Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje” . Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2020r.

Konkurs Fotograficzny „Polska smakuje” . Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2020r.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzny „Polska smakuje”. Celem konkursu jest promowanie produktów rolnych i żywnościowych, w tym szczególnie ekologicznych, tradycyjnych i regionalnych.

21-07-2020 więcej

Aktualne - na dzień 13 lipca 2020 roku wyniki badań wody z SUW Raciborowice Górne

Aktualne - na dzień 13 lipca 2020 roku wyniki badań wody z SUW Raciborowice Górne

W nawiązaniu do komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu z dnia 15 lipca 2020 r. prezentujemy wyniki badań wody z SUW Raciborowice Górne, z próbek pobranych w dniu 13 lipca 2020 r. W próbkach nie stwierdzono bakterii z grupy coli i enterokoków kałowych. Kolejnym krokiem będzie przesłanie wyników badań do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu oraz wykonanie próby kontrolnej przez właściciela ujęcia, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.. Na dzień dzisiejszy nie ma już zagrożenia dla mieszkańców. Równocześnie informujemy, że natychmiast po stwierdzeniu zanieczyszczenia wody w dniu 08 lipca 2020 r. przerwano podawanie wody mieszkańcom z SUW Raciborowice Górne, podając wodę z ujęcia SUW Wartowice.

16-07-2020 więcej

KOMUNIKAT dla mieszkańców Raciborowic Dolnych, Raciborowic Górnych i Jurkowa

KOMUNIKAT dla mieszkańców Raciborowic Dolnych, Raciborowic Górnych i Jurkowa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławca informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego - SUW Raciborowice Górne wykryto bakterię z grupy coli. Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Wodę należy gotować minimum przez 2 minuty.

16-07-2020 więcej

„Krajowy webinar pt. DOTACJE DLA ROLNICTWA”

„Krajowy webinar pt. DOTACJE DLA ROLNICTWA”

Spotkanie kierowane jest do osób zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR. Pomysł szkolenia jest inicjatywą szerokiej współpracy Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw i ARiMR. Projekt został objęty patronatem  instytucji zarządzających: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz  przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wirtualne spotkanie odbędzie się dnia 7 lipca 2020 o godzinie 12,00. Link aktywacyjny zamieszczamy poniżej. Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie i aktywny status online podczas szkolenia.

01-07-2020 więcej

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Można wygrać hulajnogę!

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Można wygrać hulajnogę!

Z myślą o  Was Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w  ramach działań na  rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i  chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci „Bezpiecznie na  wsi mamy –  upadkom zapobiegamy”,  które w  nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w  gospodarstwach rolnych, a  także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na  terenie obejścia. Szkolenie podzielone jest na  trzy moduły: Maszyny i  Narzędzia, Zwierzęta oraz  Siedlisko, a  każdy z  nich zawiera zagadki i  quizy, dzięki którym  łatwiej jest przyswoić wiedzę na  temat bezpieczeństwa dzieci w  środowisku wiejskim.

01-07-2020 więcej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej - Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej - Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

30-06-2020 więcej

 „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” - konkurs dla rolników

„Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz” - konkurs dla rolników

PT KRUS w Legnicy zaprasza rolników, domowników i osoby pracujące w gospodarstwach rolnych do udziału w konkursie polegającym na samodzielnym wykonaniu w gospodarstwie rolnym list kontrolnych, dzięki którym można zidentyfikować zagrożenia wypadkowe. Aby wziąć udział w konkursie należy do 24.07.2020 r. (decyduje data wpływu) wysłać na adres PT KRUS w Legnicy, ul. Reymonta 4, 59-220 Legnica lub osobiście dostarczyć, podpisaną i wypełnioną na podstawie samodzielnej identyfikacji zagrożeń w gospodarstwie rolnym listę kontrolną, wraz z podpisaną informacją RODO. Wśród osób, które nadeślą kompletnie wypełnioną listę rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe ufundowane przez OR KRUS we Wrocławiu.

30-06-2020 więcej

Nabór wniosków

Nabór wniosków

"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Partnerstwo Izerskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na działanie: Ogłoszenie o naborze 1/2020 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna. Termin naboru wniosków: 30.06.2020 – 14.07.2020r.

29-06-2020 więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – Część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

18-06-2020 więcej

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA.

OFERTA PRACY NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO W URZĘDZIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA.

1.      Wójt Gminy Warta Bolesławiecka poszukuje pracownika na stanowisko pracownika gospodarczego (mile widziana osoba posiadająca uprawnienia emerytalno/rentowe).
2.      Opis stanowiska:
Koszenie trawników, skwerów  przy obiektach należących do gminy Warta Bolesławiecka, porządkowanie pomieszczeń gospodarczych należących do gminy Warta Bolesławiecka. Praca na otwartej przestrzeni w różnych warunkach atmosferycznych.

17-06-2020 więcej

Powszechny Spis Rolny. Nabór na rachmistrza spisowego

Powszechny Spis Rolny. Nabór na rachmistrza spisowego

Od 15 czerwca do 8 lipca 2020r. trwa nabór osób chętnych do pracy jako rachmistrz spisowy przy Powszechnym Spisie Rolnym. Czekamy na zgłoszenia. Osobą do kontaktu w sprawie naboru rachmistrzów terenowych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka jest Katarzyna Suska-koordynator gminny/zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, pok.nr 6, tel. 75 738 94 10, e-mail: katarzyna.s@wartabol.pl

12-06-2020 więcej

W całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny od 1.09 do 30.11.2020r.

W całej Polsce zostanie przeprowadzony Powszechny Spis Rolny od 1.09 do 30.11.2020r.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

  • samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej;
  •       odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  •       odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

09-06-2020 więcej

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADOWEJ OD 1 LIPCA 2020

ZMIANY W GOSPODARCE ODPADOWEJ OD 1 LIPCA 2020

Z dniem 1 lipca 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące system gospodarki odpadami w Gminie Warta Bolesławiecka. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa miejscowego do przepisów ogólnokrajowych. Najważniejsze zmiany dotyczące nieruchomości zamieszkałych:

08-06-2020 więcej

WYBORY Prezydenta RP. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

WYBORY Prezydenta RP. Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

WÓJT GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA informuje, że pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą dokonać zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych  URZĘDNIKOWI WYBORCZEMU lub pracownikowi Urzędu w biurze nr 11 (wejście przez sekretariat/ I piętro) budynku Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 12 maja 2020 roku.   Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie lub jego kopię (z oryginałem do wglądu)

08-06-2020 więcej

1 2 3 4 5 ... 155 156 157

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["cat_id"]=> string(1) "1" ["limitstart"]=> string(2) "28" }