Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023r.

Głosowanie odbędzie się 15 października 2023r. między godziną 7:00 a 21:00. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej na stronie https://pkw.gov.pl/

Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bolesławieckim w 2023r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C - pok. 3b parter-wejście boczne Urzędu. Poradnictwo jest świadczone od poniedziałku do piątku. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 75 612 17 19 lub drogą elektroniczną.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na okres lipiec 2023 - czerwiec 2024

Harmonogramy odbioru odpadów segregowanych, odpadów posegregacyjnych, odpadów zmieszanych oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych na okres od 1 lipca 2023r. do 30 czerwca 2024r. zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-zaplanowanych-na-okres-od-vii-2023-do-vi-2024  

Zamówienia publiczne od 01.01.2021r. tylko na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ GMINY

Szanowni Państwo,       ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".

26-09-2023 więcej

Bezpłatne szkolenie on-line Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach FEDS 2021-2027.

Bezpłatne szkolenie on-line Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach FEDS 2021-2027.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu on-line dla beneficjentów Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. 28.09.2023 r. odbędzie się szkolenie on-line Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach FEDS 2021-2027. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia dostępne są na stronie: https://rpo.dolnyslask.pl/bezplatne-szkolenie-on-line-dla-beneficjentow-funduszy-europejskich-dla-dolnego-slaska-2021-2027-pomoc-publiczna-i-pomoc-de-minimis-w-projektach-feds-2021-2027-28-wrzesnia/.

21-09-2023 więcej

Utrudnienia w obsłudze interesantów w dniu 26 września 2023r. (wtorek). Interesanci będą przyjmowani jedynie w godz. 7.30 do 9.25 oraz od 13.30 do 16.00.

Utrudnienia w obsłudze interesantów w dniu 26 września 2023r. (wtorek). Interesanci będą przyjmowani jedynie w godz. 7.30 do 9.25 oraz od 13.30 do 16.00.

Wójt Gminy  Warta  Bolesławiecka  informuje, że  dnia 26 września 2023 r. (wtorek)  w godzinach 9.30 do 13.30 odbędzie się obowiązkowe  szkolenie wszystkich  pracowników Urzędu Gminy z zakresu przeciwdziałania unikania raportowania schematów podatkowych.
W związku z tym interesanci obsługiwani będą  w godzinach od 7.30 do 9.25 oraz od godziny 13.30 do 16.00. W czasie szkolenia obsługa odbywać się będzie w utrudnionych warunkach. Jeśli to możliwe, prosimy o przeniesienie terminu wizyty w urzędzie na inny dzień.

Za niedogodności przepraszamy.

21-09-2023 więcej

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza  na webinar pt. „Wsparcie na rozwój  firm w perspektywie 2021-2027” – 28.09.2023r.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinar pt. „Wsparcie na rozwój firm w perspektywie 2021-2027” – 28.09.2023r.

W trakcie webinarium zostaną przedstawione informacje dla przedsiębiorców na temat aktualnych możliwości pozyskania dotacji oraz instrumentów zwrotnych na rozwój i innowacje ze środków UE w ramach nowej perspektywy finansowania 2021-2027 . Przedstawione zostaną informacje na temat  konkursów ogłaszanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027, Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 oraz pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, wdrożenie działań zwiększających efektywność energetyczną prowadzonej działalności gospodarczej. Dla sprawnej organizacji webinarium prosimy o przesyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 27.09.2023 r., do godz. 15.30. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e - mailowy potwierdzenie uczestnictwa oraz indywidualny link  umożliwiający udział w  spotkaniu.

20-09-2023 więcej

Fundusze europejskie na „zielone” projekty - skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

Fundusze europejskie na „zielone” projekty - skorzystaj ze wsparcia doradców i doradczyń!

Nowa perspektywa finansowa funduszy europejskich to kilkadziesiąt milionów euro dla Polski. Z tych pieniędzy mogą korzystać także organizacje społeczne. Dla części województw zostały już ogłoszone nabory w ramach programów regionalnych, dla pozostałych dostępne są harmonogramy naborów. W przedsięwzięciach uwzględniających kwestie środowiskowe można uzyskać bezpłatne wsparcie Sieci Doradców NGO – Fundusze dla Klimatu.

19-09-2023 więcej

Powrót z Węgier ze złotym medalem!

Powrót z Węgier ze złotym medalem!

Jędrzej Pachnik odniósł  kolejny sukces na arenie europejskiej. Czwarte miejsce indywidualnie i złoty medal w sztafecie sprinterskiej podczas Mistrzostw Węgier w Sprinterskim Biegu na Orientację.  Zawody odbyły się w miniony weekend w przepięknym mieście Pecz na południu kraju. Start  Jędrka oraz dwóch innych zawodników UKS „Orientpark.pl” Iwiny (Oliwia Hetnar i Antoni Pachnik) był możliwy dzięki współpracy z klunbem z Szegedu (SZV Szegedi Vasutas SE).

18-09-2023 więcej

Nagroda Gospodarcza „Złote RROGi” przyznawana jest przez Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego, działającą w obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nagroda Gospodarcza „Złote RROGi” przyznawana jest przez Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego, działającą w obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

„Złote RROGi” to wyróżnienie oraz uhonorowanie przedsiębiorców, którzy osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, a także przyczyniają się do rozwoju gospodarki regionu i kraju, ponadto przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu i etyki biznesowej oraz stanowią wzór do naśladowania dla innych przedsiębiorców. Nagroda może być przyznana również zespołom badawczym oraz jednostkom naukowym, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną. Warunkiem zgłoszenia w konkursie jest dostarczenie przez uczestnika kompletu dokumentów do 16 października 2023 r.

15-09-2023 więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA z dnia 12 września 2023 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocników w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku.

15-09-2023 więcej

Nowy sprzęt dla OSP

Nowy sprzęt dla OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Warcie Bolesławieckiej pozyskała nowy sprzęt i wyposażenie zakupione dzięki dofinansowaniu z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

14-09-2023 więcej

Kolejne 2 terminy badań mammograficznych - 17 października 2023r. i 28 listopada 2023r. dla kobiet w wieku powyżej 35 lat

Kolejne 2 terminy badań mammograficznych - 17 października 2023r. i 28 listopada 2023r. dla kobiet w wieku powyżej 35 lat

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka organizuje badania mammograficzne dla mieszkanek Gminy Warta Bolesławiecka. Badania odbędą się w dwóch terminach tj.: 17 października 2023 roku (wtorek), 28 listopada 2023 roku (wtorek) dla kobiet w wieku powyżej 35 lat. Zapisy dokonywane będą na podstawie osobistego bądź telefonicznego zgłoszenia w Urzędzie Gminy – II p. pok. 20, tel. 75 7310106 lub centrala 75 7389592  wew. 9. Wyjazdy autobusów odbywać się będą o godz. 8.00 spod Urzędu Gminy w  Warcie  Bolesławieckiej. Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy – osobą prowadzącą sprawę jest Elżbieta Piróg.

14-09-2023 więcej

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Ochrona środowiska naturalnego

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Ochrona środowiska naturalnego

Bezpieczeństwo pracy rolnika, jego bliskich, osób pracujących i przebywających w  gospodarstwie rolnym, jest zależne przede wszystkim od postawy człowieka, jego zaangażowania i świadomości zagrożeń występujących w miejscu pracy. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu już lat wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, bezkosztowych sposobów minimalizacji ryzyk wypadkowych oraz zachęca rolników do eliminowania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy.

13-09-2023 więcej

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców i opiekunów do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. Zachęcamy uczniów przeżywających lęki, napięcia emocjonalne, kłopoty i trudności wpływające na zdrowie psychiczne do skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

12-09-2023 więcej

Pięć medali Klubowych Mistrzostw Polski !!!

Pięć medali Klubowych Mistrzostw Polski !!!

Po sierpniowej pracy obozowej przyszedł czas na bardzo napięty jesienny kalendarz startowy. Tydzień temu sami organizowaliśmy duże Polsko-Czeskie zawody w Świeradowie Zdroju i czeskim Frydlancie. W ten weekend, to już start w drugiej rundzie Klubowych Mistrzostw Polski, które odbyły się aż w Przemyślu. 

11-09-2023 więcej

1 2 3 ... ... 157 158 159

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }