Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na okres lipiec 2021 - czerwiec 2022

Harmonogramy odbioru odpadów segregowanych, odpadów posegregacyjnych, odpadów zmieszanych oraz odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych na okres od 1 lipca 2021r. do 30 czerwca 2022r. zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/harmonogram-odbioru-odpadow-zaplanowanych-na-okres-vii-2021-vi-2022r

Zamówienia publiczne od 01.01.2021r. tylko na PLATFORMIE ZAKUPOWEJ GMINY

Szanowni Państwo,       ze względu na postępujący proces elektronizacji zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych w zakresie zakupów poniżej (postępowania regulaminowe) oraz powyżej progu (zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

Ze wsparcia na wyposażenie w laptopy wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem o wartości do 3.500,00zł mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych i średnich.

22-10-2021 więcej

RUSZA INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

RUSZA INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ NISKIEJ EMISJI

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zawiadamia, że na terenie Gminy Warta Bolesławiecka rozpoczyna się inwentaryzacja źródeł niskiej emisji w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, w których zainstalowano źródła ciepła. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji nałożył na gminy Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskiego oraz zapisy znowelizowanej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W ramach prowadzonej inwentaryzacji każdy właściciel, współwłaściciel lub zarządca nieruchomości, w której zainstalowano jakiekolwiek źródło ciepła, ma obowiązek złożenia w terminie do 30 listopada 2021 r. wypełnionej deklaracji, której druk otrzymają Państwo od sołtysów.

11-10-2021 więcej

„Rola rolnika by upadku unikał”

„Rola rolnika by upadku unikał”

„Rola rolnika by upadku unikał” – m.in. pod tym hasłem, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzi w 2021 roku swoje działania prewencyjne. „Upadki osób” to grupa zdarzeń wypadkowych, do których dochodzi podczas pracy w gospodarstwach rolnych najczęściej. Większości wypadków przy pracy można zapobiec, jeśli zostaną wcześniej podjęte odpowiednie działania prewencyjne. Warto pamiętać, że poprawa bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym, nie zawsze wiąże się z koniecznością angażowania dużych środków finansowych. Bardzo często wystarczy świadomość zagrożeń występujących w gospodarstwie oraz konsekwentne ich eliminowanie. Bezpieczeństwo jest bezcenną wartością i integralnym elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa. Wypadki przy pracy nie są dziełem przypadku, ani też nie są nieuniknione. Spowodowane są one skumulowaniem nieprawidłowości w środowisku pracy.

11-10-2021 więcej

Bezpłatne webinarium dla Rolników w dniu 20 października 2021r.

Bezpłatne webinarium dla Rolników w dniu 20 października 2021r.

Jako współorganizator wraz z Parlamentarnym Zespołem ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza na bezpłatne webinarium poświęcone tematyce związanej z rolnictwem. Webinar dedykowany
dla Dolnego Śląska odbędzie się w dniu 20 października 2021 r. na platformie Teams.

11-10-2021 więcej

XXIX sesja Rady Gminy

XXIX sesja Rady Gminy

Zawiadamia się, że na dzień 14 października 2021r. na godz. 10:00 została zwołana XXIX sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w reżimie sanitarnym na Sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm

08-10-2021 więcej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na okres od 15.10.2021r. do 5.11.2021r.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy o wyłożeniu do wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na okres od 15.10.2021r. do 5.11.2021r.

Wójta Gminy Warta Bolesławiecka zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice;
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – część II; wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 15 października 2021 r. do 5 listopada 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka, w godzinach od 8.00 do 15.00, pok. nr 14 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Warta Bolesławiecka – http://bip.wartaboleslawiecka.pl/ w zakładce: Zagospodarowanie przestrzenne oraz na stronie internetowej: https://giap3.miastoceramiki.eu/gmina_warta_bolesl....

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach ww. planów miejscowych oraz w prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej, Warta Bolesławiecka 29B, 59-720 Warta Bolesławiecka w dniu 25 października 2021 r.:
o godzinie 11:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice;
o godzinie 12:00 dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las – część II.

07-10-2021 więcej

Ostrzeżenie przed cyberatakiem !

Ostrzeżenie przed cyberatakiem !

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bolesławcu ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”. Zawierające informację o nałożeniu na odbiorcę kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej. Otwarcie linku może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o nieotwieranie linku i usunięcie wiadomości z telefonu. Ostrzeżenie opublikowane jest również na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z Bolesławcu i Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.

28-09-2021 więcej

„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”

„Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza właścicieli domów jednorodzinnych i mieszkań oraz przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych na  „Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu”, który odbędzie się 25 września 2021 roku w godzinach 9:00-14:00 w Złotoryi. Inżynierowie budownictwa oraz Urzędnicy Starostwa i PINB będą udzielać bezpłatnie fachowych porad i konsultacji. Informacja o wydarzeniu na stronie: Portal internetowy PIIB - Podstawowe informacje o naszej akcji 25 września

22-09-2021 więcej

"Moda na EtnoFit". Warsztaty kulinarne

"Moda na EtnoFit". Warsztaty kulinarne

Fundacja "Kulturalna Przestrzeń" z Piekoszowa zaprasza koła gospodyń wiejskich do udziału w warsztatach kulinarnych "Etnofit na talerzu". Warsztaty odbędą się w terminie od listopada 2021r. do sierpnia 2022r.

20-09-2021 więcej

Zapisy na Dance fitness i gimnastykę 60+

Zapisy na Dance fitness i gimnastykę 60+

Drodzy mieszkańcy Gminy Warta Bolesławiecka! Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej rozpoczyna zapisy na bezpłatne zajęcia ruchowe Dance fitness oraz gimnastykę 60+. Zapisy przyjmujemy od dnia 15.09.2021 r. do dnia 30.09.2021 r., poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 75 73 10 171 (wew. 25) a także drogą e-mail: gckwartabol@op.pl . Należy podać imię, nazwisko, miejsce ćwiczeń.

15-09-2021 więcej

Powstała internetowa giełda rolna

Powstała internetowa giełda rolna

Z przyjemnością informujemy o powstaniu internetowej giełdy rolnej o nazwie Rynek-Rolny.pl. Serwis skierowany jest przede wszystkim do rolników, ogrodników i sadowników. Przy pomocy giełdy rolnicy mogą w szybki i łatwy sposób sprzedać lub nabyć środki do produkcji rolnej. Giełda i portal Rynek-Rolny.pl to niezwykle przydatne narzędzie do pracy w nowoczesnym rolnictwie. Serwis znajduje się pod adresem: www: https://www.rynek-rolny.pl/

15-09-2021 więcej

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną  „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " Kampania społeczna "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz "Zaproś kominiarza".
Celem kampanii społecznej    "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! " jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.
Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

13-09-2021 więcej

1 2 3 ... ... 166 167 168

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(3) { ["option"]=> string(2) "16" ["cat_id"]=> string(1) "1" ["limitstart"]=> string(1) "0" }