Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy pan Adam Maksymczyk zwołał XXXIV sesję Rady Gminy na dzień 23 lutego 20010r. (wtorek) na godz. 15.oo. Sesja odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy, II piętro,

z następującym porządkiem obrad:

1. Informacja w sprawie realizacji zadań przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie gospodarki odpadami.

2. Podjęcie uchwał:

  • zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej,
  • w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego oraz rozwoju infrastruktury technicznej, na terenie Gminy Warta Bolesławiecka,
  • zmieniająca statuty sołectw,
  • zmieniająca statut Osiedla Iwiny,
  • w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Iwiny na lata 2007-2013,
  • w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2007-2013,
  • w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2010.

3. Zmiana podziału gminy Warta Bolesławiecka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w związku z dokonanym przeglądem pod kątem spełnienia kryteriów ustawowych.

4. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

5. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

7. Wolne wnioski i sprawy różne.
 

Wejście na projekty uchwał

 

18-02-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "67" ["menu_id"]=> string(1) "0" }