Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bolesławieckim w 2024r.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej  – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C - pok. 3b parter-wejście boczne Urzędu. Poradnictwo jest świadczone od poniedziałku do piątku. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 75 612 17 19 lub drogą elektroniczną.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na okres lipiec 2024 - czerwiec 2025

Harmonogramy odbioru odpadów segregowanych, odpadów posegregacyjnych, odpadów zmieszanych oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych na okres od 1 lipca 2024r. do 30 czerwca 2025r. zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/harmonogramy-odbioru-odpadow-komunalnych-zaplanowanych-na-okres-od-vii-2024-do-vi-2025  

Zamówienia publiczne od 01.01.2021r. tylko na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ GMINY

Szanowni Państwo,       ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Bon energetyczny

Bon energetyczny

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można złożyć od 01.08.2024r. do 30.09.2024r., wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

10-07-2024 więcej

PLAN OGÓLNY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NOWY AKT PRAWA MIEJSCOWEGO-INFORMATOR

PLAN OGÓLNY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NOWY AKT PRAWA MIEJSCOWEGO-INFORMATOR

Czym jest Plan Ogólny Gminy?
23 września 2023r. weszła w życie nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadzając reformę systemu planowania przestrzennego. Podstawową reformy jest wprowadzenie nowego instrumentu planistycznego o randze aktu prawa miejscowego – planu ogólnego gminy. Zastąpi on dotychczasowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które przestanie obowiązywać z końcem 2025r. Gmina Warta Bolesławiecka przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego Uchwałą Nr II/11/24 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 21 maja 2024r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Warta Bolesławiecka.

09-07-2024 więcej

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Warta Bolesławiecka

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Gminy Warta Bolesławiecka

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka uchwały Nr II/11/24 z dnia 21 maja 2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Warta Bolesławiecka.

09-07-2024 więcej

Bezpłatne webinarium dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem na rozwój firmy

Bezpłatne webinarium dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem na rozwój firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zwraca się z prośbą o rozpropagowanie informacji poprzez strony internetowe oraz media społecznościowe np. FB na temat zaplanowanego webinarium pt. „Środki unijne na rozwój i efektywność energetyczną dla dolnośląskich firm”.

04-07-2024 więcej

Zaproszenie na bezpłatne webinarium

Zaproszenie na bezpłatne webinarium

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza właścicieli platform usług finansowania społecznościowego oraz potencjalnych właścicieli projektów opartych na finansowaniu społecznościowym na webinarium CEDUR „Crowdfunding pożyczkowy – jak przygotować Arkusz Kluczowych Informacji Inwestycyjnych (AKII)”, które odbędzie się 18 września 2024 roku (9:30-16:00).

03-07-2024 więcej

NOWA EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO "ZDOLNY ŚLĄSK". Stypendia dla Najzdolniejszych!

NOWA EDYCJA PROGRAMU STYPENDIALNEGO "ZDOLNY ŚLĄSK". Stypendia dla Najzdolniejszych!

Dolnośląska młodzież ma kolejną szansę na wsparcie swoich talentów i osiągnięć! Fundacja Edukacji Międzynarodowej z Wrocławia ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków do XXIV edycji Programu Stypendialnego "zDolny Śląsk". Dzięki wsparciu finansowemu ze strony Samorządu Województwa Dolnośląskiego, aż ponad 50 najzdolniejszych uczniów może liczyć na roczne stypendia.

02-07-2024 więcej

Badanie ankietowe

Badanie ankietowe

Główny Urząd Statystyczny informuje, że 1.07 do 22.07 br. w wylosowanych mieszkaniach przeprowadzone będzie #BadanieAnkietowe „Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach." W badaniu zbierane będą #dane m. in. o kierunkach podróży prywatnych i służbowych. Link: badania-ankietowe.stat.gov.pl

02-07-2024 więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina właścicielom psów o ustawowym, corocznym obowiązku szczepienia czworonogów przeciwko wściekliźnie.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bolesławcu przypomina właścicielom psów o ustawowym, corocznym obowiązku szczepienia czworonogów przeciwko wściekliźnie.

Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Obowiązek dotyczy szczepienia psów w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od ostatniego szczepienia. Za uchylanie się od obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie przepisy przewidują karę grzywny.

01-07-2024 więcej

Debata ekspercka „Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny”. Kraków, 21 czerwca 2024 r.

Debata ekspercka „Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny”. Kraków, 21 czerwca 2024 r.

Ponad 1.000 osób wzięło udział w pierwszej debacie „Bądź gotów! Zanim w Krakowie zawyją syreny” na temat nowego systemu obrony cywilnej miasta. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie organizatorzy musieli zmienić salę na dwa razy większą! Mimo tego dla kilkuset Krakowian z listy rezerwowej nie starczyło miejsca. Na widowni wszystkie miejsca były zajęte, pomimo że tego wieczoru Polska grała z Austrią na Euro2024.

Filmowa relacja z Debaty dostępna jest na kanale YouTube Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski: https://youtu.be/5-qPpbo5enY

01-07-2024 więcej

Zaproszenie na bezpłatne webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów, 11.09.2024r.

Zaproszenie na bezpłatne webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów, 11.09.2024r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.  Webinarium odbędzie się 11 września 2024 roku (10:00-12:30).

27-06-2024 więcej

Antoni Pachnik – czternastoletni mieszkaniec małej wsi Lubków, członek Polskiej Kadry Narodowej Juniorów, zdobywa brązowy medal Mistrzostw Europy w Biegu na Orientację !!!

Antoni Pachnik – czternastoletni mieszkaniec małej wsi Lubków, członek Polskiej Kadry Narodowej Juniorów, zdobywa brązowy medal Mistrzostw Europy w Biegu na Orientację !!!

Pojechał zdobywać doświadczenie, a niespodziewanie zdobył medal na swojej pierwszej międzynarodowej imprezie mistrzowskiej ! Jak do tego doszło ? Najpierw parę lat trenowania. Nie tylko biegania i pracy z mapą, ale także pracy na siłowni (przy okazji dziękujemy FIT STYLE ZONE Bolesławiec !!!), potem przebrnięcie kwalifikacji do Kadry Polski Juniorów, przygotowania do imprezy i … przyszła chwila startu. Tym razem nie był to daleki wyjazd.  Polska była gospodarzem, a dokładniej Szczecin.

26-06-2024 więcej

Prośba o pomoc

Prośba o pomoc

Drodzy Państwo, w sobotę w nocy (22.06.2024 r.) wybuchł pożar domu, w  którym wraz z Rodzicami mieszkała Nasza koleżanka Ania. Ogień szybko rozprzestrzenił się na dach, pomieszczenia mieszkalne i  gospodarcze, powodując ogromne zniszczenia. Przyczyna pożaru na razie nie jest znana. Na szczęście w zdarzeniu nikt z Rodziny Ani nie odniósł fizycznych obrażeń. Niestety w  pożarze życie straciły zwierzęta gospodarskie. To, czego nie pochłonął ogień, zniszczyła woda użyta w trakcie akcji gaśniczej. Ogrom tragedii przedstawiają załączone zdjęcia. Rodzina w jednej chwili straciła cały dobytek życia.

25-06-2024 więcej

IV Sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

IV Sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 26 czerwca 2024r. na godz. 11.00 zwołuję IV sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w Sal narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej (II piętro). Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm

19-06-2024 więcej

„Badanie satysfakcji  wnioskodawców dot. jakości pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez beneficjentów w okresie 2018-2023”

„Badanie satysfakcji wnioskodawców dot. jakości pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez beneficjentów w okresie 2018-2023”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniających jakość pomocy świadczonej przez pracowników  Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Wypełnienie ankiet pozwoli ocenić działania LGD- jakość pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez Beneficjentów (złożenie wniosku, uzupełnienia, wnioski o płatność). Badanie satysfakcji pozwoli sprawdzić stopień zadowolenia Beneficjentów z doradztwa prowadzonego przez pracowników Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie.

19-06-2024 więcej

1 2 3 ... ... 167 168 169

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }