Inwestycje 2010

Najważniejsze INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI w roku 2010.

 

DROGI I CHODNIKI (wartość zadań 1.834 tys.zł):

 

1. Przebudowa dróg gminnych:

 • droga o długości 100 mb, działka nr 848/60 w Raciborowicach Górnych - 1;
 • droga o długości 283 mb, działka nr 848/47 w Raciborowicach Górnych - 2;
 • chodnik o długości 220 mb w Iwinach, działka nr 304/186 - 3.
 • droga o długości 290 mb, działka nr 295 w Tomaszowie Bol. - 4;
 • droga o długości 100 mb, działka nr 743 w Tomaszowie Bol. - 5;
 • droga o długości 100 mb, działka nr 678/6 w Tomaszowie Bol. - 6;
 • droga o długości 80 mb, działka nr 727 w Tomaszowie Bol. - 7;
 • droga o długości 120 mb, działka nr 958 w Tomaszowie Bol. - 8.

Wartość zadania została zaplanowana na kwotę 420.000zł Wykonano po przetargu za kwotę 351.466zł

 

2. Przebudowa dróg powiatowych i budowa chodników przy drodze powiatowej:

 • budowa chodnika w Tomaszowie Bolesławieckim,
 • modernizacja drogi w Tomaszowie Bolesławieckim (w kierunku Kraśnika),
 • budowa chodnika w Iwinach,
 • budowa chodnika w Raciborowicach Dolnych,
 • przebudowa drogi w Jurkowie

Wartość dofinansowania z budżetu gminy została zaplanowana na kwotę 780.000zł.

 

3. Przebudowa drogi wojewódzkiej Warta Bolesławiecka - Iwiny

Wartość dofinansowania z budżetu gminy została zaplanowana na kwotę 400.000zł.

Ze względu na sierpniową powódź (2010r.) Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu przesunął realizację tego zadania o 6 miesięcy. Obecnie po przetargu wartość zadania zaproponowana przez wykonawcę wynosi ok. 1 mln.zł. z terminem realizacji do 30 maja 2011r.

 

4. Przebudowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Iwinach

Wartość dofinansowania z budżetu gminy wynosi 234.000zł.

 

 

OBIEKTY kultury i sportu:

 

1. Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Szczytnicy (z roku 2009 - I etap). Środki finansowe zabezpieczone na realizację II etapu budowy wynoszą 369.168zł - budowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013; całkowita wartość inwestycji: 716.750,00zł, wartość dofinansowania z PROW: 293.750,00zł. Obiekt został oddany mieszkańcom 30 sierpnia 2010r.

 

 

 

2. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Iwinach (przy Gimnazjum). Środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania wynoszą 866.000zł. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków PROW 2007-2013, w ramach operacji "Odnowa i Rozwój Wsi" poprzez Stowarzyszenie "Partnerstwo Izerskie". Zadanie wykonano za kwotę 420 tys.zł.

 

 

 

PLACE ZABAW

W ramach rządowego programu "Radosna Szkoła" Gmina zgłosiła 3 wnioski na wykonanie szkolnych placów zabaw tj.  przy Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych (środki zabezpieczone w budżecie wynosiły 64.150zł),  przy Szkole Podstawowej w Tomaszowie Bolesławieckim (środki zabezpieczone w budżecie wynosiły 66.950zł) oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iwinach. Niestety dwa pierwsze wnioski zostały odrzucone.

Wobec takiej decyzji na razie Gmina wykona jeden szkolny plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iwinach w ramach programu "Radosna Szkoła". Środki zabezpieczone w budżecie wynoszą 114.823zł. Budowa placu została zakończona pod koniec października br. przez firmę z Czech.

 

Więcej informacji o planowanych inwestycjach w załączniku.

 

Załączniki:

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "66" ["menu_id"]=> string(3) "125" ["page"]=> string(1) "2" }