Nieprawidłowości w numeracji porządkowej budynków

Nieprawidłowości w numeracji porządkowej budynków

Od pewnego czasu daje się zaobserwować na terenie całej Gminy Warta Bolesławiecka narastające zaniedbania w numeracji budynków. Uwidacznia się to poprzez ich zupełny brak lub umieszczenie ich w miejscach mało widocznych.


Brak numeru budynku lub jego nieczytelność bardzo utrudnia odszukanie adresata. Ma to szczególne znaczenie przy konieczności szybkiego dotarcia z pomocą pogotowia ratunkowego czy też policji.


Zgodnie z obowiązującym prawem, tj. art.47 b ust. 1 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100 poz.1086), właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia numeru porządkowego w miejscu widocznym na budynku lub bramie.

Dlatego też apelujemy do właścicieli nieruchomości, którzy nie dopełnili tego obowiązku, o bezzwłoczne umieszczenie tabliczek z numerami budynków zgodnie z posiadanymi zawiadomieniami.

Równocześnie informujemy, że niedopełnienie obowiązku wywieszenia numeru budynku jest równoznaczne z popełnieniem wykroczenia zagrożonego karą grzywny.


Mając powyższe na uwadze, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzona lustracja nieruchomości pod kątem ich prawidłowego oznaczenia numerem porządkowym.
 

23-03-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "91" ["menu_id"]=> string(1) "0" }