Stan spraw

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Od 2009 roku pracę urzędników Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka wspomaga system elektronicznego zarządzania dokumentami LOTUS NOTES (inaczej: elektroniczny obieg dokumentów). W chwili obecnej każde złożone w sekretariacie pismo czy wniosek zostaje zmieniony w formę elektroniczną i poprzez system trafia do właściwego pracownika merytorycznie odpowiadającego za jego załatwienie.


We wrześniu br. zrealizowaliśmy kolejny etap pracy z systemem, udostępniając naszym klientom opcję ”Sprawdź stan sprawy” dostępną na pasku menu strony www.bip.wartaboleslawiecka.pl. Z jej pomocą możecie Państwo śledzić stan procesu załatwiania swojej sprawy, a także ustalić dane pracownika, który ją prowadzi. Instrukcję sposobu korzystania z opcji przedstawiamy poniżej oraz w opcji „pomoc dla stanu spraw”.


„POMOC DLA STANU SPRAW” Stan sprawy możemy sprawdzić na podstawie numeru pisma lub numeru sprawy – zaznaczając odpowiedni sposób wyszukiwania:


Numer  pisma – oznacza numer, jaki otrzymuje pismo złożone w sekretariacie Urzędu Gminy. W przypadku pism złożonych osobiście, numer taki pojawi się na potwierdzeniu przyjęcia pisma wydanym przez Sekretariat. Jego numer można również ustalić telefonicznie.
Wyszukiwanie: zaznaczamy opcję „Numeru pisma” następnie w polu edycyjnym po prawej stronie wpisujemy właściwy numer wraz z zerami wiodącymi bez znaku „ / ” i cyfry określającej rok, np.: 00018 lub 00158; za pomocą rozwijanej listy wybieramy rok występujący w numerze pisma za znakiem „ / ” i wybieramy przycisk „Sprawdź”


Numer sprawy – oznacza przyporządkowanie tematyczne dokonane przez pracownika zajmującego się pismem/wnioskiem strony. Składa się z liter (również cyfr rzymskich) identyfikujących stanowisko, cyfrowego symbolu klasyfikacyjnego akt, kolejnego numeru sprawy i oznaczenia roku np. OS.0571-0002/2010 lub RZK.II.7752-0005/2010
Wyszukiwanie: zaznaczamy opcję „Numeru sprawy” następnie w polu edycyjnym po prawej stronie wpisujemy właściwy pełny numer bez ostatniego znaku „ / ” i cyfry określającej rok, np.: FN.III/2.3351-0627; za pomocą rozwijanej listy wybieramy rok występujący w numerze sprawy za znakiem „ / ” i wybieramy przycisk „Sprawdź”


 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "76" ["menu_id"]=> string(3) "134" ["page"]=> string(1) "2" }