Charakterystyka wsi Raciborowice Dolne

Wieś położona jest nad Bobrzycą.

Raciborowice Dolne zajmują powierzchnię 999,68 ha. Przeważają użytki rolne, których powierzchnia wynosi 724,28 ha.

Raciborowice Dolne należą do makroregionu Pogórze Zachodniosudeckie oraz mezoregionu Pogórze Kaczawskie i mikroregionu Pogórze Bolesławieckie.

Obszar jest równiną terasy akumulacyjnej zlodowacenia środkowopolskiego. Strefa pogórza nie zaznacza się gwałtowną zmianą charakteru, lecz pojawiają się pojedyncze wzniesienia, z charakterystyczną równoleżnikową strukturą wzniesień i obniżeń wykorzystywanych przez dopływy Bobrzycy płynącej asekwentnie do struktury geologicznej starszego podłoża. Wysokości bezwzględne wahają się pomiędzy 179 m.n.p.m. w dolinie Bobrzycy do około 260 m.n.p.m. w kierunku Grodźca.
W okolicach Raciborowic znajdują się wychodnie piaskowców, a ponadto teren charakteryzuje się obecnością podłoża osadów kenozoicznych, tworzących wyraźne wzniesienia i garby. Rzeka Bobrzyca prowadzi przez teren Raciborowic swój górny bieg o charakterze potoku górskiego, dużym spadku i wąskim korycie.

Występowanie na terenie wsi złoży margli i wapieni spowodowało zmiany krajobrazu wywołane działalnością wydobywczą, co w przypadku Raciborowic sprowadza się do kilku większych i mniejszych wyrobisk. Ponadto główną dominantę krajobrazu stanowią pola uprawne oraz łąki i lasy. Bliskie sąsiedztwo Obszaru Chronionego Krajobrazu „Grodziec” stwarza dogodne warunki do wypoczynku i rekreacji różnego typu.

Raciborowice Dolne to wieś wijąca się wzdłuż głównej drogi – tu powiatowej, której zabudowania ograniczają wzniesienia terenu. Wieś powstała głównie wzdłuż koryta rzeki Bobrzyca i tylko z niewielkimi odchyleniami równoległymi.


 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(2) "25" ["menu_id"]=> string(2) "45" ["page"]=> string(1) "2" }