OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko zmiany STUDIUM oraz zmian miejscowego PLANU zadospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Warta Bolesławiecka

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwały:

• nr XXX/188/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektu ww. zmiany studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka.

Wnioski dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Warcie Boleslawieckiej, na adres: Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Raciborowice Górne w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Warta Bolesławiecka

 

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwał:
• nr XXX/189/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las;
• nr XXX/190/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Warta Bolesławiecka i Wartowice;
• nr XXX/191/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Iwiny i Lubków;
• nr XXX/192/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do wprowadzenia zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębach: Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne i Jurków,

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko projektu ww. zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka.

Wnioski dotyczące strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Urzędu Gminy w Warcie Boleslawieckiej, na adres: Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej, Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Raciborowice Górne w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 

 

 

25-01-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "47" ["menu_id"]=> string(1) "0" }