Lokalizacja - Gmina wiejska Warta Bolesławiecka

Powiat bolesławiecki, Region Dolny Śląsk, Województwo dolnośląskie

Położenie

Gmina Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki, południowo-zachodnia część dawnego województwa legnickiego, obecne województwo dolnośląskie. Od strony północnej, wschodniej i częściowo południowej graniczy z gminami Gromadka, Chojnów, Zagrodno i Pielgrzymka. Od strony zachodniej i południowo-zachodniej z gminami Bolesławiec i Lwówek Śląski. Gmina ma kształt wydłużony; jej długość w kierunku N-S wynosi średnio 15 km, a szerokość W-E średnio 7 km. Główna miejscowość, w której mieszczą się władze gminy to Warta Bolesławiecka usytuowana w środkowej części gminy. Gminę tworzy 10 wsi (10 sołectw, w tym jedna Rada Osiedla).

Obszar - 11090 ha

 


Wyświetl większą mapę

Pod względem morfologicznym gmina warta Bolesławiecka wchodzi w skład dwóch głównych jednostek morfologicznych:

  • część południowa to Sudety Zachodnie - rejon Pogórza Kaczawskiego
  • część północna - Przedgórze Sudeckie.

Pogórze Kaczawskie charakteryzuje się występowaniem licznych wychodni skał podłoża osadów kenozoicznych tworzących wyraźne wzniesienia i garby. Rzędne n.p.m. wahają się od 210m. do 270 m.n.p.m. Do większych wzniesień należy góra TRAWNIK położona na "W" od Raciborowic Górnych o wysokości 262,7 m.n.p.m.
Przedgórze Sudeckie posiada powierzchnię mniej urozmaiconą o charakterze pagórkowatym i rzędnych od 185m do 215 m.n.p.m.

Osobną formą znajdującą się w części wschodniej gminy jest tzw. Wał Okmiański - podłużna forma ciągnąca się na długości 10 km w kierunku południkowym zbudowana z osadów plejstoceńskich żwirów i piasków, niekiedy przykrytych glinami.

Przez środek gminy w kierunku N-S prowadzi wąska dolina rzeki Bobrzycy - prawobocznego dopływu rzeki Bóbr.

In English

The unit is located in the south - west part of the former district of Legnica. At its north, east and partially south border lay administrative units of Gromadka, Chojnów, Zagrodno i Pielgrzymka. At its west and south – west borders – Bolesławiec and Lwówek Sląski.

The unit is 15 km long and 7 km wide. The seat of the management of the unit is located in Warta Bolesławiecka, in the middle part of the unit. The unit is composed of 10 villages and 11 village administrations including 1 Hamlet Council.

The unit is a constituent of two main morphological units:

  • the south part are the Sudety Zachodnie (West Sudety Mountains) – the Pogórze Kaczawskie Region;
  • the north part – Przedgórze Sudeckie.

Characteristic feature of Pogórze Kaczawskie is the occurrence of numerous appearances of Cenozoic rocks which create eminences and humps. The altitude above the sea level is between 210 and 270m. The highest mountain is Trawnik located west from Raciborowice Górne 262,7m above the sea level.

The surface of Przedgórze Sudeckie is less diverse, covered with hills; its altitude above the sea level is between 185m – 215m above the sea level.

In the east part of the unit lays a separate geological form – Wał Okmiański – a 10m – long form directed to the south; it consists of Pleistocene sediments, gravels and sands which are covered with clay in some places.

Through the middle part of the unit runs a narrow valley of the river Bobrzyca – the right side tributary of the river Bóbr.
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(1) "4" ["menu_id"]=> string(2) "15" ["page"]=> string(1) "2" }