Charakterystyka wsi Raciborowice Górne

Wieś położona nad Bobrzycą.
Rozwój gospodarczy wieś zawdzięcza wapnu, którego złoża dały początek działającej do 1992 roku cementowni „Podgrodzie“.
Warto tu dodać, że początki przemysłu wapienniczego w Raciborowicach są datowane już na rok 1568, kiedy to w księdze podatkowej księstwa świdnickojaworskiego wspomniano o 5 markach płaconych z pieca wapiennego w Raciborowicach.

Raciborowice Górne zajmują powierzchnię 1.448,52ha. Przeważają użytki rolne, których powierzchnia wynosi 1.068,33 ha.

Raciborowice Górne należą do makroregionu Pogórze Zachodniosudeckie z granicą na nitce drogi przebiegającej z Łazisk do Iwin oraz do mezoregionu Pogórze Kaczawskie i mikroregionu Pogórze Bolesławieckie.

Obszar jest równiną terasy akumulacyjnej zlodowacenia środkowopolskiego. Strefa pogórza nie zaznacza się gwałtowną zmianą charakteru, lecz pojawiają się pojedyncze wzniesienia, z charakterystyczną równoleżnikową strukturą wzniesień i obniżeń wykorzystywanych przez dopływy Bobrzycy płynącej asekwentnie do struktury geologicznej starszego podłoża. Wysokości bezwzględne wahają się pomiędzy 179 m.n.p.m.w dolinie Bobrzycy do około 260 m.n.p.m. w kierunku Grodźca. Do większych wzniesień należy góra TRAWNIK o wysokości 262,7 m.n.p.m. W okolicach Raciborowic znajdują się wychodnie piaskowców, a ponadto teren charakteryzuje się obecnością podłoża osadów kenozoicznych, tworzących wyraźne wzniesienia i garby. Rzeka Bobrzyca prowadzi przez teren Raciborowic swój górny bieg o charakterze potoku górskiego, dużym spadku i wąskim korycie.

Występowanie na terenie wsi złoży margli i wapieni spowodowało zmiany krajobrazu wywołane działalnością wydobywczą, co w przypadku Raciborowic sprowadza się do kilku większych i mniejszych wyrobisk. Ponadto główną dominantę krajobrazu stanowią pola uprawne oraz łąki i lasy. Bliskie sąsiedztwo Obszaru Chronionego Krajobrazu „Grodziec” stwarza dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji różnego typu.

Na terenie wsi znajduje się kompleks parkowy, przeznaczony w chwili obecnej na plac zabaw dla dzieci. Dla tego terenu przygotowywana jest dokumentacja szerszego zagospodarowania dla wypoczynku rodzinnego. W czasie przedwojennym park był miejscem lokalizacji pomnika wojennego bohaterów wojny francusko-pruskiej. Zabytek przedstawiał dużych rozmiarów postać legendarnej „Germanii” z mieczem w ręku i pochyloną głową. Stała ona na kilkumetrowym cokole na środku obecnego parku jordanowskiego i była największym pomnikiem na obecnym terenie gminy.

We wsi zarejestrowany jest tylko jeden pomnik przyrody - dąb szypułkowy „MAMUT” rosnący przy remizie strażackiej.

Raciborowice Górne to wieś wijąca się wzdłuż głównej drogi, której zabudowania ograniczają wzniesienia terenu. Wieś powstała głównie wzdłuż koryta rzeki Bobrzyca i tylko z niewielkimi odchyleniami równoległymi.

Raciborowice Górne zamykają granice gminy od strony południowej. Mimo dużej w porównaniu z innymi sołectwami odległości, dobry układ komunikacyjny gminy pozwala na łatwe dotarcie do wybranych miejscowości docelowych.
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "28" ["menu_id"]=> string(2) "50" ["page"]=> string(1) "2" }