Zaproszenie dla Dzieci na imprezę mikołajkową i "Dyniową Sensoplastyka Dla Smyka

Zaproszenie dla Dzieci na imprezę mikołajkową i "Dyniową Sensoplastyka Dla Smyka

Przedszkole Niepubliczne "Akademia Rozwoju" w Tomaszowie Bolesławieckim zaprasza dzieci na imprezy w dniu 20 listopada 2021r. w godz. od 10.00 do 11.00 dla dzieci od 1 roku życia (Dyniowa Sensoplastyka Dla Smyka) i 6 grudnia 2021r. o godz. 16.00 (Mikołajki) UWAGA! Ilość miejsc ograniczona!

15-11-2021 więcej

Konsultacje społeczne w sprawie Raportu oddziaływania na środowisko budowy kompleksu przemysłowo–magazynowo–usługowego z infrastrukturą towarzyszącą w Szczytnicy

Konsultacje społeczne w sprawie Raportu oddziaływania na środowisko budowy kompleksu przemysłowo–magazynowo–usługowego z infrastrukturą towarzyszącą w Szczytnicy

Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej czeka na zgłaszanie uwag i wniosków do Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia w terminie do 10 grudnia 2021r. Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w pok. nr 7 Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40c, 59-720 Warta Bolesławiecka w godzinach przyjmowania interesantów.

10-11-2021 więcej

Informujemy, że dzień 12.11.2021r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.

Informujemy, że dzień 12.11.2021r. (piątek) ustalono dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.

W tym dniu w sprawach związanych z rejestracją zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warcie Bolesławieckiej będzie można kontaktować się telefonicznie pod numerem tel. 795 414 119. Za ewentualne niedogodności przepraszamy.

08-11-2021 więcej

Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy

Zawiadomienie o zwołaniu XXX sesji Rady Gminy

Zawiadamia się, że na dzień 9 listopada 2021r. na godz. 10:00 została zwołana XXX sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym na Sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem:https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm

04-11-2021 więcej

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym. Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.
Więcej informacji spis.gov.pl

02-11-2021 więcej

UWAGA! 5 LISTOPADA 2021 R. SKRÓCENIE CZASU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

UWAGA! 5 LISTOPADA 2021 R. SKRÓCENIE CZASU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że w dniu 5 listopada 2021r. (piątek) zostanie skrócony czas wydawania dowodów osobistych i przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego do godziny  11.00.

Powyższe wynika z konieczności zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców.
 

02-11-2021 więcej

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

SENIORZE NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ

POLICJANCI PRZYPOMINAJĄ, ŻE PRZESTĘPCY NADAL PRÓBUJĄ UKRAŚĆ OSZCZĘDNOŚCI OSÓB STARSZYCH. Mundurowi apelują do mieszkańców o zachowanie dużej ostrożności w kontaktach z osobami obcymi. Przestępcy cały czas zmieniają swoje sposoby działania, aby oszukać seniorów i wyciągnąć od nich jak najwięcej pieniędzy.

26-10-2021 więcej

Oferta Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

Oferta Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu

na realizację zadania publicznego pn. "Zakup nowego busa do przewozu uczestników WTZ w Bolesławcu".

25-10-2021 więcej

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Ze wsparcia na wyposażenie w laptopy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem o wartości do 3.500,00zł mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich.

22-10-2021 więcej

RUSZA INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

RUSZA INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zawiadamia, że na terenie Gminy Warta Bolesławiecka rozpoczyna się inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowano źródła ciepła. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji nałożył na gminy Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskiego oraz zapisy znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W ramach prowadzonej inwentaryzacji każdy właściciel, współwłaściciel lub zarządca nieruchomości, w której zainstalowano jakiekolwiek źródło ciepła, ma obowiązek złożenia w terminie do 30 listopada 2021 r. wypełnionej deklaracji, której druk otrzymają Państwo od sołtysów.

11-10-2021 więcej

„Rola rolnika by upadku unikał”

„Rola rolnika by upadku unikał”

„Rola rolnika by upadku unikał” – m.in. pod tym hasłem, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzi w 2021 roku swoje działania prewencyjne. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa. Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy.

11-10-2021 więcej

Bezpłatne webinarium dla Rolników w dniu 20 października 2021r.

Bezpłatne webinarium dla Rolników w dniu 20 października 2021r.

Jako współorganizator wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem. Webinar dedykowany
dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. na platformie Teams.

11-10-2021 więcej

XXIX sesja Rady Gminy

XXIX sesja Rady Gminy

Zawiadamia się, że na dzień 14 października 2021r. na godz. 10:00 została zwołana XXIX sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym na Sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm

08-10-2021 więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na okres od 15.10.2021r. do 5.11.2021r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na okres od 15.10.2021r. do 5.11.2021r.

Wójta Gminy Warta Bolesławiecka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – część II; wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 15 października 2021 r. do 5 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka, w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Warta Bolesławiecka – http://bip.wartaboleslawiecka.pl/ w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne oraz na stronie internetowej: https://giap3.miastoceramiki.eu/gmina_warta_bolesl....

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach ww. planów miejscowych oraz w prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej, Warta Bolesławiecka 29B, 59-720 Warta Bolesławiecka w dniu 25 października 2021 r.:
o godzinie 11:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice;
o godzinie 12:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – część II.

07-10-2021 więcej

1 2 3 4 ... 167 168 169

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["cat_id"]=> string(1) "1" ["limitstart"]=> string(2) "14" }