WYBORY Prezydenta RP. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

WYBORY Prezydenta RP. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

WÓJT GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA informuje, że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą dokonać zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych  URZĘDNIKOWI WYBORCZEMU lub pracownikowi Urzędu w biurze nr 11 (wejście przez sekretariat/ I piętro) budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 12 maja 2020 roku.   Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię (z oryginałem do wglądu)

08-06-2020 więcej

Wybory PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020r.

Wybory PREZYDENTA RP 28 czerwca 2020r.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej publikujemy ważne informacje i formularze dla chętnych do pracy w komisjach obwodowych oraz osób, które chcą skorzystać z głosowania korespondencyjnego. FORMULARZE zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych znajdują się pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/formularze-zgloszenia-kandydatow-do-skladow-obwodowych-komisji-wyborczych , Informacja o możliwości skorzystania z GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/informacja-o-mozliwosci-skorzystania-z-glosowania-korespondencyjnego, Uprawnienia OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH : https://bip.wartaboleslawiecka.pl/uprawnienia-osob-niepelnosprawnych

05-06-2020 więcej

Projekt Zdalna Szkoła+

Projekt Zdalna Szkoła+

Gmina Warta Bolesławiecka uzyskała dofinansowanie na zakup laptopów dla uczniów w ramach realizacji projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". W ramach dofinansowania w kwocie 55.000,00zł gmina zakupiła 20 laptopy, które trafią do 5 placówek oświatowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka a następnie będą użyczone dla potrzebujących uczniów.

03-06-2020 więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA ROZWOJU” W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA ROZWOJU” W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Rozwoju” w Tomaszowie Bolesławieckim ogłasza nabór dzieci na nowy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy do pobierania kart zgłoszeń z naszej strony internetowej www.przedszkoletomaszow.pl (zakładka dokumenty). Zapraszamy dzieci wieku od 2,5 do 6 lat. Dokumenty należy przesłać na adres: przedszkole.tomaszow@wp.pl

01-06-2020 więcej

OGŁOSZENIE. Kolejne badania mammograficzne

OGŁOSZENIE. Kolejne badania mammograficzne

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wznawia organizację badań mammograficznych dla mieszkanek Gminy Warta Bolesławiecka. Badania odbędą się w dwóch terminach tj.: 23 czerwca 2020 roku (wtorek) i 25 sierpnia 2020 roku (wtorek) dla kobiet w wieku powyżej 35 lat.

01-06-2020 więcej

Wsparcie producentów rolnych

Wsparcie producentów rolnych

Uprzejmie informujemy o portalu Agro-Market24.pl. Serwis został stworzony, aby ułatwić producentom rolnym znalezienie odbiorców na swoje produkty. Zachęcamy również do kupowania przez osoby fizyczne bezpośrednio od rolników. W ten sposób wspólnie wspieramy polskie rolnictwo. Korzystanie z portalu jest bezpłatne. Więcej informacji na stronie https://agro-market24.pl/
 

29-05-2020 więcej

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Darmowe wsparcie psychologiczne w ramach grup wsparcia „Równoważnia”

Fundacja ADRA Polska, wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom społecznym, w tym lękowi wywołanemu pandemią wirusa COVID-19, uruchamia grupy wsparcia online prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów. Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości, izolacja - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków. Mogą one prowadzić do wzmożonego napięcia emocjonalnego, z którym bardzo trudno jest sobie poradzić.

29-05-2020 więcej

Od dnia 25 maja 2020 r. zaczynamy "ODMRAŻANIE URZĘDU"

Od dnia 25 maja 2020 r. zaczynamy "ODMRAŻANIE URZĘDU"

W związku z decyzjami o „odmrażaniu pracy urzędów” podejmujemy od dnia 25 maja 2020 roku bezpośrednie przyjmowanie interesantów w sprawach z zakresu: pomocy społecznej (parter), podatków i opłat lokalnych (biuro nr 2 na parterze), ewidencji ludności (biuro nr 3 na parterze), usuwania drzew i krzewów (biuro nr 3B), rejestracji stanu cywilnego (biuro nr 4A), usług komunalnych, czystego powietrza, decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych (biuro nr 7 na I piętrze), planowania przestrzennego, najmu i dzierżaw (biuro nr 14 na I piętrze). działalności gospodarczej (biuro nr 20 na II piętrze), stypendiów socjalnych (biuro nr 22 na II piętrze). W pozostałych sprawach pozostajemy do Państwa dyspozycji:

1) w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka pod:
      a) telefonem: 75 7389 592; 75 7389 597; 75 7389573;
      b) faksem: 75 7389 523;
      c) mailem: urzad@wartabol.pl;
      d) epuap: 52om84quuz
  2) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej pod:
      a) telefonem: 75 7389 338;
      b) faksem: 75 7389 523 (grzecznościowo)
      c) mailem: gops@gopswartabol.pl

w formie korespondencyjnej lub z zachowaniem stosowanej już praktyki odbioru dokumentów w strefie wejścia głównego do budynku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu powyższego z pracownikiem Urzędu.

25-05-2020 więcej

XVIII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

XVIII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 21 maja 2020r. na godz. 10:00 zwołuje XVIII sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja jest zamknięta dla publiczności z powodu epidemii. Zapraszamy do obejrzenia transmisji z obrad:  https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm Z porządkiem obrad i projektami uchwał można zapoznać się na stronie BIP pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/xviii-sesja-rady-gminy-warta-boleslawiecka-zamknieta-dla-publicznosci

14-05-2020 więcej

Substancje chemiczne w gospodarstwie

Substancje chemiczne w gospodarstwie

Bezpieczne przechowywanie
Środki ochrony roślin przechowujmy „pod kluczem”, z dala od budynków mieszkalnych, inwentarskich i magazynów pasz. Pomieszczenie, w którym składuje się chemikalia, powinno mieć łatwo zmywalną i równą podłogę, sprawnie działającą wentylację, instalację elektryczną pyło- i gazoszczelną oraz oświetlenie. Pamiętajmy, by zabronić dzieciom wchodzenia do miejsca, w którym magazynowane są chemikalia.

08-05-2020 więcej

UWAGA! II rata podatków przypadająca na 15 maja br. nie będzie zbierana przez sołtysów

UWAGA! II rata podatków przypadająca na 15 maja br. nie będzie zbierana przez sołtysów

SZANOWNI MIESZKAŃCY. Z uwagi  na  ogłoszony  stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ,mając na uwadze zdrowie mieszkańców, sołtysów , pracowników banku i Urzędu Gminy prosi się wszystkich podatników  o regulowanie należności podatkowych w formie bezgotówkowej tj.; przelewem na konto Urzędu Gminy wskazane w decyzjach wymiarowych.
W związku z powyższym II rata podatków przypadająca na 15 maja  nie będzie zbierana przez inkasentów ( sołtysów ). Wpłaty podatków, opłat i innych należności należy dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banków lub placówki pocztowej.

07-05-2020 więcej

WNIOSKI W SPRAWIE DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW PRZYJMUJEMY OD 4 MAJA 2020 !

WNIOSKI W SPRAWIE DOTACJI NA WYMIANĘ PIECÓW PRZYJMUJEMY OD 4 MAJA 2020 !

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną, lub poprzez wrzucenie do skrzynki podawczej zawieszonej przy wejściu głównym do Urzędu Gmin, lub za pośrednictwem poczty. Wzór wniosku i umowy do pobrania na stronie BIP.

30-04-2020 więcej

Przewodnik dla przedsiębiorców po tarczy antykryzysowej

Przewodnik dla przedsiębiorców po tarczy antykryzysowej

Samorząd doradców podatkowych przygotował specjalny przewodnik po przepisach tarczy antykryzysowej 2.0. Dokument ma pomóc przedsiębiorcom w czasie kryzysu wywołanego koronawirusem. Eksperci wyjaśniają w nim, na jaką pomoc od rządu może liczyć biznes i jakie warunki trzeba spełnić, żeby ją uzyskać. Opracowanie jest bezpłatne i można pobrać je ze strony podatkibezryzyka.pl

28-04-2020 więcej

Projekt "Zdalna szkoła"

Projekt "Zdalna szkoła"

Dnia 27 kwietnia 2020r. zakupione 23 laptopy dla uczniów i nauczycieli zostały przekazane dla poszczególnych szkół zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 896/2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przydzielona liczba laptopów na szkołę:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych      5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej      4szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim      6 szt.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach      5 szt.
Publiczna Szkoła Podstawowa w Szczytnicy      3 szt.
Razem      23


 

27-04-2020 więcej

1 2 3 4 5 6 ... 155 156 157

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["cat_id"]=> string(1) "1" ["limitstart"]=> string(2) "42" }