Informacja Starostwa - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Przejęsławiu

Informacja Starostwa - ogłoszenie przetargu na sprzedaż działki w Przejęsławiu

Starosta Bolesławiecki, działając w imieniu Skarbu Państwa informuje, że został ogłoszony I przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej jako działka gruntu nr 161, położonej w obrębie Przejęsław, Gmina Osiecznica. Podana działka jest niezabudowana.

16-10-2020 więcej

KILKA SŁÓW O „WIELKOGABARYTACH”

KILKA SŁÓW O „WIELKOGABARYTACH”

Jak co roku w październiku firma odbierająca odpady z terenu gminy Warta Bolesławiecka, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o., przeprowadziła zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka odbywa się cyklicznie, dwa razy w ciągu roku.

16-10-2020 więcej

SEGREGUJESZ = ZYSKUJESZ

SEGREGUJESZ = ZYSKUJESZ

Od dłuższego czasu na terenie gminy Warta Bolesławiecka obserwujemy niepokojące zjawisko pogorszenia się jakości prowadzonej przez mieszkańców segregacji odpadów komunalnych. Zjawisko dotyczy głównie mieszkańców budynków wielorodzinnych, ale i wśród właścicieli domków jednorodzinnych też zdarzają się wyjątki. Przypominamy, że na terenie gminy obowiązuje bezwzględny nakaz segregacji odpadów.

14-10-2020 więcej

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Gmina Warta Bolesławiecka otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 535 804,00 zł. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Jest to element wsparcia dla samorządów w ramach tarczy antykryzysowej. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021, dotyczących przebudowy i budowy dróg wewnętrznych oraz rozbudowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Warta Bolesławiecka.

13-10-2020 więcej

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

Konkurs dla kół gospodyń wiejskich

 

Dolnośląski Oddział Regionalny ARiMR zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w konkursie „Koło ARiMR- w sercu wsi”. Konkurs polega na nakręceniu krótkiego filmu (3-5 min.) na temat sposobu, w jaki Koło wykorzystało pomoc finansową od ARiMR. Zgłoszenia do 15 listopada! Szczegóły na stronie: www.arimr.gov.pl/dolnoslaski oraz na www.facebook.com/dolnoslaskiarimr

12-10-2020 więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 września 2020 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn.” „Modernizacja boiska sportowego w Warcie Bolesławieckiej poprzez zamontowanie systemu nawadniania murawy boiska”

12-10-2020 więcej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o wolontariacie  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 ze zm.) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 września 2020 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania pn.” „Modernizacja boiska sportowego w Raciborowicach Górnych poprzez zamontowanie systemu nawadniania murawy boiska”

12-10-2020 więcej

Powszechny Spis Rolny 2020 - ŚCIĄGAWKA DLA ROLNIKA

Powszechny Spis Rolny 2020 - ŚCIĄGAWKA DLA ROLNIKA

  „Ściągawka dla rolnika” pomoże przygotować się do samodzielnego spisania się przez Internet lub podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym czy terenowym. Wcześniejsze przygotowanie informacji, zgodnie z załączonym zestawieniem, pomoże wypełnić rolnikom obowiązek spisowy szybko i sprawnie. Ściągawka zamieszczona jest na stronie internetowej https://wroclaw.stat.gov.pl/ oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/sciagawka-dla-rolnika

09-10-2020 więcej

Przypominamy, że odpady posegregacyjne to nie odpady zmieszane! Prosimy o rzetelną segregację

Przypominamy, że odpady posegregacyjne to nie odpady zmieszane! Prosimy o rzetelną segregację

Niewywiązującym się z obowiązku segregacji odpadów, oraz wrzucającym odpady zmieszane do pojemników na pozostałości po segregacji, po jednokrotnym upomnieniu, naliczana będzie opłata podwyższona, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa miejscowego wynosi 88,00zł za osobę, czyli czterokrotność stawki za odbiór odpadów segregowanych.

08-10-2020 więcej

Od 8.10.2020r. do odwołania Urząd Gminy dostępny wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu

Od 8.10.2020r. do odwołania Urząd Gminy dostępny wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu

SZANOWNI MIESZKAŃCY. ZAWIADAMIAM, że wobec wysokiego wzrostu liczby potwierdzonych zakażeń na COVID-19 od dnia 08 PAŹDZIERNIKA 2020 roku do odwołania WSTRZYMUJĘ przyjęcia interesantów w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej.
Wykonywanie zadań ogranicza się do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom z zakresu:
1)      rejestracji stanu cywilnego,
2)      ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3)      pomocy społecznej,
4)      świadczenia usług komunalnych (gospodarka odpadami, pochówki),
5)      administracji architektonicznej, w tym: wypisy, wyrysy z planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji niezbędnej dla prowadzonych inwestycji budowlanych,
6)      ochrony środowiska, w tym: decyzje środowiskowe, usuwanie drzew i krzewów, zgody wodnoprawne.
Wszystkie sprawy w powyższym zakresie należy załatwiać po telefonicznym, (elektronicznym, wysyłką faxem) ich wszczęciu. Gotowe do odbioru dokumenty będą wydawane w strefie wejścia głównego do budynku Urzędu.  W sprawach nagłych proszę kontaktować się pod numerami telefonów:
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka: 75 7389592; 75 7389597; 75 7389573; FAX 75 7389 523
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 75 7389 338
W sprawach pozostałych prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym, poprzez sekretariat Urzędu lub telefon do GOPS w Warcie Bolesławieckiej.
Wpłat podatków, opłat i innych należności należy dokonywać elektronicznie, za pośrednictwem banków lub placówki pocztowej.

05-10-2020 więcej

Krajowe ćwiczenie RENEGADE/ SAREX-20

Krajowe ćwiczenie RENEGADE/ SAREX-20

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, że w dniach 6-9 października 2020r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX-20. Podczas pierwszego dnia ćwiczenia, tj. 6 października 2020r. odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu:
-              ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
-                odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

02-10-2020 więcej

 Jesienne prace polowe – bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Jesienne prace polowe – bezpiecznie w gospodarstwie rolnym

Jeszcze do niedawna trwały na polach prace żniwne, a już inspektorzy KRUS oraz radcy PIP przygotowują kolejne wizytacje prac polowych, tym razem jesiennych prac okopowych. Zarówno podczas wizytacji w okresie żniw, jak i teraz, apelują do rolników o ostrożną i bezpieczną pracę, zwracają uwagę na stan techniczny maszyn i pojazdów rolniczych oraz występujące zagrożenia dla użytkujących je osób.

02-10-2020 więcej

KOMUNIKAT. Spis rolny wyłącznie poprzez wywiady telefoniczne!

KOMUNIKAT. Spis rolny wyłącznie poprzez wywiady telefoniczne!

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020r.

01-10-2020 więcej

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Bolesławcu

Wykaz nieruchomości gruntowej o pow. 0,1013 ha przeznaczonej do sprzedaży, położonej w obrębie nr 3 miasta Bolesławiec, oznaczonej jako działka nr 158.

30-09-2020 więcej

1 2 3 4 ... 157 158 159

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["cat_id"]=> string(1) "1" ["limitstart"]=> string(2) "14" }