Inwestycje 2012

Najważniejsze INWESTYCJE PLANOWANE

do realizacji w roku 2012.


DROGI I CHODNIKI (wartość zadań 2.530.357zł):
 

1.  Przebudowa i remonty dróg gminnych, w tym remonty dróg wewnętrznych i transportu rolniczego,  usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wartość zadań: 2.530.357,00zł, w tym: środki zewnętrzne: 928.000,00zł

  - przebudowa drogi Wilczy Las-Lubków etap I Lubków - kwota zabezpieczona wynosi 1.002.357,00zł (przy dofinansowaniu w ramach Programu Rządowego tzw. "schetynówek"),

  - remont drogi wewnętrznej na osiedlu w Tomaszowie Bol. - kwota zabezpieczona wynosi 80.000,00zł,

  - rekultywacja drogi transportu rolniczego w Tomaszowie Bol. - kwota zabezpieczona wynosi 248.000,00zł.

  - remont dwóch dróg i mostu w Tomaszowie Bol. w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych (800.000,00zł)

2. Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników  - dofinansowanie z budżetu gminnego zaplanowano na kwotę 200.000,00zł - droga powiatowa Raciborowice Dolne - Ustronie

 

3. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 363 na odcinku Iwiny  przy dofinansowaniu Gminy Warta Bolesławiecka - dofinansowanie z budżetu gminy została zaplanowana na poziomie 200.000,00zł

 


PLACE ZABAW

 

1. W ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej zostanie wykonany  plac zabaw - środki zabezpieczone w budżecie wynoszą 64.000,00zł.

2. Zakup urządzeń na plac zabaw w ramach środków z funduszu sołeckiego Lubkowa - Sołectwo Lubków przeznaczyło na ten cel kwotę 9.820,00zł

 

OŚWIETLENIE ULICZNE

Na przebudowę oświetlenia ulicznego w budżecie gminy zaplanowano kwotę 600 tys.zł: w planie roku 2012 znalazły się odcinki oświetlenia w Warcie Bol., Raciborowicach Dolnych i Raciborowicach Górnych

 

OBIEKTY kultury i sportu - wartość zadań 1.160 tys.zł

 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Tomaszowie Bol. w ramach Programu PROW 2007-2013 działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" - kwota zabezpieczona w budżecie gminy wynosi 670.000,00zł.

2. Modernizacja boisk sportowych w Iwinach, Raciborowicach Górnych i w Tomaszowie Bolesławieckim w ramach Programu PROW 2007-2013 działanie "Odnowa i Rozwój Wsi" - kwota zabezpieczona w budżecie gminy wynosi 490.000,00zł.

 

REMONTY BUDYNKÓW SZKOLNYCH

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raciborowicach Dolnych - kwota zaplanowana na wykonanie zadania wynosi 400.000,00zł

 

Bezpieczeństwo publiczne

1. Wpłata na państwowy fundusz celowy - 35.000,00zł na zakup samochodu dla Policji

 

Wartość planowanych inwestycji wynosi 4.792.003,00zł (bez środków zewnętrznych)

 

Więcej informacji o planowanych zadaniach inwestycyjnych w załączniku

Załączniki:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "82" ["menu_id"]=> string(3) "143" ["page"]=> string(1) "1" }