altany

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wyznacza nagrodę w wysokości 2 tys. zł za pomoc w znalezieniu sprawcy bądź sprawców zniszczenia altany, znajdującej się przy ścieżce rowerowej w Raciborowicach Dolnych. W związku z powyższym prosimy o kontakt z najbliższą jednostką Policji tj. Posterunkiem Policji w Warcie Bol.: tel. 478733841 lub Komisariatem Policji w Kruszynie tel. 478733400.

06-12-2021 więcej

DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomił nowy program dofinansowań skierowany do wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”. Program, z budżetem 20 mln zł na lata 2021 – 2024, skierowany jest do mieszkańców naszego województwa zamieszkujących budynki wielorodzinne.

01-12-2021 więcej

„Granty PPGR” - PILNE! Prosimy o dostarczenie aktów urodzenia do 14.12.2021r.

„Granty PPGR” - PILNE! Prosimy o dostarczenie aktów urodzenia do 14.12.2021r.

Szanowni Państwo. Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu realizowanego przez Gminę Warta Bolesławiecka/Urząd pn. – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” informujemy, że instytucja wdrażająca program tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa nałożyła na gminę obowiązek dokonania weryfikacji danych zawartych w oświadczeniach mieszkańców chcących skorzystać z programu – pomimo tego, że pierwotnie w dokumentacji konkursowej nie przewidziano takiego obowiązku. Gmina musi zweryfikować do dnia 16 grudnia br. w złożonych oświadczeniach prawidłowość zawartych danych dotyczących miejsca zamieszkania beneficjenta, pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PGR, potwierdzenia samego faktu pracy tej osoby w PGR, jak również potwierdzenia nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia przez beneficjenta, sprzętu komputerowego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych.

01-12-2021 więcej

Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19

Rehabilitacja lecznicza dla osób po przebytej chorobie COVID-19

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w związku z trwającą pandemią i zapotrzebowaniem na rehabilitację leczniczą kierowaną do pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, uruchomiła nowy profil rehabilitacji w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.

01-12-2021 więcej

  Bezpieczna zima w gospodarstwie rolnym

Bezpieczna zima w gospodarstwie rolnym

Zima jest  okresem  kiedy rolnicy pracują również na powietrzu i narażeni są na działanie zmiennych i niskich temperatur. To również okres konserwacji i napraw maszyn oraz urządzeń rolniczych po intensywnych pracach polowych. Występowanie opadów śniegu, gołoledzi, szadzi lub szronu przy pierwszych przymrozkach może powodować istotne zagrożenia dla osób pracujących na otwartej przestrzeni. Niesprzyjające warunki atmosferyczne powodują, że zwiększa się zagrożenie wypadków.

01-12-2021 więcej

„Granty PPGR” - PILNE. Potrzebne dodatkowe zaświadczenie, które należy złożyć do 14.12.2021r.

„Granty PPGR” - PILNE. Potrzebne dodatkowe zaświadczenie, które należy złożyć do 14.12.2021r.

Osoby, które złożyły wnioski (zakup laptopa) w programie realizowanym przez Gminę " Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” proszone są o pilne zgłoszenie się do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu pobrania niezbędnego Zaświadczenia.

26-11-2021 więcej

UWAGA! Miejscowości: Warta Bolesławiecka, Wartowice i Iwiny szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), czyli obszary wysokiego ryzyka

UWAGA! Miejscowości: Warta Bolesławiecka, Wartowice i Iwiny szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), czyli obszary wysokiego ryzyka

KOMUNIKAT Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bolesławcu z dnia 25 listopada 2021
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu w nawiązaniu do Rozporządzenia nr 30 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 listopada 2021  w sprawie przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego informuje ,że na terenie powiatu bolesławieckiego zostały wyznaczone obszary szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), czyli obszary wysokiego ryzyka.

25-11-2021 więcej

Piernikowa Sensoplastyka Dla Smyka 04.12.2021r.

Piernikowa Sensoplastyka Dla Smyka 04.12.2021r.

Przedszkole "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim zaprasza wszystkie dzieci od 1 roku życia na ekologiczne pełne zapachu i form zajęcia dla dzieci. Termin: 04.12.2021r. godz. 10-11.00. Koszt 40zł. Ilość miejsc ograniczona! UWAGA! Zajęcia mocno brudzące!

22-11-2021 więcej

UTRACIŁEŚ/AŚ PRACĘ I CHCESZ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? MOŻESZ OTRZYMAĆ NAWET 41 890 ZŁ DOTACJI NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE FIRMY!!!

UTRACIŁEŚ/AŚ PRACĘ I CHCESZ ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? MOŻESZ OTRZYMAĆ NAWET 41 890 ZŁ DOTACJI NA ZAŁOŻENIE I PROWADZENIE FIRMY!!!

Jeżeli mieszkasz na obszarze terenów wiejskich na Dolnym Śląsku i chcesz otworzyć działalność gospodarczą zgłoś się do projektu. Wsparcie dla Przedsiębiorczych!!! W projekcie realizowanym przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. może wziąć udział  240 osób powyżej 30-go roku życia, które są:
      osobami bez zatrudnienia i znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w tym: osoby 50 +, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami;
      lub osobami ubogimi pracującymi;
      lub osobami biernymi zawodowo;
      lub osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia;
zamieszkującymi tereny województwa dolnośląskiego w szczególności obszary wiejskie;
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych: od 15.11.2021 r. do 26.11.2021 r.
Dokumenty do pobrania na stronie www.darr.pl w zakładce „Projekty” – „Wsparcie dla Przedsiębiorczych”.

18-11-2021 więcej

Od 16 listopada 2021r. wprowadzamy ograniczenia bezpośredniego przyjmowania interesantów!

Od 16 listopada 2021r. wprowadzamy ograniczenia bezpośredniego przyjmowania interesantów!

SZANOWNI MIESZKAŃCY!  Zawiadamiam, że w  związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną,  oraz  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesantów,  jak  również  pracowników  Urzędu Gminy  Warta Bolesławiecka, od dnia 16 listopada 2021 r. do odwołania zmuszeni  jesteśmy  do  zdecydowanego  ograniczenia bezpośredniego  przyjmowania  interesantów  w Urzędzie Gminy  Warta Bolesławiecka  i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji:
1)  W Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka pod:
a)  telefonem: 75 7389 592; 75 7389 597; 75 7389573;
b)  faksem: 75 7389 523;
c)  mailem: urzad@wartabol.pl;
d)  epuap: 52om84quuz
2)  w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warcie Bolesławieckiej  pod  telefonem:
75 610 2003  
3)  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej pod:
a)  telefonem: 75 7389 338;
b)  faksem: 75 7389 523 (grzecznościowo)
c)  mailem: gops@gopswartabol.pl

Wpłat podatków, opłat i innych należności należy dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banków lub placówki pocztowej.

Wszelkie  sprawy  oraz kontakt z Wójtem Gminy  załatwiane będą  w  strefie  obsługi interesanta przy wejściu  głównym  do  budynku  po wcześniejszym  telefonicznym  uzgodnieniu  powyższego  z pracownikiem Urzędu. Rekomenduje się załatwianie  spraw telefonicznie, elektronicznie lub korespondencyjnie.  
 
      WÓJT
/-/Mirosław Haniszewski

 

15-11-2021 więcej

1 2 3 ... ... 167 168 169

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }