Charakterystyka wsi Tomaszów Bolesławiecki

Miejscowość Tomaszów Bolesławiecki jest wsią położoną nad Bobrzycą, 8 km na wschód od Bolesławca przy drodze Legnica – Zgorzelec i linii kolejowej Węgliniec – Wrocław . Podzielona jest na część górną i dolną w zależności od położenia względem potoku Bobrzyca . Granicą tych dwóch części jest droga A4 Legnica – Zgorzelec. Graniczy od strony północnej , wschodniej i częściowo południowej z miejscowościami: Szczytnica, Wilczy Las, Lubków ; od strony południowo-zachodniej z miejscowością Warta Bolesławiecka, a od strony zachodniej z Kruszynem w gminie Bolesławiec.

Wieś ma swoje centrum przy drodze wschód – zachód zwanej dawniej via regia – Królewska Droga. Przy trakcie powstała osada z kościołem, karczmą i zamkiem.

Najważniejsze zabytki miejscowości:

  • kościół katolicki pod wezwaniem św. Jadwigi – wymieniony w dokumencie z 1305 r., zbudowany na nowo po pożarze w 1588 r. a następnie przebudowany w 1768 r. Po remoncie przeprowadzonym po 1967 roku odsłonięto i wyeksponowano relikty pierwotnej świątyni;
  • barokowo-klasycystyczny kościół ewangelicki z 1785 r. z wieżą dostawioną do kościoła w 1835 roku, ze stojącą nieopodal pastorówką (obecnie budynek mieszkalny);
  • pałac w Tomaszowie Dolnym zbudowany w 1700 r. z zabudowaniami gospodarczymi, fragmentami pawilonu ogrodowego i parkiem zamkowym z zachowanymi okazami wielu rzadkich okazów przyrody ożywionej. Zamek jest obecnie własnością prywatną, popadając w ruinę.

Tomaszów Bolesławiecki zajmuje powierzchnię 2.386 ha co stanowi 21,7% powierzchni gminy Warta Bolesławiecka. Przeważają użytki rolne, których powierzchnia wynosi 1.502 ha. Lasy i grunty leśne zajmują 678,67 ha. Wieś charakteryzuje się dużą lesistością, która obejmuje 29,8% jej powierzchni. Tomaszów Bolesławiecki leży na obszarze Równiny Chojnowskiej stanowiącej mezoregion przylegający do Pogórza Kaczawskiego. Wzniesienie nad poziom morza wynosi średnio od 180 do 200 m (z kulminacją ok. 250 m). Jest to denudacyjna równina morenowa z pokrywami żwirowymi. W południowej, wyższej części spod utworów powierzchniowych odsłaniają się miejscami bazalty.

W okolicach Tomaszowa Bolesławieckiego widoczne są wychodnie piaskowców. W kierunku północnym przeważa krajobraz równinny, pokryty piaskami akumulacji polodowcowej. Występują tu sporadycznie, na płaskim terenie, głazy narzutowe.
Na obszarze wsi rozprzestrzeniają się osady czwartorzędowe, które pokrywają wszystkie młodsze od nich utwory. Najstarszymi utworami czwartorzędowymi są żwiry i piaski rzeczne, wypełniające dolinę Bobrzycy.

O atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym stanowią jej walory krajobrazowe. Na terenie wsi znajduje się kompleks parkowo - zamkowy , w którym znajduje się wspaniały, niestety zaniedbany, drzewostan iglasty i liściasty. Na uwagę zasługuje liczący ponad trzysta lat wiąz „ Izabella” o obwodzie 325cm i wysokości 1,3m, dęby szypułkowe liczące ponad 300 lat o obwodach ponad 350cm każdy, 300-letnie buki o obwodach ponad 400cm każdy, platan o obwodzie 420cm i wysokości powyżej 25m, liczący około 180 lat.

Wieś posiada również kilka pomników przyrody:

  • wiąz szypułkowy „LIMAK IZABELI” o obwodzie 325 cm – rosnący w parku przeddworskim,
  • dąb szypułkowy „GACEK” o obwodzie 400 cm – park przeddworski,
  • dęby szypułkowe rosnące w grupie „JOZEF” o obwodzie 392 cm. i „RYSZARD” o obwodzie 320 cm – park przeddworski,
  • dwa platany klonolistne rosnące w parku przeddworskim i nad rzeką Bobrzycą w kierunku oczyszczalni ścieków.

Wszystkie wymienione drzewa mają około 200 - 350 lat i są chronione wpisem do rejestru zabytków.

Dość szybki rozwój budownictwa jednorodzinnego pozwala sądzić, że w tej miejscowości będzie następował stały wzrost liczby ludności. Wpływ na powyższe ma pełne uzbrojenie terenu wsi, bliskie sąsiedztwo Bolesławca, jak również łatwe połączenie z dużymi aglomeracjami jak Wrocław czy Legnica poprzez biegnącą przez teren miejscowości drogę krajową A4 i niewielką
odległość do zjazdu na autostradę A4.

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "34" ["menu_id"]=> string(2) "60" ["page"]=> string(1) "2" }