OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Warta Bolesławiecka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust 1 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 18 marca 2022 r. do 8 kwietnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka, w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Warta Bolesławiecka – http://bip.wartaboleslawiecka.pl/, w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 29 marca 2022r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka.

10-03-2022 więcej

A4 - Warta Bolesławiecka. Spotkanie informacyjne on-line 23.03.2022r. g. 17.00

A4 - Warta Bolesławiecka. Spotkanie informacyjne on-line 23.03.2022r. g. 17.00

Link do spotkania informacyjnego dot. A4 STEŚ-R - BUDOWA/ROZBUDOWA AUTOSTRADY A4, KRZYŻOWA (bez węzła)-LEGNICA POŁUDNIE (bez węzła): A4 – Warta Bolesławiecka – spotkanie informacyjne (a4-krzyzowa-legnica-stesr.pl)

09-03-2022 więcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie:

09-03-2022 więcej

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym

Na wsi, jak co roku wiosną, ruszyły prace polowe. Rolnicy kupują potrzebne im środki produkcji. Poza niezbędnymi do prowadzenia upraw nawozami, środkami ochrony roślin, paliwami i olejami itp., warto również pomyśleć o zakupie wyposażenia, które eliminuje zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas pracy w gospodarstwie rolnym i które poprawi jej komfort. Stosowanie takich środków produkcji ogranicza ryzyko niepożądanych zdarzeń podczas pracy w gospodarstwie rolnym – wypadków oraz chorób zawodowych.

08-03-2022 więcej

15 MARCA 2022 RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

15 MARCA 2022 RUSZA NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE WYMIANY PIECÓW

Informujemy, że od dnia 15 marca 2022 r. rozpoczyna się tegoroczny nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Z dotacji skorzystać mogą osoby fizyczne wymieniające stare źródła ogrzewania w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych na nowe, bardziej ekologiczne, tj.: kotły gazowe, kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012 na biomasę stałą o wilgotności w stanie roboczym poniżej 20%) lub pompy ciepła.

Dotacją objęte są również dodatkowe odnawialne źródła energii (OZE), takie jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne i przydomowe elektrownie wiatrowe, ale tylko w przypadku wykorzystania ich do zasilania nowego, ekologicznego źródła ciepła.

07-03-2022 więcej

Zdobądź grant na współpracę z Urzędem Patentowym RP. Weź udział w bezpłatnym webinarium i dowiedz się, jak skutecznie aplikować i uzyskać nawet 95% dofinansowania do projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Zdobądź grant na współpracę z Urzędem Patentowym RP. Weź udział w bezpłatnym webinarium i dowiedz się, jak skutecznie aplikować i uzyskać nawet 95% dofinansowania do projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie”.

Chcesz poznać szczegóły projektu? Zapisz się już dziś na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Patentowego RP, które organizujemy 10 marca: Ochrona własności intelektualnej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – spotkanie informacyjne! Na spotkanie zapraszają Wrocławski Park Technologiczny we współpracy z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

04-03-2022 więcej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

O przyznanie dofinansowania mogą starać się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Grono potencjalnych beneficjentów obejmuje także tych, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem.

01-03-2022 więcej

Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA. Wojewoda Dolnośląski informuje, że na stronie: pomagamukrainie.gov.pl znajdują się informacje na temat możliwości pomocy oraz lista rekomendowanych rzeczy potrzebnych Ukrainie. Ponadto Miasto Bolesławiec oraz Starostwo Powiatowe prowadzą zbiórkę dla miasta ZBARAŻ. Zbiórka prowadzona jest w trzech salach gimnastycznych: I LO przy ul. Tyrankiewiczów, II LO przy ul. ul. Dolne Młyny i Szkoły Podstawowej nr 4 (dawna SP 2) przy ul. Bielskiej w dni robocze od godz. 13.00 do godziny 18.00.  

Zbierane są:
- artykuły higieniczne, materace, karimaty, koce, śpiwory, pledy, pościel dla ewakuowanych, rezerwowe zasilacze (generatory) o mocy 5 kW do obsługi schronów radiacyjnych oraz o mocy 15 kW do nieprzerwanej pracy wodociągów gminnych, środki komunikacji i powiadomienia (walkie – talkie), środki medyczne: artykuły do unieruchamiania kończyn, boksy do sterylizacji, monitor do inwazyjnego pomiaru ciśnienia, pompa strzykawkowa przenośne ultrasonografy, filtry bakteriobójcze do układu oddechowego, narzędzia chirurgiczne, szew chirurgiczny – nici № 0,1,2,3,4,5, zestawy do cewnikowania żył centralnych, zestawy do drenażu opłucnej,  cewniki Foleja, 6-8 rurek inkubacyjnych, cewniki moczowe, sterylne zestawy chirurgiczne, opatrunki na rany (gaza, bandaże), bandaże gipsowe, wyroby medyczne (strzykawki, kaniule infuzyjne - 20G i 22G, rękawiczki sterylne i niesterylne, plaster samoprzylepny), opatrunki hemostatyczne, gąbki, chusteczki, środki antyseptyczne, przeciwbólowe, przeciwbakteryjne, hemostatyczne, roztwory krystaloidów, koloidów, albumin, preparaty do pielęgnacji ran (Dekasan, Chloreksydant, woda utleniona, spiritus etylowy, Bedatin).
ZBIERANE ŚRODKI MUSZĄ BYĆ NOWE NIE NOSZĄCE ZNAMION UŻYCIA!!!!!!!!!
Sprawmy aby nasza pomoc była mądra, racjonalna i działała w dłuższej perspektywie. Po przybyciu do naszej gminy uchodźców będę z Państwem w stałym kontakcie i będę informował o potrzebach uchodźców przebywających na naszym terenie. Dziękuję za duże zainteresowanie, za Wasz entuzjazm i chęć dzielenia się z potrzebującymi.

WÓJT Mirosław Haniszewski

01-03-2022 więcej

Laboratoria Przyszłości w gminie Warta Bolesławiecka

Laboratoria Przyszłości w gminie Warta Bolesławiecka

Gmina Warta Bolesławiecka pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości”. Środki z dotacji przeznaczone zostały  na zakupy nowoczesnego wyposażenia laboratoriów w szkołach podstawowych w gminie Warta Bolesławiecka. Kwota pozyskanego dofinansowania to odpowiednio:

28-02-2022 więcej

Brązowy medal Igrzysk Dzieci w koszykówce 3x3 na poziomie strefowym dla dziewcząt z ZSP Iwiny

Brązowy medal Igrzysk Dzieci w koszykówce 3x3 na poziomie strefowym dla dziewcząt z ZSP Iwiny

Oprócz biegania istnieją w Iwinach inne sporty. Najlepszym dowodem jest wynik uzyskany przez dziewczęta z Iwin podczas rozgrywek szkolnych w koszykówce 3x3. Jeszcze w listopadzie wygrały Igrzyska Dzieci na poziomie powiatowym i awansowały do finału strefowego. Potem kilkakrotnie przesuwano finał strefy jeleniogórskiej, ze względu na zawieszenie rozgrywek z powodu    obostrzeń covid’owych. Wreszcie w dniu dzisiejszym 23 lutego 2022 udało się przeprowadzić turniej.

23-02-2022 więcej

Tudzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 21.02.-27.02.2022r.

Tudzień Pomocy Ofiarom Przestępstw 21.02.-27.02.2022r.

Prokurator Rejonowy w Bolesławcu informuje, że w ramach obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu w dniach od 21 lutego do 27 lutego 2022r. w godzinach od 8:00 do 14:00 będą udzielali informacji o uprawnieniach i obowiązkach osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Z uwagi na stan pandemii Covid-19 dyżury pełnione będą wyłącznie telefonicznie (nr tel. 075-644-17-20). Zapytania można również kierować drogą elektroniczną na adres: biuro.podawcze.prbol@prokuratura.gov.pl

23-02-2022 więcej

Dzień otwarty w Przedszkolu "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim

Dzień otwarty w Przedszkolu "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim zaprasza rodziców i dzieci od 22 miesiąca życia do 6 lat na dzień otwarty 5 marca 2022r. (sobota) w godz. od 10.00 do 12.00.

17-02-2022 więcej

Makaronowa Sensoplastyka 19.02.2022r.

Makaronowa Sensoplastyka 19.02.2022r.

Przedszkole "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim zaprasza dzieci na Makaronową Sensoplastykę, która odbędzie się dnia 19 lutego 2022r. w godz. 10.00-11.00.

15-02-2022 więcej

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 848/43,  własność Skarb Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Warta Bolesławiecka, położonej w Raciborowicach Górnych

PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 848/43, własność Skarb Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Warta Bolesławiecka, położonej w Raciborowicach Górnych

Wójt Gminy ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka nr 848/43,  własność Skarb Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Warta Bolesławiecka, położonej w Raciborowicach Górnych, Gmina Warta Bolesławiecka. Przetarg odbędzie się dnia 21 marca 2022r.o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka w sali narad-II piętro. Przetarg jest ograniczony do właścicieli sąsiednich  nieruchomości obejmujących działki oznaczone numerami: 853 i 848/42 położone w obrębie Raciborowicach Górnych, którzy zapoznają się z regulaminem i warunkami przetargu, wniosą wadium i złożą zgłoszenie udziału w przetargu. Z pełną treścią ogłoszenia można zapoznać się na tej stronie w plikach do pobrania

11-02-2022 więcej

1 2 3 4 5 6 ... 173 174 175

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["cat_id"]=> string(1) "1" ["limitstart"]=> string(2) "42" }