STOP UZALEŻNIENIOM! STOP PRZEMOCY W RODZINIE!

Informacja dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie

W ramach pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Warcie Bolesławieckiej powstał PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

23-12-2009 więcej

Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

Informujemy, iż na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez pracodawców dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

23-12-2009 więcej

Co zrobić ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?

Informacja o postępowaniu z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Zobacz punkty odbioru zużytego sprzętu. 

23-12-2009 więcej

Ważne informacje dla przedsiębiorców i innych podmiotów korzystających ze środowiska

Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przypomina o obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

23-12-2009 więcej

Programy pomocowe z unii europejskiej dla młodzieży w latach 2007 -213

1. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO

Składa się z czterech podprogramów:

  • „Comenius” – dla szkół do poziomu końca szkoły średniej włącznie;
  • „Erasmus” – dla szkół wyższych ;
  • „Leonardo da Vinci „ – wspierający edukację i kształcenie zawodowe;
  • „Grundtvig” – wspierający edukację dorosłych

23-12-2009 więcej

Fundusze unijne dla przedsiębiorców

Źródła informacji o możliwościach ubiegania się o fundusze unijne.  Przedstawiamy aktualne możliwości składania wniosków o fundusze unijne dla przedsiębiorców

23-12-2009 więcej

Film promujący naszą gminę

Film promujący naszą gminę

Obejrzyj film promujący naszą Gminę.

23-12-2009 więcej

Szkoła Marzeń w Warcie Bolesławieckiej

Szkoła Marzeń w Warcie Bolesławieckiej

Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej otrzymała dotację na realizację własnego projektu SZKOŁA MARZEŃ jako jedna spośród 443 szkół wiejskich w Polsce, na 1491 szkół, które zgłosiły się do Programu Szkoła Marzeń.

23-12-2009 więcej

Wspólpraca z zagranicą - Gmina Gode (Niemcy)

Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej w dniu 14 czerwca 2005 roku podjęła uchwałę w sprawie nawiązania współpracy między Gminą Gode - Niemcy a Gminą Warta Bolesławiecka

23-12-2009 więcej

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  informuje, że na terenie budynku GOK w Warcie Bol. powstał Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych  od alkoholu, narkotyków, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie.

23-12-2009 więcej

Terminy płatności podatków

Referat Finansowy Urzędu Gminy informuje o zbliżających się terminach płatności podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości.

09-12-2009 więcej

1 2 3 ... ... 162 163 164

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["cat_id"]=> string(1) "1" ["limitstart"]=> string(4) "2771" }