Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej - Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

„Krajowy webinar pt. DOTACJE DLA ROLNICTWA”

„Krajowy webinar pt. DOTACJE DLA ROLNICTWA”

Spotkanie kierowane jest do osób zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR. Pomysł szkolenia jest inicjatywą szerokiej współpracy Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw i ARiMR. Projekt został objęty patronatem  instytucji zarządzających: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz  przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wirtualne spotkanie odbędzie się dnia 7 lipca 2020 o godzinie 12,00. Link aktywacyjny zamieszczamy poniżej. Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie i aktywny status online podczas szkolenia.

01-07-2020 więcej

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Można wygrać hulajnogę!

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Można wygrać hulajnogę!

Z myślą o  Was Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w  ramach działań na  rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i  chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na  wsi mamy –  upadkom zapobiegamy”,  które w  nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w  gospodarstwach rolnych, a  także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na  terenie obejścia. Szkolenie podzielone jest na  trzy moduły: Maszyny i  Narzędzia, Zwierzęta oraz  Siedlisko, a  każdy z  nich zawiera zagadki i  quizy, dzięki którym  łatwiej jest przyswoić wiedzę na  temat bezpieczeństwa dzieci w  środowisku wiejskim.

01-07-2020 więcej

 „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” - konkurs dla rolników

„Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” - konkurs dla rolników

PT KRUS w Legnicy zaprasza rolników, domowników i osoby pracujące w gospodarstwach rolnych do udziału w konkursie polegającym na samodzielnym wykonaniu w gospodarstwie rolnym list kontrolnych, dzięki którym można zidentyfikować zagrożenia wypadkowe. Aby wziąć udział w konkursie należy do 24.07.2020 r. (decyduje data wpływu) wysłać na adres PT KRUS w Legnicy, ul. Reymonta 4, 59-220 Legnica lub osobiście dostarczyć, podpisaną i wypełnioną na podstawie samodzielnej identyfikacji zagrożeń w gospodarstwie rolnym listę kontrolną, wraz z podpisaną informacją RODO. Wśród osób, które nadeślą kompletnie wypełnioną listę rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS we Wrocławiu.

30-06-2020 więcej

Nabór wniosków

Nabór wniosków

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Ogłoszenie o naborze 1/2020 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna. Termin naboru wniosków: 30.06.2020 – 14.07.2020r.

29-06-2020 więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – Część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

18-06-2020 więcej

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA.

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA.

1.      Wójt Gminy Warta Bolesławiecka poszukuje pracownika na stanowisko pracownika gospodarczego (mile widziana osoba posiadająca uprawnienia emerytalno/rentowe).
2.      Opis stanowiska:
Koszenie trawników, skwerów  przy obiektach należących do gminy Warta Bolesławiecka, porządkowanie pomieszczeń gospodarczych należących do gminy Warta Bolesławiecka. Praca na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych.

17-06-2020 więcej

Powszechny Spis Rolny. Nabór na rachmistrza spisowego

Powszechny Spis Rolny. Nabór na rachmistrza spisowego

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020r. trwa nabór osób chętnych do pracy jako rachmistrz spisowy przy Powszechnym Spisie Rolnym. Czekamy na zgłoszenia. Osobą do kontaktu w sprawie naboru rachmistrzów terenowych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka jest Katarzyna Suska-koordynator gminny/zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, pok.nr 6, tel. 75 738 94 10, e-mail: katarzyna.s@wartabol.pl

12-06-2020 więcej

W całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny od 1.09 do 30.11.2020r.

W całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny od 1.09 do 30.11.2020r.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  •       odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  •       odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

09-06-2020 więcej

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADOWEJ OD 1 LIPCA 2020

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADOWEJ OD 1 LIPCA 2020

Z dniem 1 lipca 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące system gospodarki odpadami w Gminie Warta Bolesławiecka. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa miejscowego do przepisów ogólnokrajowych. Najważniejsze zmiany dotyczące nieruchomości zamieszkałych:

08-06-2020 więcej

WYBORY Prezydenta RP. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

WYBORY Prezydenta RP. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

WÓJT GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA informuje, że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą dokonać zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych  URZĘDNIKOWI WYBORCZEMU lub pracownikowi Urzędu w biurze nr 11 (wejście przez sekretariat/ I piętro) budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 12 maja 2020 roku.   Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię (z oryginałem do wglądu)

08-06-2020 więcej

Wybory PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020r.

Wybory PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020r.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej publikujemy ważne informacje i formularze dla chętnych do pracy w komisjach obwodowych oraz osób, które chcą skorzystać z głosowania korespondencyjnego. FORMULARZE zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych znajdują się pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/formularze-zgloszenia-kandydatow-do-skladow-obwodowych-komisji-wyborczych , Informacja o możliwości skorzystania z GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-z-glosowania-korespondencyjnego, Uprawnienia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH : https://bip.wartaboleslawiecka.pl/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

05-06-2020 więcej

Projekt Zdalna Szkoła+

Projekt Zdalna Szkoła+

Gmina Warta Bolesławiecka uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów w ramach realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". W ramach dofinansowania w kwocie 55.000,00zł gmina zakupiła 20 laptopy, które trafią do 5 placówek oświatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka a następnie będą użyczone dla potrzebujących uczniów.

03-06-2020 więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA ROZWOJU” W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA ROZWOJU” W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Rozwoju” w Tomaszowie Bolesławieckim ogłasza nabór dzieci na nowy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy do pobierania kart zgłoszeń z naszej strony internetowej www.przedszkoletomaszow.pl (zakładka dokumenty). Zapraszamy dzieci wieku od 2,5 do 6 lat. Dokumenty należy przesłać na adres: przedszkole.tomaszow@wp.pl

01-06-2020 więcej

1 2 3 ... ... 153 154 155

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }