Aplikacja śmieciowa w Gminie Warta Bolesławiecka

Miło mi poinformować, że w trosce o właściwe gospodarowanie odpadami Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie sp. z o.o., uruchomił dla mieszkańców gminy Warta Bolesławiecka – EcoHarmonogram – bezpłatną aplikację na telefon, tablet lub komputer , która będzie narzędziem wspomagającym w przypadku odpadów. Korzystając z tej aplikacji będziecie Państwo mieli dostęp do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów przez naszą Spółkę, będziecie mogli sprawdzić gdzie wyrzucić dany rodzaj odpadu, oraz jak segregować. Dodatkowo aplikacja przypomni Wam o terminie wywozu odpadów a także poinformuje o temperaturze powietrza. Udostępniamy również możliwość zgłoszenia za pomocą aplikacji nieodebranych odpadów, czy uszkodzonego pojemnika który Państwo dzierżawicie bez konieczności informowania nas o tym telefonicznie.

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2021 r.

  Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2021 r.:   Punkty prowadzone przez Powiat:

15 MARCA 2021 rusza NABÓR WNIOSKÓW na dofinansowanie wymiany pieców

15 MARCA 2021 rusza NABÓR WNIOSKÓW na dofinansowanie wymiany pieców

Informujemy, że od dnia 15 marca 2021 r. rozpoczynamy tegoroczny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym. Z dotacji skorzystać będą mogły osoby fizyczne wymieniające stare źródła ogrzewania w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych na nowe, bardziej ekologiczne, tj.: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 na biomasę stałą o wilgotności w stanie roboczym poniżej 20%) lub pompy ciepła.

26-02-2021 więcej

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż 2 pojazdów

Ogłoszenie o publicznym przetargu ofertowym na sprzedaż 2 pojazdów

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lubkowie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż rzeczowych składników majątku ruchomego. Termin składania ofert do dnia 12 marca 2021r. godz. 9:00. Szczegóły w pliku dostępnym poniżej na tej stronie i na stronie Zakładu pod adresem: http://zgk.lubkow.pl/zgk/index.php/ogloszenia/sprzedaz

25-02-2021 więcej

Praca dla płytkarza, murarza od zaraz

Praca dla płytkarza, murarza od zaraz

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka  zatrudni  od zaraz pracownika ogólnobudowlanego  na stanowisku płytkarza, murarza.
Wymagania:
1.      Dobra znajomość  prac murarsko –tynkarskich
2.      Umiejętność układania płytek
3.      Dokładność
4.      systematyczność
Warunki zatrudnienia:
1. Umowa o pracę w wymiarze pełnym
2. Czas zatrudnienia: określony
3. Wynagrodzenie: 2800,00 + dodatek za wysługę lat
4. Praca  w systemie jednozmianowym.
Osoby zainteresowane prosimy o  kontakt telefoniczny na numer 75 610 2000 lub 75 7389 592  w godz. od 8.00 do 14.00.

Wójt
mgr Mirosław Haniszewski

25-02-2021 więcej

Informacja Starosty Bolesławieckiego

Informacja Starosty Bolesławieckiego

Przekazuje się do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny.

23-02-2021 więcej

 Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz – bezpieczna praca podczas obsługi zwierząt

Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz – bezpieczna praca podczas obsługi zwierząt

Hodowla zwierząt inwentarskich wiąże się z dużym ryzykiem wypadku. Co roku, do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rolnicy zgłaszają  wypadki, do których dochodzi przy obsłudze zwierząt gospodarskich.

22-02-2021 więcej

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Prokurator Rejonowy w Bolesławcu informuje, że w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu w dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021 r. w godzinach od 08.00 do 18.00 będą udzielali informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Z uwagi na stan pandemii Covid-19 dyżury pełnione będą wyłącznie telefonicznie (nr tel. (075) 6441720). Zapytania można również kierować drogą elektroniczną na adres: boleslawiec@jgora.po.gov.pl

18-02-2021 więcej

Ogłoszenie o rekrutacji do Akcji Masz Głos 2021

Ogłoszenie o rekrutacji do Akcji Masz Głos 2021

Od poniedziałku 15 lutego dołączajcie do nas! Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy i weźcie udział w rozmowie z koordynatorem. Akcja Masz Głos 2021 będzie pod wieloma względami wyjątkowa! Czekamy na zgłoszenia organizacji społecznych, grup nieformalnych, aktywistów z całej Polski, którzy chcą zmieniać swoje najbliższe otoczenie. Masz Głos jest dla Was, jeśli np. działacie w kole gospodyń wiejskich, radzie młodzieżowej, radzie seniorów, radzie osiedlowej, sołeckiej, grupie biegowej. Ten katalog jest otwarty.

16-02-2021 więcej

XIII EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

XIII EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła XII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

11-02-2021 więcej

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku

Na podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 29 grudnia 2020 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku.

10-02-2021 więcej

Komunikat Centralnego Biura Spisowego - przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Komunikat Centralnego Biura Spisowego - przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021r.

09-02-2021 więcej

"SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ"

"SZUKASZ PRACY? PRZYJDŹ DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ"

Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim wznowił możliwość składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Straży Granicznej. Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu ich złożenia w:
 

29-01-2021 więcej

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021

Dnia 01 lutego 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021 Wójt Gminy MIROSŁAW HANISZEWSKI - GMINNY KOMISARZ SPISOWY w Warcie Bolesławieckiej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

29-01-2021 więcej

1 2 3 ... ... 159 160 161

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }