Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie bolesławieckim w 2023r.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C - pok. 3b parter-wejście boczne Urzędu. Poradnictwo jest świadczone od poniedziałku do piątku. Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 75 612 17 19 lub drogą elektroniczną.

Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na okres lipiec 2022 - czerwiec 2023

Harmonogramy odbioru odpadów segregowanych, odpadów posegregacyjnych, odpadów zmieszanych oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych na okres od 1 lipca 2022r. do 30 czerwca 2023r. zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/harmonogram-odbioru-odpadow-zaplanowanych-na-okres-vii-2022-vi-2023r  

Zamówienia publiczne od 01.01.2021r. tylko na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ GMINY

Szanowni Państwo,       ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

XLIV sesja Rady Gminy

XLIV sesja Rady Gminy

Zawiadamia się, że na dzień 7 lutego 2023r. na godz. 11.00 zwołana została XLIV sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Porządek obrad i projekty uchwał dostępne są pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/xliv-sesja-rady-gminy.

01-02-2023 więcej

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Termin zgłaszania kandydatów do 30.04.2023r.

Wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Termin zgłaszania kandydatów do 30.04.2023r.

Przewodniczący Sejmiku zarządził wybory do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wybory odbędą się zgodnie ze Statutem Młodzieżowego Sejmiku. Młodzieżowy Sejmik Województwa Dolnośląskiego został powołany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr L/1016/22 z dnia 27 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i nadania Statutu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022r.,poz. 5250.) Uchwała o utworzeniu Młodzieżowego Sejmiku Województwa obowiązuje od 18 listopada 2022r. Wybory odbędą się w dniach od 5 do 26 czerwca 2023r. Termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego upływa 30 kwietnia 2023r.

30-01-2023 więcej

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB) jest oficjalną, rządową aplikacją do prowadzenia książki obiektu budowlanego. System dostępny jest pod adresem https://c-kob.gunb.gov.pl. c-KOB umożliwia w prosty sposób założenie i prowadzenie książki, wprowadzanie informacji o ekspertyzach i badaniach technicznych oraz danych dotyczących kontroli okresowych, o których mowa w art. 62 ustawy - Prawo budowlane.

27-01-2023 więcej

Zimowe zabawy - 3.02.2023, godz. 16:00 - 18:00

Zimowe zabawy - 3.02.2023, godz. 16:00 - 18:00

Zima to fajna pora roku. Zwłaszcza biała i mroźna. Ale co zrobić, kiedy zima zapomniała nas odwiedzić? Najlepiej wpaść do"Akademii Rozwoju" i wspólnie wyczarować śnieg:)

26-01-2023 więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo, sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

25-01-2023 więcej

Bezpłatne webinarium dla Rolników

Bezpłatne webinarium dla Rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jako współorganizator wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw zaprasza na ogólnopolskie wydarzenie, jakim jest bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem.

24-01-2023 więcej

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

24-01-2023 więcej

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców

Pożyczki unijne dla przedsiębiorców

Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki rozwojowej dla przedsiębiorstw z terenu województwa dolnośląskiego. Szczegółowe informacje oraz wniosek o pożyczkę dostępne są na stronie www.socp.info.pl

23-01-2023 więcej

Klekusiowo gra dla Orkiestry. Chcemy wygrać z SEPSĄ! Finał dla wszystkich - małych i dużych

Klekusiowo gra dla Orkiestry. Chcemy wygrać z SEPSĄ! Finał dla wszystkich - małych i dużych

Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt - KLEKUSIOWO im. św. Franciszka z Asyżu zaprasza na 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 29 stycznia 2023r. od godz. 9.00.

23-01-2023 więcej

Prosimy Rolników o zgłaszanie ilościowe opon do odbioru

Prosimy Rolników o zgłaszanie ilościowe opon do odbioru

Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje rolników o możliwości przekazania bezużytecznych opon do recyklingu według propozycji w załączeniu, dlatego też prosimy zainteresowanych sprawą o zgłoszenia ilościowe opon do odbioru w tutejszym urzędzie pokój 19, telefonicznie 75 610 2017 lub email; michal.b@wartabol.pl. Informacje umożliwią oszacowania ogólnej ilości opon na terenie gminy, dla zorganizowania ich odbioru.

19-01-2023 więcej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17.01.2023 r. dot. przekazania do zaopiniowania "Projektu robót geologicznych dla reambulacji Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000 arkusz Skorzynice". Z treścią Obwieszczenia można zapoznać się na tej stronie lub stronie BIP Ministra Klumatu pod linkiem: https://bip.mos.gov.pl/kartografia-geologiczna/komunikaty-obwieszczenia-ogloszenia/szczegoly/news/obwieszczenie-ministra-klimatu-i-srodowiska-z-dnia-17012023-r-dot-przekazania-do-zaopiniowania-1/

19-01-2023 więcej

1 2 3 ... ... 182 183 184

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(1) { ["cat_id"]=> string(1) "1" }