Aplikacja śmieciowa w Gminie Warta Bolesławiecka

Miło mi poinformować, że w trosce o właściwe gospodarowanie odpadami Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie sp. z o.o., uruchomił dla mieszkańców gminy Warta Bolesławiecka – EcoHarmonogram – bezpłatną aplikację na telefon, tablet lub komputer , która będzie narzędziem wspomagającym w przypadku odpadów. Korzystając z tej aplikacji będziecie Państwo mieli dostęp do aktualnego harmonogramu odbioru odpadów przez naszą Spółkę, będziecie mogli sprawdzić gdzie wyrzucić dany rodzaj odpadu, oraz jak segregować. Dodatkowo aplikacja przypomni Wam o terminie wywozu odpadów a także poinformuje o temperaturze powietrza. Udostępniamy również możliwość zgłoszenia za pomocą aplikacji nieodebranych odpadów, czy uszkodzonego pojemnika który Państwo dzierżawicie bez konieczności informowania nas o tym telefonicznie.

ZASADY KORZYSTANIA Z PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

W ZAŁĄCZNIKU ZAWARTO: 1) informacje o czasie i zasadach pracy Punktów pomocy prawnej na obszarze powiatu bolesławieckiego, 2) informacje o kręgu osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz zakresie tej pomocy, 3) opis zasad pomocy w postaci nieodpłatnej mediacji. Zapraszamy do korzystania z usług.

Informacja dla właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg krajowych

Informacja dla właścicieli i użytkowników gruntów przyległych do dróg krajowych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Wrocław Rejon w Lubaniu informuje o planowanym rozpoczęciu prac związanych z ustawieniem zasłon przeciwśnieżnych na gruntach przyległych do dróg krajowych. Pismo informujące w załączniku na tej stronie.

21-10-2020 więcej

XXII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

XXII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Zawiadamia się, że na dzień 28 października 2020r. na godz. 10:00 została zwołana XXII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym. Z porządkiem obrad i projektami uchwał można zapoznać się pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/xxii-sesja-rady-gminy-warta-boleslawiecka

Transmisja sesji odbędzie się pod adresem:https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm
 

20-10-2020 więcej

Informacja Starostwa - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Przejęsławiu

Informacja Starostwa - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Przejęsławiu

Starosta Bolesławiecki, działając w imieniu Skarbu Państwa informuje, że został ogłoszony I przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka gruntu nr 161, położonej w obrębie Przejęsław, Gmina Osiecznica. Podana działka jest niezabudowana.

16-10-2020 więcej

KILKA SŁÓW O „WIELKOGABARYTACH”

KILKA SŁÓW O „WIELKOGABARYTACH”

Jak co roku w październiku firma odbierająca odpady z terenu gminy Warta Bolesławiecka, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o., przeprowadziła zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka odbywa się cyklicznie, dwa razy w ciągu roku.

16-10-2020 więcej

SEGREGUJESZ = ZYSKUJESZ

SEGREGUJESZ = ZYSKUJESZ

Od dłuższego czasu na terenie gminy Warta Bolesławiecka obserwujemy niepokojące zjawisko pogorszenia się jakości prowadzonej przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych. Zjawisko dotyczy głównie mieszkańców budynków wielorodzinnych, ale i wśród właścicieli domków jednorodzinnych też zdarzają się wyjątki. Przypominamy, że na terenie gminy obowiązuje bezwzględny nakaz segregacji odpadów.

14-10-2020 więcej

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

 

Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w konkursie „Koło ARiMR- w sercu wsi”. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (3-5 min.) na temat sposobu, w jaki Koło wykorzystało pomoc finansową od ARiMR. Zgłoszenia do 15 listopada! Szczegóły na stronie: www.arimr.gov.pl/dolnoslaski oraz na www.facebook.com/dolnoslaskiarimr

12-10-2020 więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 września 2020 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn.” „Modernizacja boiska sportowego w Warcie Bolesławieckiej poprzez zamontowanie systemu nawadniania murawy boiska”

12-10-2020 więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 września 2020 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn.” „Modernizacja boiska sportowego w Raciborowicach Górnych poprzez zamontowanie systemu nawadniania murawy boiska”

12-10-2020 więcej

Powszechny Spis Rolny 2020 - ŚCIĄGAWKA DLA ROLNIKA

Powszechny Spis Rolny 2020 - ŚCIĄGAWKA DLA ROLNIKA

  „Ściągawka dla rolnika” pomoże przygotować się do samodzielnego spisania się przez Internet lub podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym czy terenowym. Wcześniejsze przygotowanie informacji, zgodnie z załączonym zestawieniem, pomoże wypełnić rolnikom obowiązek spisowy szybko i sprawnie. Ściągawka zamieszczona jest na stronie internetowej https://wroclaw.stat.gov.pl/ oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/sciagawka-dla-rolnika

09-10-2020 więcej

Przypominamy, że odpady posegregacyjne to nie odpady zmieszane! Prosimy o rzetelną segregację

Przypominamy, że odpady posegregacyjne to nie odpady zmieszane! Prosimy o rzetelną segregację

Niewywiązującym się z obowiązku segregacji odpadów, oraz wrzucającym odpady zmieszane do pojemników na pozostałości po segregacji, po jednokrotnym upomnieniu, naliczana będzie opłata podwyższona, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wynosi 88,00zł za osobę, czyli czterokrotność stawki za odbiór odpadów segregowanych.

08-10-2020 więcej

Od 8.10.2020r. do odwołania Urząd Gminy dostępny wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu

Od 8.10.2020r. do odwołania Urząd Gminy dostępny wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu

SZANOWNI MIESZKAŃCY. ZAWIADAMIAM, że wobec wysokiego wzrostu liczby potwierdzonych zakażeń na COVID-19 od dnia 08 PAŹDZIERNIKA 2020 roku do odwołania WSTRZYMUJĘ przyjęcia interesantów w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej.
Wykonywanie zadań ogranicza się do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:
1)      rejestracji stanu cywilnego,
2)      ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3)      pomocy społecznej,
4)      świadczenia usług komunalnych (gospodarka odpadami, pochówki),
5)      administracji architektonicznej, w tym: wypisy, wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji niezbędnej dla prowadzonych inwestycji budowlanych,
6)      ochrony środowiska, w tym: decyzje środowiskowe, usuwanie drzew i krzewów, zgody wodnoprawne.
Wszystkie sprawy w powyższym zakresie należy załatwiać po telefonicznym, (elektronicznym, wysyłką faxem) ich wszczęciu. Gotowe do odbioru dokumenty będą wydawane w strefie wejścia głównego do budynku Urzędu.  W sprawach nagłych proszę kontaktować się pod numerami telefonów:
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka: 75 7389592; 75 7389597; 75 7389573; FAX 75 7389 523
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 75 7389 338
W sprawach pozostałych prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym, poprzez sekretariat Urzędu lub telefon do GOPS w Warcie Bolesławieckiej.
Wpłat podatków, opłat i innych należności należy dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banków lub placówki pocztowej.

05-10-2020 więcej

Krajowe ćwiczenie RENEGADE/ SAREX-20

Krajowe ćwiczenie RENEGADE/ SAREX-20

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że w dniach 6-9 października 2020r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX-20. Podczas pierwszego dnia ćwiczenia, tj. 6 października 2020r. odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu:
-              ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
-                odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

02-10-2020 więcej

1 2 3 ... ... 156 157 158

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }