Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Bolesławieckim w 2019 r.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Warcie Bolesławieckiej – siedziba Urzędu Gminy, Warta Bolesławiecka 40C pok. nr 3b (parter), punkt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poradnictwo jest świadczone w następujących dniach i godzinach: Poniedziałek:      od godz. 14.00 do godz. 18.00, Wtorek:                    od godz. 8.00 do godz. 12.30, Środa                          od godz. 13.30 do godz. 18.00, Czwartek                od godz. 8.00 do godz. 12.30, Piątek                          od godz. 10.30 do godz. 15.00. Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” w Górze. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy doradca: Arkadiusz Krzemiński. Z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można skorzystać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty pod numerem telefonu czynnym codziennie w godz. pracy punktu: 75 730 10 36.

Finał Wojewódzki XXXVIII edycji Olimpiady Młodych Producentów

Finał Wojewódzki XXXVIII edycji Olimpiady Młodych Producentów

27 lutego 2020 r. odbędzie się Finał Wojewódzki XXXVIII edycji Olimpiady Młodych Producentów Rolnych organizowany przez Dolnośląską Izbę Rolniczą we Wrocławiu i Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej. Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych jest wielkim i ważnym wydarzeniem dla dolnośląskiej młodzieży oraz młodych producentów rolnych pragnących sprawdzić swoją wiedzę z zakresu rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

17-02-2020 więcej

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA ROZWOJU” W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2020-2021

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „AKADEMIA ROZWOJU” W TOMASZOWIE BOLESŁAWIECKIM NA ROK SZKOLNY 2020-2021

Przedszkole Niepubliczne „Akademia Rozwoju” w Tomaszowie Bolesławieckim ogłasza nabór dzieci na nowy rok szkolny 2020/2021. Zapraszamy do pobierania kart zgłoszeń z naszej strony internetowej www.przedszkoletomaszow.pl (zakładka dokumenty) oraz do osobistego odwiedzenia naszej placówki. W związku z dużym zainteresowaniem liczy się kolejność zgłoszeń. Zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat😊

10-02-2020 więcej

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert

na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku.

07-02-2020 więcej

WEZWANIE do kwalifikacji wojskowej

WEZWANIE do kwalifikacji wojskowej

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wzywa do kwalifikacji wojskowej:
•      mężczyzn urodzonych w 2001 roku;
•      mężczyzn urodzonych w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
•      kobiety urodzone w latach 1996 – 2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

06-02-2020 więcej

KONCERT  ŻYCZEŃ  ŁĄCZĄCY  POKOLENIA

KONCERT ŻYCZEŃ ŁĄCZĄCY POKOLENIA

25 stycznia 2020 roku w Domu Kultury w Tomaszowie Bolesławieckim z inicjatywy Radnych z Tomaszowa, przy współudziale Gminy Warta Bolesławiecka, Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej oraz Rady Sołeckiej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. To szczególne święto kultywowane w Tomaszowie jest od wielu lat.

03-02-2020 więcej

Zaproszenie na szkolenie "Uprawa Konopi Włóknistych w Gospodarstwach Rolnych"

Zaproszenie na szkolenie "Uprawa Konopi Włóknistych w Gospodarstwach Rolnych"

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zaprasza ROLNIKÓW na spotkania informacyjne:
"Uprawa Konopi Włóknistych w Gospodarstwach Rolnych" panel CDR. 01.02. o godzinie 11.30. Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie oraz 11.02.2020. godz. 10.00 Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów.

31-01-2020 więcej

XIV sesja Rady Gminy

XIV sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 30 stycznia 2020r. na godz. 10:00  zwołuje  XIV  sesję Rady  Gminy  Warta Bolesławiecka z następującym porządkiem obrad:

23-01-2020 więcej

Dotacje z Rządowego Programu "Mój Prąd". Spotkanie z mieszkańcami

Dotacje z Rządowego Programu "Mój Prąd". Spotkanie z mieszkańcami

Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2020r. o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej Domu Kultury w Raciborowicach Górnych odbędzie się spotkanie z mieszkańcami nt. możliwości pozyskania dotacji z Rządowego Programu "Mój Prąd".

17-01-2020 więcej

 Można otrzymać zwrot 90% poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem

Można otrzymać zwrot 90% poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem

Projekt pt. „Aktywny rodzic  z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przez Centrum Doradztwa i Szkoleń „Europrojekt” Joanna Juszczyńska, Dorota Juszko Sp. Jawna. Projekt skierowany jest do osób:

15-01-2020 więcej

Jedenaste Biegowe Grand Prix Zagłębia Miedziowego, jedenasty „Spacerek” w Iwinach, tym razem z Igą Mosiądz

Jedenaste Biegowe Grand Prix Zagłębia Miedziowego, jedenasty „Spacerek” w Iwinach, tym razem z Igą Mosiądz

Po raz jedenasty pobiegniemy charytatywnie w myśl „biegamy - pomagamy”. W tym roku naszą bohaterką – beneficjentką będzie Iga Mosiądz. Igula urodziła się w lipcu 2018 roku, jako wcześniak. Witając świat, przeszła rozległy udar lewej półkuli mózgu, czego następstwem jest mózgowe porażenie dziecięce objawiające się prawostronnym niedowładem. Dziewczynka jest pod stałą opieką neurologa, neurologopedy i fizjoterapeuty. Tylko codzienna intensywna rehabilitacja daje jej nadzieję na jak najmniejsze ograniczenia, które napotka w życiu. Iga jest ślicznym i radosnym dzieckiem. Pomóżmy w choć skromny sposób tej małej istocie, w jej dążeniu do sprawności i normalności.  Zapraszamy w sobotę 11.01.2020 roku.

08-01-2020 więcej

UWAGA! Wystąpiło zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków!

UWAGA! Wystąpiło zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków!

Osoby utrzymujące drób lub inne ptaki zobowiązane są do zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych. Obowiązek zgłaszania dotyczy wszystkich osób  utrzymujących drób lub inne ptaki na potrzeby własne  Zgłoszenia można składać  osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii od poniedziałku  do piątku w godzinach od 7 -15 , lub telefonicznie pod  nr tel. 75 730 10 86. Osobom, które nie dokonają zgłoszenia grożą wysokie kary! Więcej informacji w poniższym Komunikacie Powiatowego Lekarza Weterynarii.

08-01-2020 więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 688 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

30-12-2019 więcej

INFORMACJA

INFORMACJA

W piątek, 27 grudnia 2019 r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Warcie Bolesławieckiej pełnić będzie dyżur telefoniczny pod numerem 795 414 118 w zakresie rejestracji zgonów.

23-12-2019 więcej

1 2 3 ... ... 149 150 151

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["cat_id"]=> string(1) "1" ["limitstart"]=> string(1) "0" }