Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2020 r. z ograniczeniem czasowym!

Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej W związku z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie zagrożeniu koronawirusem Covid – 19 od 16 marca 2020 r. ulega zmianie praca punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Zawieszone zostaje do odwołania świadczenie porad osobiście przez prawników podczas wizyty w punktach na terenie Powiatu Bolesławieckiego. Osoba zainteresowana otrzymaniem pomocy będzie zobowiązana przed jej uzyskaniem do przesłania na adres e - mail: a.guzik@powiatboleslawiecki.pl wniosku o udzielenie pomocy za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Pomoc będzie udzielana w godzinach pracy punktu telefonicznie pod numerem: 75 730 10 36. Rejestracja odbywać się będzie telefonicznie pod numerem: 75 730 10 36. Informacja o przywróceniu wizyt w punktach na terenie powiatu bolesławieckiego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu. Liczymy na zrozumienie zaistniałej sytuacji. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C pok. nr 3b (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnictwo jest świadczone w następujących dniach i godzinach: 1) poniedziałki i środy – 14.00 – 18.00, 2) wtorki i czwartki –15.00 – 19.00, 3) piątki – 8.00 –12.00 Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 730 10 36.

Od dnia 25 maja 2020 r. zaczynamy "ODMRAŻANIE URZĘDU"

Od dnia 25 maja 2020 r. zaczynamy "ODMRAŻANIE URZĘDU"

W związku z decyzjami o „odmrażaniu pracy urzędów” podejmujemy od dnia 25 maja 2020 roku bezpośrednie przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu: pomocy społecznej (parter), podatków i opłat lokalnych (biuro nr 2 na parterze), ewidencji ludności (biuro nr 3 na parterze), usuwania drzew i krzewów (biuro nr 3B), rejestracji stanu cywilnego (biuro nr 4A), usług komunalnych, czystego powietrza, decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych (biuro nr 7 na I piętrze), planowania przestrzennego, najmu i dzierżaw (biuro nr 14 na I piętrze). działalności gospodarczej (biuro nr 20 na I piętrze), stypendiów socjalnych (biuro nr 22 na I piętrze). W pozostałych sprawach pozostajemy do Państwa dyspozycji:

1) w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka pod:
      a) telefonem: 75 7389 592; 75 7389 597; 75 7389573;
      b) faksem: 75 7389 523;
      c) mailem: urzad@wartabol.pl;
      d) epuap: 52om84quuz
  2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej pod:
      a) telefonem: 75 7389 338;
      b) faksem: 75 7389 523 (grzecznościowo)
      c) mailem: gops@gopswartabol.pl

w formie korespondencyjnej lub z zachowaniem stosowanej już praktyki odbioru dokumentów w strefie wejścia głównego do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu powyższego z pracownikiem Urzędu.

25-05-2020 więcej

XVIII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

XVIII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 21 maja 2020r. na godz. 10:00 zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja jest zamknięta dla publiczności z powodu epidemii. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z obrad:  https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm Z porządkiem obrad i projektami uchwał można zapoznać się na stronie BIP pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/xviii-sesja-rady-gminy-warta-boleslawiecka-zamknieta-dla-publicznosci

14-05-2020 więcej

Substancje chemiczne w gospodarstwie

Substancje chemiczne w gospodarstwie

Bezpieczne przechowywanie
Środki ochrony roślin przechowujmy „pod kluczem”, z dala od budynków mieszkalnych, inwentarskich i magazynów pasz. Pomieszczenie, w którym składuje się chemikalia, powinno mieć łatwo zmywalną i równą podłogę, sprawnie działającą wentylację, instalację elektryczną pyło- i gazoszczelną oraz oświetlenie. Pamiętajmy, by zabronić dzieciom wchodzenia do miejsca, w którym magazynowane są chemikalia.

08-05-2020 więcej

UWAGA! II rata podatków przypadająca na 15 maja br. nie będzie zbierana przez sołtysów

UWAGA! II rata podatków przypadająca na 15 maja br. nie będzie zbierana przez sołtysów

SZANOWNI MIESZKAŃCY. Z uwagi  na  ogłoszony  stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ,mając na uwadze zdrowie mieszkańców, sołtysów , pracowników banku i Urzędu Gminy prosi się wszystkich podatników  o regulowanie należności podatkowych w formie bezgotówkowej tj.; przelewem na konto Urzędu Gminy wskazane w decyzjach wymiarowych.
W związku z powyższym II rata podatków przypadająca na 15 maja  nie będzie zbierana przez inkasentów ( sołtysów ). Wpłaty podatków, opłat i innych należności należy dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banków lub placówki pocztowej.

07-05-2020 więcej

WNIOSKI W SPRAWIE DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW PRZYJMUJEMY OD 4 MAJA 2020 !

WNIOSKI W SPRAWIE DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW PRZYJMUJEMY OD 4 MAJA 2020 !

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, lub poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej zawieszonej przy wejściu głównym do Urzędu Gmin, lub za pośrednictwem poczty. Wzór wniosku i umowy do pobrania na stronie BIP.

30-04-2020 więcej

Przewodnik dla przedsiębiorców po tarczy antykryzysowej

Przewodnik dla przedsiębiorców po tarczy antykryzysowej

Samorząd doradców podatkowych przygotował specjalny przewodnik po przepisach tarczy antykryzysowej 2.0. Dokument ma pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem. Eksperci wyjaśniają w nim, na jaką pomoc od rządu może liczyć biznes i jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją uzyskać. Opracowanie jest bezpłatne i można pobrać je ze strony podatkibezryzyka.pl

28-04-2020 więcej

Projekt "Zdalna szkoła"

Projekt "Zdalna szkoła"

Dnia 27 kwietnia 2020r. zakupione 23 laptopy dla uczniów i nauczycieli zostały przekazane dla poszczególnych szkół zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 896/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przydzielona liczba laptopów na szkołę:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych      5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej      4szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim      6 szt.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach      5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczytnicy      3 szt.
Razem      23


 

27-04-2020 więcej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Gmina Warta Bolesławiecka uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli w ramach uzyskanego grantu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach dofinansowania w kwocie 59.984,00zł gmina zakupiła 23 laptopy, które trafią do 5 placówek oświatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka a następnie będą użyczone dla potrzebujących uczniów i nauczycieli.

23-04-2020 więcej

Praca Urzędu Gminy i GOPS bez interesanta

Praca Urzędu Gminy i GOPS bez interesanta

Od dnia 22 kwietnia 2020r. do odwołania pozostajemy do Państwa dyspozycji:
1)      w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka pod:
a)      telefonem: 75 7389 592; 75 7389 597; 75 7389573;
b)      faksem: 75 7389 523;
c)      mailem: urzad@wartabol.pl;
d)      epuap: 52om84quuz
2)      w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warcie Bolesławieckiej pod telefonem: 75 610 2003
3)      w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej pod:
a)      telefonem: 75 7389 338;
b)      faksem: 75 7389 523 (grzecznościowo)
c)      mailem: gops@gopswartabol.pl
W sytuacjach koniecznych (np. załatwianie czynności w związku ze zgonem osoby bliskiej, zmian w ewidencji działalności gospodarczej) odbiór dokumentów odbywać się będzie w strefie wejścia głównego do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu powyższego z pracownikiem Urzędu.
Pracujemy codziennie:
1)      od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 15:00
2)      w piątki w godz. 7:30 – 14:30

 

21-04-2020 więcej

Nabór wniosków

Nabór wniosków

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

01-04-2020 więcej

Rząd RP wprowadza kolejne zakazy w walce z koronawirusem

Rząd RP wprowadza kolejne zakazy w walce z koronawirusem

Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie. Od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach. Co jeszcze się zmienia? Prosimy o zapoznanie się z kolejnymi ograniczeniami w związku z koronawirusem, które są publikowane na stronie rządowej gov.pl 

01-04-2020 więcej

Informacja w sprawie postępowania z bezdomnymi zwierzętami oraz zwłokami padłych zwierząt, w tym  dzikich

Informacja w sprawie postępowania z bezdomnymi zwierzętami oraz zwłokami padłych zwierząt, w tym dzikich

Zgłoszenia o przypadku pojawienia się zwierzęcia domowego, np. pies, kot, w stosunku do którego można przypuszczać, że nie posiada ono opiekuna czy też właściciela, prosimy kierować telefonicznie na numer  75 610 20 07 do Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. W dni wolne od pracy, w powyższej sprawie można kontaktować się ze Schroniskiem dla zwierząt w Przylasku na nr tel. 511 984 512.

01-04-2020 więcej

1 2 3 ... ... 152 153 154

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }