Programy pomocowe z unii europejskiej dla młodzieży w latach 2007 -213

1. ZINTEGROWANY PROGRAM KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO

Składa się z czterech podprogramów:

 • „Comenius” – dla szkół do poziomu końca szkoły średniej włącznie;
 • „Erasmus” – dla szkół wyższych ;
 • „Leonardo da Vinci „ – wspierający edukację i kształcenie zawodowe;
 • „Grundtvig” – wspierający edukację dorosłych

Program wspierać będzie naukę języków obcych; działania związane z technologią informacyjno-komunikacyjną ( ICT) i integrację europejską

2. Program „ Młodzież w akcji „ dla uczestników w wieku od 13 do 30 lat

Składa się z pięciu akcji :

 • „Młodzież dla Europy” – upowszechnianie aktywnej postawy obywatelskiej młodzieży;
 • „Wolontariat europejski” – rozwój solidarności młodzieży dla wzmacniania spójności społecznej unii;
 • „Młodzież dla świata”- wspieranie wzajemnego zrozumienia narodów;
 • „Animatorzy społeczno-oświatowi i systemy wspierające” – podnoszenie jakości systemów wspierających działania młodzieży oraz rozwój zdolności organizacyjnej społeczeństwa obywatelskiego;
 • „Wspieranie współpracy politycznej”- wspieranie współpracy europejskiej w zakresie polityki do spraw młodzieży

3. Program „Obywatele dla Europy” – rozbudzenie w mieszkańcach UE poczucia przynależności do wspólnoty oraz likwidacja barier i dystansu między UE i jej mieszkańcami

Składa się z trzech działań:

 • „Aktywne obywatelstwo dla Europy” – wspieranie partnerstwa miast i projektów obywatelskich;
 • „Aktywne społeczeństwo obywatelskie dla Europy” - wsparcie dla organizacji działających na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego w Europie;
 • „Razem dla Europy” – wsparcie dla działań informacyjnych przybliżających Europę jej obywatelom;

4. Program MARIE CURIE – system stypendiów

W ramach programu cztery działania:

 • stypendia przeznaczone dla instytucji;
 • stypendia indywidualne dla naukowców;
 • promocja i uznawanie doskonałości dla zespołów badawczych
 • granty powrotne i reintegracyjne

5. Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – wspieranie działań na rzecz promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży , wspieranie młodych przedsiębiorców.

W ramach programu trzy działania:

 • „ Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji;
 • „ Program wsparcia polityki technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  ( e- edukacja );
 • „ Program na rzecz inteligentnej energii dla Europy „ – programy energooszczędne;

6. Programy w ramach Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – w ramach których młodzi rolnicy mogą liczyć na możliwość dopłat do szkoleń, dopłat do spłaty odsetek kredytu zaciągniętego na prowadzenie gospodarstwa ;

7.Programy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – wspieranie projektów skierowanych na młodzież w obszarze zatrudnienie, szkolenie zawodowe, integracja społeczna; możliwość sfinansowania stypendiów socjalnych dla ubogich uczniów i studentów.

Więcej informacji na stronach:

23-12-2009

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(1) "7" ["menu_id"]=> string(1) "0" }