Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy

Z A W I A D A M I A M, że na dzień 30 marca 2010r. na godz. 15.00  z w o ł u j ę   sesję Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za rok 2009,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2009,
- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku,
- w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010,
- w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
2. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.

Miejsce sesji: sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, II piętro.
 

PRZEWODNICZĄCY RAD

Adam Maksymczyk

Wejście na projekty uchwał.

 

23-03-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "92" ["menu_id"]=> string(1) "0" }