Prosimy osoby zainteresowane nabyciem węgla do złożenia WNIOSKÓW w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku.

do złożenia WNIOSKÓW w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku. Z naszych ocen wynika, że nie wszystkie osoby, które deklarowały zakup węgla do 2 listopada br. złożyły także wnioski

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na okres lipiec 2022 - czerwiec 2023

Harmonogramy odbioru odpadów segregowanych, odpadów posegregacyjnych, odpadów zmieszanych oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych na okres od 1 lipca 2022r. do 30 czerwca 2023r. zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/harmonogram-odbioru-odpadow-zaplanowanych-na-okres-vii-2022-vi-2023r  

Zamówienia publiczne od 01.01.2021r. tylko na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ GMINY

Szanowni Państwo,       ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Zaproszenie do uczestnictwa w Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych

Zaproszenie do uczestnictwa w Prezentacji Tradycyjnych Stołów Wigilijnych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wspólnie z organizacjami działającymi na rzecz rolnictwa oraz Kołami Gospodyń Wiejskich organizuje „Prezentację Tradycyjnych Stołów Wigilijnych”. Prezentacja rozpocznie się 17 grudnia 2022 roku o godzinie 12:00 w Galerii Nowy Rynek w Jeleniej Górze, ul. Podwale 25.

25-11-2022 więcej

Dostępne Mieszkanie

Dostępne Mieszkanie

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

  •   ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
  • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia
    wózka,
  • nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.

24-11-2022 więcej

Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Wałbrzychu czynny w każdy pierwszy czwartek miesiąca

Punkt Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Wałbrzychu czynny w każdy pierwszy czwartek miesiąca

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że od września obywatele mogą znów osobiście zgłaszać swoje sprawy w Punkcie Przyjęć Interesantów Rzecznika Praw Obywatelskich w Wałbrzychu. Punkt działa w pierwsze czwartki miesiąca, w godzinach 09.00-14.00 w Urzędzie Miasta w Wałbrzychu przy pl. Magistrackim 1. Przyjmują pracownicy Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu.

22-11-2022 więcej

Spotkanie informacyjne dla gminy Gromadka i gminy Warta Bolesławiecka

Spotkanie informacyjne dla gminy Gromadka i gminy Warta Bolesławiecka

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad oraz Wykonawca Transprojekt - Warszawa Sp. z o.o. zapraszają mieszkańców gminy Warta Bolesławiecka na spotkanie informacyjne dotyczące Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ-R) dla inwestycji:
BUDOWA/ROZBUDOWA AUTOSTRADY A4 KRZYŻOWA (BEZ WĘZŁA) - LEGNICA POŁUDNIE (BEZ WĘZŁA). Celem inwestycji jest budowa/rozbudowa autostrady A4 na odcinku Krzyżowa (bez węzła) - Legnica Południe (bez węzła), która pozwoli na utworzenie spójnego układu komunikacyjnego. DATA I MIEJSCE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO: 07 grudnia 2022 r. - godz. 17:00, świetlica wiejska w m. Różyniec. Różyniec 41B, 59-706 Gromadka.

21-11-2022 więcej

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

Jeśli szukasz miejsca dla swojej pociechy, to serdecznie zapraszamy do Przedszkola Niepublicznego "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim. Zapraszamy dzieci od 22 miesiąca życia do 6 lat. Zapraszamy do kontaktu mailowego przedszkole.tomaszow@wp.pl, telefonicznego 606-889-841 lub do osobistego odwiedzenia placówki. www.przedszkoletomaszow.pl REKRUTACJA TRWA!

21-11-2022 więcej

XLI sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

XLI sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Zawiadamia się, że na dzień 24 listopada 2022r. na godz. 11.00 zwołana została XLI sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm

18-11-2022 więcej

Europejski Rok Młodzieży - Konkursy dla młodzieży od 15 do 26 roku życia

Europejski Rok Młodzieży - Konkursy dla młodzieży od 15 do 26 roku życia

W związku z trwającym Europejskim Rokiem Młodzieży - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza serdecznie do udziału w 3 konkursach, w których przewidziane są atrakcyjne nagrody, a których wręczenie odbędzie się w budynku KPRM.

17-11-2022 więcej

Szanowni Mieszkańcy gminy Warta Bolesławiecka!

Szanowni Mieszkańcy gminy Warta Bolesławiecka!

Od dnia 4 listopada 2022 roku zostało złożonych w Urzędzie prawie 380 WNIOSKÓW o zakup preferencyjny paliwa stałego. Wnioski są wpisywane w kolejności złożenia i  tworzą listę, na podstawie której – po wniesieniu  opłaty za zakup węgla na rachunek Urzędu Gminy – będą mogli Państwo odebrać węgiel zgodnie z asortymentem wskazanym w złożonym do urzędu wniosku w składzie opałowym „ŻWIREK” w Iwinach (dalej Wykonawca) wykonującym usługę na podstawie umowy z gminą Warta Bolesławiecka.

Dosłownie przed godziną gmina Warta Bolesławiecka otrzymała ofertę na sprzedaż węgla z Polskiej Grupy Górniczej Katowice  (PGG). Węgiel w asortymencie ORZECH będzie sprowadzony z kopalni KWK Row Ruch Marcel i Ruch Rydłutowy, zaś EKOGROSZEK Karlik z KWK Piast – Ziemowit Ruch Wola.

Po przyjęciu złożonej nam oferty i przesłaniu do PGG podpisanych dokumentów, w tym umowy,  rozpocznie się proces dystrybucji węgla na terenie gminy.

Informujemy, że w chwili odbioru węgla przez Wykonawcę, zawiadomimy telefonicznie  odpowiednią - dla ilości przywiezionego na skład opału w Iwinach -  liczbę osób. Każdy z Państwa wpłaci na rachunek gminy należność za opał (zgodnie z wnioskiem) i wówczas – na podstawie otrzymanej z gminy faktury odbierze opał w składzie w Iwinach. Fakt odbioru paliwa i jego ilości potwierdzą Państwo na liście osób uprawnionych, którą przekażemy do składu. Koszt dowozu ze składu do miejsca złożenia węgla pokrywa nabywca.

Aby wpłata jak najszybciej wpłynęła na konto gminy należy:
1)      odwiedzić biuro nr 6  (I piętro)  Urzędu Gminy i dokonać wpłaty kartą płatniczą,
2)      dokonać wpłaty w Banku Spółdzielczym w Warcie Bolesławieckiej na konto numer 79 8658 1022 2600 0127 2000 0020 i przedstawić w biurze nr 6 potwierdzenie wpłaty
wówczas fakturę otrzymacie Państwo natychmiast, lub
3)      dokonać wpłaty na konto wskazane w ust. 2 przelewem, wówczas wydanie faktury może nastąpić po wpływie środków na konto gminy. Szacujemy, że nastąpi to w ciągu 4-5 dni od dnia wpłaty po jej zaksięgowaniu.

Z naszych ocen wynika, że nie wszystkie osoby, które deklarowały zakup węgla do 2 listopada br. złożyły także wnioski. Prosimy więc osoby zainteresowane nabyciem węgla do ich złożenia w terminie do dnia 25 listopada 2022 roku. Pozwoli to nam na wyliczenie rzeczywistych potrzeb mieszkańców i wprowadzenie wyliczonej ilości opału stałego do zamówień z PGG.

Przypominamy, że Wniosek o zakup przyjmujemy na piśmie lub przesłany za pomocą środków komunikacji elektronicznej (tj. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ) w sekretariacie Urzędu Gminy p.10, I piętro.

Mamy nadzieję, że kolejne informacje w zakresie zakupu preferencyjnego i realizacji dostaw opału do Państwa domów pojawią się w najbliższych dniach.

16  listopad 2022 r. 
/-/ Mirosław Haniszewski - Wójt

 

16-11-2022 więcej

BARBÓRKA 2022 GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 3 GRUDZIEŃ 2022 IWINY

BARBÓRKA 2022 GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA 3 GRUDZIEŃ 2022 IWINY

Program spotkania:
11.00. Msza święta w kościele w Iwinach
12.00. Spotkanie przy obelisku ofiar katastrofy
12.15. Spotkanie przy kaplicy św. Barbary
12.30. Uroczystość pod pomnikiem górnika
13.00. Żurek i ogórek—spotkanie w sali świetlicy
ZAPRASZA WÓJT GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA Mirosław Haniszewski

14-11-2022 więcej

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim zaprasza dzieci na Mikołajkowe Spotkanie z elfami

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim zaprasza dzieci na Mikołajkowe Spotkanie z elfami

Mikołajkowe Spotkanie z elfami odbędzie się 6.12.2022 (WTOREK) w godz. 16.00-18.00 MIEJSCE: PRZEDSZKOLE AKADEMIA ROZWOJU W TOMASZOWIE BOL. CENA-70 ZŁ zapisy pod numerem telefonu: 793130489. W PROGRAMIE:

14-11-2022 więcej

Zwycięstwo drużyny ZSP Iwiny (dziewcząt kl.VII-VIII) w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce 3x3 !!!

Zwycięstwo drużyny ZSP Iwiny (dziewcząt kl.VII-VIII) w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce 3x3 !!!

Nasza ekipa w składzie Oliwia Hetnar, Klaudia Złotek, Zuzanna Broda i Nadia Chelalga wygrały wszystkie mecze i zostały Mistrzyniami Powiatu Bolesławieckiego !!! Rywalkami w turnieju były kolejno: SP 4 Bolesławiec z którymi nasze wygrały 8:2, SP Żeliszów (9:4) i na koniec najbardziej zacięty mecz z koszykarkami z Nowogrodźca 3:2.  Zwłaszcza ten ostatni mecz grany już na znacznym zmęczeniu dał się we znaki. Nasze dziewczyny jednak dały radę i utrzymały przewagę do końcowego gwizdka.

04-11-2022 więcej

1 2 3 ... ... 180 181 182

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }