Inwestycje 2009

Realizacja najważniejszych inwestycji w roku 2009.

 

DROGI I CHODNIKI

 

1. W ramach modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy w roku 2009 wykonane zostały następujące zadania:

 • droga tzw. transportu rolniczego w Warcie Bolesławieckiej (równoległa do drogi wojewódzkiej 363 – obok posesji p.Pomykały) o długości 810 mb. za kwotę 250 tys. zł., wraz z pozyskaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją na tego typu drogi w wysokości 97 tys. zł - 1;
 • przebudowa 500 mb. drogi w Raciborowicach Górnych nr 339/1 i 339/2 (wzdłuż koryta rzeki Bobrzyca) za kwotę 107 tys. zł, z pozyskaniem środków w wysokości 76 tys. zł z MSWIA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które dotknęły Gminę w 2006 roku - 2, 3;
 • modernizacja drogi wewnętrznej przy Gimnazjum w Iwinach wraz z miejscem na parkowanie pojazdów samochodowych za kwotę 52 tys. zł - 4, 5;
 • parking przy przedszkolu w Iwinach za kwotę 27 tys. zł - 6;
 • budowa chodnika przy drodze gminnej w Lubkowie o długości 300 mb. za kwotę 65 tys. zł - 7;

Łącznie na drogi gminne w ubiegłym roku przekazaliśmy środki w kwocie 520 tys. zł, z czego 20 tys. zł to koszty nadzoru inwestorskiego, prac geodezyjnych i projektowania.

 

2. W ramach dofinansowania z budżetu gminy zostały wykonane następujące zadania na drogach powiatowych:

 • przebudowa drogi powiatowej nr 2272D i 2275D od autostrady do Tomaszowa Bol. (do skrzyżowania z drogą krajową nr 94), wykonana w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw. schetynówka) - kwota dofinansowania wyniosła 813 tys.zł, przy całkowitym koszcie budowy wynoszącym 1.539 tys.zł;
 • budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 227D w Iwinach o dł. 600mb - za kwotę 97 tys.zł;

łącznie na drogi i chodniki powiatowe Gmina wydała kwotę 910 tys.zł.

Ogółem w 2009 roku na terenie gminy zostały zmodernizowane drogi za łączną kwotę 2.157 tys.zł. Środki pozyskane przez Gminę na modernizację dróg wyniosły kwotę 171 tys.zł.

 

OBIEKTY GMINNE

 

1. Remonty placówek oświatowych:

 • 117 tys.zł - remont toalet w Szkole Podstawowej w Tomaszowie Bol.;
 • 175 tys.zł - remont Szkoły Podstawowej w Warcie Bolesławieckiej;
 •   35 tys.zł - remonty w Gminnym Zespole Szkół w Iwinach (szkoła + przedszkole);
 •   16 tys.zł - wymiana okien w Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych;
 •   50 tys.zł - remont dachu w Szkole Podstawowej w Szczytnicy

Wielkość środków pozyskanych z zewnątrz wyniosła kwotę 76,5 tys.zł.

 

2. Świetlice wiejskie:

 • rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Szczytnicy (zakończenie budowy w roku 2010) - budowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013; całkowita wartość inwestycji: 716.750,00zł, wartość dofinansowania z PROW: 293.750,00zł, środki Gminy Warta Bolesławiecka: 423.000,00zł.;

 

 • remont świetlicy w Tomaszowie Bol. - 35.508,23zł, w tym 15 tys.zł wynosi dofinansowanie z programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej;

 

 • remont świetlicy na osiedlu II w Iwinach - 217.114,30zł i zagospodarowanie placu (parking i podjazd dla niepełnosprawnych) za kwotę 88.408,03zł.

 

3. Obiekty sportowe:

 • "Moje boisko Orlik 2012" w Warcie Bolesławieckiej (kompleks sportowo-rekreacyjny, w skład którego wchodzą: boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, zaplecze sanitarno-szatniowe - wartość inwestycji 1.100.386,00zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 333 tys.zł i z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 333 tys.zł;

 

 • rozbudowa szatni sportowej przy świetlicy w Raciborowicach Górnych - 41.370,55zł;
 • rozbudowa szatni sportowej przy świetlicy na osiedlu II - 73.741,93zł.

 

4. Ośrodki zdrowia:

 • remont Ośrodka Zdrowia w Raciborowicach Górnych (wykonanie ocieplenia ścian, elewacja, podjazd dla osób niepełnosprawnych) - 74.933,46zł.

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie zadań związanych z ochroną środowiska  ogółem wyniosło 2.612 tys. zł. M.in. Gmina zrealizowała następujące zadania inwestycyjne:

 •   35 tys. zł. – ujęcie wody pitnej w Lubkowie tj. wykonanie odwiertów, instalacji elektrycznej,
 • 123 tys. zł. – ułożenie wodociągu między Lubkowem i Wilczym Lasem,
 •   63 tys. zł. – rozbudowa nowej sieci wodociągowej do nowo budowanych budynków w Gminie,
 •   84 tys. zł. – budowa sieci kanalizacji ściekowej od części wsi Lubkowa tzw. Lubkówka do Wilczego Lasu (1866 mb),
 • 618,3 tys. zł. – rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bol. (cz.biologiczna),
 •   50 tys. zł. – wykonanie tzw. kanału ulgi z przepompowni Tomaszów Bol.,
 • 405 tys. zł. – zakup linii sortowniczej (projekt i urządzenia),
 •   78 tys. zł. – budowa hali garażowo – magazynowej,
 • 156 tys. zł. – utwardzenie placów i dróg wewnętrznych na terenie GZGK w Lubkowie,
 •     7 tys. zł. – modernizacja kanalizacji w Szczytnicy,
 • 308 tys. zł. – zakup nowej ładowarki dla GZGK,
 • 234 tys. zł. - zakup nowej koparko - ładowarki dla GZGK,
 •   23,5 tys. zł. – wykonanie dokumentacji na sieć wodno – kanalizacyjną Lubkówek – Wilczy Las.

 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "67" ["menu_id"]=> string(3) "124" ["page"]=> string(1) "2" }