Przemysł wapienniczy


 

Na terenie Raciborowic  (obecnie Raciborowic Dolnych i Raciborowic Górnych)  działały dwa zakłady wytwarzające wyroby wapiennicze, które oficjalnie zostały znacjonalizowane przez Państwo Polskie w 1949 roku na podstawie następujących dokumentów:

1)   orzeczeniem nr 67 Ministra Przemysłu i Handlu z 10 lutego 1949r. – zakład wyrobu wapna budowlanego i nawozowego w Raciborowicach Dolnych;

2)   orzeczeniem nr 77 Ministra Przemysłu i Handlu z 21 kwietnia 1949r. – zakład produkcji cementu i wapna, który później otrzymał nazwę Cementownia  „Podgrodzie” w Raciborowicach Górnych.

Zakład w Raciborowicach Dolnych działał już w wieku XVIII. Intensywny rozwój tego przedsiębiorstwa nastąpił po roku 1905. Zakład został zlikwidowany w połowie roku 1950. Ruiny zakładu górują nad wsią po dzień dzisiejszy. Zalany kamieniołom stał się jedyną atrakcją tej części Raciborowic.

 

O Cementowni „Podgrodzie”

 

Cementownia „Podgrodzie” w Raciborowicach Górnych została wybudowana w latach 1923-1927 i  działała do roku 1991.

W najlepszym okresie produkcyjnym cementownia wytwarzała 400-500 tys. ton rocznie cementu.

W roku 1986 nastąpiło drastyczne załamanie produkcji na skutek surowej zimy (śmierć pracownika pod zawalonym dachem) i spadku jakości cementu (wiele budynków na terenie Gminy i Bolesławca, w tym budowany kościół wymagały przebudowy).

Produkcja cementu spadła wówczas do 150 tys .ton rocznie. Wobec takiej sytuacji w roku 1987 kierowanie zakładem objął Komisarz, który ostatecznie zlikwidował produkcję cementu, przekształcając zakład w wapiennik. Zakład wapienniczy nie przetrwał jednak długo i z uwagi na małe zapotrzebowanie wapna nawozowego chylił się ku upadkowi.

W roku 1991 rozpoczął się proces upadłościowy. Pod koniec   1994 roku cementownia została wykupiona od Syndyka Masy Upadłości Cementowni „Podgrodzie” przez firmę Klosters  za kwotę 50 mld.st.zł. Zadłużenie cementowni wynosiło wówczas 30 mld.st.zł. Firma Klosters planowała budowę nowej cementowni i w tym celu postanowiła o wyburzeniu starych obiektów (piece, młyny).

 

Do wyburzenia obiektów cementowni użyto 1100 zapalników elektrycznych milisekundowych.

 

Nowoczesna cementownia (projekt   j.n. wykonany przez "Polswiss Projekt Sp. z o. o.") o produkcji dziennej 3500 ton cementu nie powstała jednak z uwagi na złą koniunkturę rynkową (wysokie nasycenie rynku budowlanego).

W roku 2002 firma Klosters zawiesiła budowę a później zrezygnowała całkowicie z działalności na naszym terenie.

 

Obecnie właścicielem terenu po cementowni wraz z kopalnią odkrywkową jest  Spółka Akcyjna Górażdże Cement, należąca do międzynarodowego koncernu HeidelbergCement, światowego potentata w tej produkcji. W roku 2009 produkcja cementu w tym koncernie wynosiła około 90 mln ton.

HeidelbergCement posiada najwięcej zakładów w Ameryce Północnej i Europie, a także w Afryce i Azji. Wykupione złoża wapieni i margli przez Górażdże Cement SA gwarantują, że między Raciborowicami a Jurkowem powstanie nowa cementownia, jako jedyna na Dolnym Śląsku. Nikt bowiem nie będzie w stanie wywozić surowca do produkcji cementu poza granice naszej gminy.

Natomiast na pytanie: kiedy dokładnie powstanie nowa cementownia w Raciborowicach jest jedna – gdy właściciel zabezpieczy niezbędne środki finansowe na jej realizację, biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na cement w Polsce. Gdy w latach 2001-2002 sprzedaż cementu w naszym kraju spadła do 10 mln. Ton rocznie, realizacja budowy cementowni została skreślona. Optymizmem jednak napawają nas ostatnie lata, w którym sprzedaż cementu wzrosła a w roku 2009 wyniosła już 15 mln ton. Wykonane przez ekspertów założenia planowej sprzedaży cementu w Polsce określają wzrost, który będzie postępował w latach 2005-2025. Daje to szansę na budowę cementowni w Raciborowicach. Dziś bowiem nikt nie zainwestuje w nowy zakład bez gwarancji na sprzedaż swojej produkcji.

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "73" ["menu_id"]=> string(3) "128" ["page"]=> string(1) "2" }