Sukcesy gminy

Gdy  w 1990 roku na pierwszych Sesjach Rady Gminy i posiedzeniach Zarządu Gminy radni i członkowie zarządu ustalali główne kierunki rozwoju Gminy, nie spodziewali się szybkich sukcesów. Zaniedbania na terenie Gminy były widoczne gołym okiem, a infrastruktura techniczna niemal nie istniała. Gmina jednak miała dobrą pozycję startową – działające przez wiele lat ważne dla gospodarki kraju zakłady przemysłowe, przynajmniej w niektórych miejscowościach podnosiły standard życia swoich pracowników – to zaś przekładało się na lepsze mieszkania, lepszy dostęp do kultury.

Zapewne najważniejszym zobowiązaniem programowym było przyjęcie zasady równomiernego rozwoju wszystkich miejscowości Gminy, co odbywało się poprzez kierowanie do każdej z nich, każdego roku, przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego. Ta zasada przenoszona na kolejne kadencje samorządu zaowocowała osiągnięciami, które przeistoczyły się w konkretne i udokumentowane wyniki Gminy podnosząc jej prestiż, pokazując szerokiemu kręgowi odbiorców, że w nowej sytuacji prawnej samorządów sukcesy są możliwe do osiągnięcia.

Władze samorządowe nowej ery takich efektów swojej pracy nie spodziewały się, szczególnie w pierwszych latach działania, jednak były one potwierdzeniem dobrego wyboru przyjętych kierunków działań. Poniżej przedstawiam więc najważniejsze z osiągnięć Gminy w okresie do 2007 roku.

Już w 1995 roku wysoka ocena aktywności Gminy w sferze działań gospodarczo-inwestycyjnych stała się przyczyną wytypowania jej do Programu Pilotażowego Walki z Bezrobociem Strukturalnym na Terenach Wiejskich realizowanym pod patronatem Wicepremiera Jagielińskiego. W Programie uczestniczyło tylko 49 gmin z całego kraju. Dzięki włączeniu Gminy do udziału w Programie, mieszkańcy już od 1996 roku mogli realizować połączenia telefoniczne z krajem i zagranicą poprzez łącza nowo wykonanej sieci telefonicznej. Efektem końcowym programu było podłączenie do 1998 roku około 1450 nowych abonentów do nowoczesnej centrali telefonicznej. Taki sukces dla wielu gmin polskich był w tym czasie tylko marzeniem.

W tym też samym roku, w ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy konkursie na najlepszą inwestycję z zakresu ochrony środowiska zrealizowaną w 1995 roku w grupie „Ochrona Wód” Gmina Warta Bolesławiecka uzyskała

I miejsce w dawnym województwie legnickim i nagrodę w kwocie 150.000 złotych za budowę kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Raciborowicach Dolnych.

W 1996 roku tygodnik „WPROST” dokonując oceny gmin najbardziej aktywnych w kraju, z wykorzystaniem danych dotyczących środków przekazywanych na inwestycje ect. umiejscowił Gminę Warta Bolesławiecka na 28 miejscu w kraju. Było to dla władz Gminy zaskakujące, szczególnie w aspekcie wysokiego miejsca na tle niemal 2500 samorządów w kraju. Był to też zapewne jeden z pierwszych rankingów gmin na tak szeroką skalę.

Dolnośląski Klucz Sukcesu

Nominacja w 1996 roku do „Dolnośląskiego Klucza Sukcesu” – konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Gmin Dolnego Śląska we Wrocławiu przyniosła Gminie drugie – po gminie Kobierzyce- miejsce na Dolnym Śląsku. Gmina była nominowana do wyróżnienia Dolnośląskim Kluczem Sukcesu w kategorii „Dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej” jeszcze dwukrotnie: w latach 1999 i 2000, które zaowocowały wreszcie przyznaną za 2001 rok nagrodą.

Kolejnym, w historii Gminy osiągnięciem, była nominacja w 1997 roku dokonana przez Sejmik Samorządowy Województwa Legnickiego do konkursu „GMINA JAKICH MAŁO”, która przyniosła Gminie sukces, w postaci zawarcia informacji o jej dokonaniach w opracowaniu sporządzonym dla grupy 40 najlepszych gmin w kraju.

W 1998 roku Gmina wzięła udział w kolejnym konkursie ogłoszonym w przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Legnicy, w którym uzyskała III miejsce i nagrodę w kwocie 50.000 złotych za zbudowane w 1997 roku wysypisko odpadów w Tomaszowie Bolesławieckim.

Począwszy od 1999 roku Gmina zaczęła corocznie pojawiać się w zorganizowanym przez gazetę RZECZYPOSPOLITA rankingu inwestycyjnym gmin prowadzonym na podstawie badań budżetów i wydatków inwestycyjnych gmin, analizowanych przez Centrum Badań regionalnych w Warszawie.

Ranking pojawiał się początkowo pod nazwą „Złota Setka Samorządowych Inwestorów”, a później pod nazwą „Złota Setka Gmin Polskich”. Po raz pierwszy Gmina pojawiła się w rankingu w 1999 roku na 62 miejscu w kraju, a w kolejnych latach: w 2000 – na 44, w 2001 – na 32, w 2002 – na 40, w 2003 – na 24, w 2004 – na 40 i w 2005 – na 25 miejscu.

Równocześnie w latach 2003 i 2004 Gmina otrzymała dyplom „Mistrza Zrównoważonego Rozwoju”, co było dodatkowym wyróżnieniem dla niej.

W 2000 roku Gmina wystartowała do ogólnopolskiego konkursu realizowanego przez Redakcję Programów Rolnych TVP pod nazwą „Nasz człowiek na urzędzie”. W wyniku zmagań konkursowych – początkowo z gminą PAKOSŁAW z dawnego województwa leszczyńskiego, a następnie z finalistami pozostałych rozgrywek konkursowych- Gminie przypadło ostatecznie II miejsce w kraju.

W towarzyszącym - wyżej wymienionemu konkursowi – losowaniu audiotele Mirosław Haniszewski zdobył tytuł „WÓJTA PUBLICZNOŚCI ROKU 2000”.

Gmina Fair Play

W styczniu 2005 roku Gmina zdecydowała się na udział w ogólnopolskim konkursie „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, otrzymując w wyniku analiz Certyfikat „GMINA FAIR PLAY” za 2005 rok. Wręczenie wyróżnienia i tytuł „Gmina Fair Play” nastąpiło w październiku 2005 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Przyjaźni Środowisku

W styczniu 2006 roku Gmina zgłosiła swój udział w narodowym konkursie ekologicznym „ Przyjaźni Środowisku”, organizowanym pod patronatem honorowym Prezydenta RP. Ideą konkursu jest promowanie obywatelskich postaw proekologicznych i wdrażanie przyjaznych środowisku technologii. Oceniane są zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej. W styczniu 2007 roku Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ogłosiło listę zwycięzców, wśród których za przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Warta Bolesławiecka” przyniosło Gminie tytuł laureata. Nagrodą jest statuetka i certyfikat. W sierpniu 2008 roku przedłużono Gminie Znak Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” na kolejny – 2009 rok.

Lider Polskiej Ekologii

Również w styczniu 2006 roku Gmina zgłosiła swój udział w IX edycji konkursu „Lider Polskiej Ekologii” zgłaszając przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe działania proekologiczne na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Warta Bolesławiecka”. Za jego realizację Gminie w dniu 17 października 2007 roku wręczono statuetkę w kategorii „Jednostka Samorządu Terytorialnego” i podkategorii „Gmina Wiejska”. Do konkursu w ramach 10 edycji przystąpiło 26 gmin z całej Polski. Zadaniem konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska.

Zielony Laur 2006

Kolejnym osiągnięciem Gminy za zadania realizowane w dziedzinie ochrony środowiska było przyznane w maju 2007 roku wyróżnienie w konkursie „Zielony Laur 2006” organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą „EKOROZWÓJ” z Warszawy. Konkurs promuje realizację przedsięwzięć ekologicznych, mających na celu uzyskanie konkretnych efektów ekonomicznych i poprawy środowiska. Lista laureatów wraz z opisem najciekawszych pomysłów i opisem realizacji pojawia się na łamach wydawnictw branżowych.

Teraz Polska

W październiku 2007 roku Gmina zgłosiła swój udział do konkursu „TERAZ POLSKA”. „Teraz Polska" to niekomercyjny konkurs, którego zadaniem jest wyłonienie najlepszych Produktów i Usług, Gmin, Produktów Lokalnych i Przedsięwzięć Innowacyjnych.

Branżowe Komisje Ekspertów, czyli niezależni eksperci z placówek badawczych, dokonują oceny gmin na podstawie informacji zawartych we wniosku weryfikacyjnym. W lutym 2008 roku Gmina została na tej podstawie zakwalifikowana do II etapu konkursu.

Laureatami Konkursu zostaje grupa gmin, które otrzymały najwięcej głosów podczas posiedzenia Kapituły Godła "Teraz Polska". Otrzymują one prawo do posługiwania się Godłem "Teraz Polska" przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Po rozstrzygnięciu Konkursu każdy uczestnik otrzyma opinię w postaci orzeczenia z poszczególnych etapów oceny gminy. Gmina w wyniku oceny wniosku z 2007 roku uzyskała 19 miejsce, a wyniki konkursu ogłoszono w czerwcu 2008 roku.

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(5) { ["option"]=> string(2) "18" ["action"]=> string(13) "articles_show" ["art_id"]=> string(1) "2" ["menu_id"]=> string(2) "13" ["page"]=> string(1) "2" }