Charakterystyka wsi Szczytnica

Miejscowość Szczytnica jest wsią położoną północnej w części gminy. Jej północna część graniczy z autostradą A4, a nadto przez wieś przebiega linia kolejowa Węgliniec – Wrocław. Sołectwo graniczy od strony północnej z gminą Gromadka, od wschodniej z Wilczym Lasem, od południa z Lubkowem a od strony zachodniej z Tomaszowem Bolesławieckim.

Szczytnica zajmuje powierzchnię 1.088,16 ha co stanowi niemal 10% powierzchni gminy Warta Bolesławiecka. Przeważają użytki rolne, których powierzchnia wynosi 889 ha. Lasy i grunty leśne zajmują 103,5 stanowiąc 9,5% gruntów ogółem.

Szczytnica leży na obszarze Równiny Chojnowskiej stanowiącej mezoregion przylegający do Pogórza Kaczawskiego. Wzniesienie nad poziom morza wynosi średnio od 180 do 200 m (z kulminacją ok. 250 m). Jest to denudacyjna równina morenowa z pokrywami żwirowymi. W południowej, wyższej części spod utworów powierzchniowych odsłaniają się miejscami bazalty. W kierunku północnym przeważa krajobraz równinny, pokryty piaskami akumulacji polodowcowej. Występują tu sporadycznie, na płaskim terenie, głazy narzutowe.

Na obszarze wsi rozprzestrzeniają się osady czwartorzędowe, które pokrywają wszystkie młodsze od nich utwory. Północną część wsi zajmują lasy, które mogą być miejscem wypoczynku dla mieszkańców.

Największym atutem wsi jest wyjątkowo korzystna lokalizacja – bezpośrednio z jej terenu można wjechać na nadal czynny jeszcze, dwukierunkowy zjazd na autostradę A4 co pozwala na dotarcie do dużych aglomeracji, takich jak Wrocław i Legnica, czy też w kierunku Niemiec oraz innych krajów Europy Zachodniej.
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "31" ["menu_id"]=> string(2) "55" ["page"]=> string(1) "2" }