Badanie satysfakcji klientów (interesantów) Urzędu Gminy

Badanie satysfakcji klientów (interesantów) Urzędu Gminy

Prosimy o wypełnienie ANKIETY.

 

Usprawnienie funkcjonowania administracji lokalnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Poddziałanie 5.2.1.Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej


Sektor administracji publicznej w obecnej dobie musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i odpowiedzieć na wiele nowych potrzeb i żądań społeczeństwa. Dynamiczny sposób angażowania się obywateli (klientów) w usługi publiczne w celu zmiany ich percepcji , oczekiwań i zaangażowania, stał się powszechną strategią osiągania właściwego poziomu jakości i satysfakcji z usług publicznych. Sektor administracji publicznej znajduje się pod coraz większą presją aby sprostać tym wymaganiom. Dlatego też nasz Urząd Gminy w październiku 2009 roku przystąpił do projektu, którego celem podstawowym poprawa komunikacji wewnętrznej, wdrożenie lub udoskonalenie systemu badania satysfakcji klientów Urzędu oraz usprawnienie ich obsługi.
Jednym z podstawowych narzędzi badania zadowolenia naszych interesantów jest wprowadzenie do obiegu ANKIETY, którą przekazywać będą Państwu nasi pracownicy. Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut. Bardzo prosimy o poświęcenie na nią tego czasu i wrzucenie jej do urny, która została postawiona przy drzwiach wyjściowych z budynku. Dziękujemy za jej wypełnienie!

Wyniki z zebranych ankiet będą stanowić materiał na podstawie którego zostanie stworzony raport, którego wyniki będą podstawą wytyczenia kierunków zmian w funkcjonowaniu naszego Urzędu.

Małgorzata Kwiatkowska
Sekretarz Gminy
 

05-02-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "56" ["menu_id"]=> string(1) "0" }