Do końca stycznia zbieramy dane o czynszach mieszkaniowych

Do końca stycznia zbieramy dane o czynszach mieszkaniowych

APEL do właścicieli nieruchomości (mieszkań, domów mieszkalnych)  oraz osób wynajmujących mieszkanie  od  właściciela z terenu gminy Warta Bolesławiecka.

Zgodnie z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.) gmina jest zobowiązana do ogłoszenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.
Sporządzając zestawienie jw. gmina korzysta z danych przekazanych przez właścicieli i lokatorów oraz organizacji ich zrzeszających, a także z innych dostępnych źródeł.

Właściciele nieruchomości (lub zarządcy) wynajmujący swoje lokale mieszkalne (lub sam pokój w lokalu mieszkalnym) w drodze umowy cywilnoprawnej, określają dane dotyczące czynszów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r. (Dz.U. Nr 250, poz.1873),

tj.:

  •   powierzchnię lokalu wynajmowanego w następujących przedziałach: poniżej 40m²; od 40 do 60m²; powyżej 60 do 80m² oraz powyżej 80m²;
  • standard lokalu: A – wysoki (wyposażenie w instalacje centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku), B – średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale nie korzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania), C – niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej);
  • stan techniczny budynku: zły lub dobry;
  • wiek budynku wg przedziału: do 1918r., 1919 – 1945r., 1964 – 1970r.; 1971 – 2002r., po 2002r.;
  • kwotę czynszu wynikającą z umowy najmu w przeliczeniu za 1m².

Dane określane są za okresy półroczne danego roku kalendarzowego i przekazywane Urzędowi Gminy w Warcie Bolesławieckiej (pok. nr 1, parter) w terminie:
1) za pierwsze półrocze - do końca lipca danego roku;
2) za drugie półrocze - do końca stycznia roku następnego.


UWAGA! Czynszem nie są kwoty płacone przez właściciela mieszkania we Wspólnocie Mieszkaniowej (np. opłaty na fundusz remontowy, opłaty eksploatacyjne, opłaty za wodę, ścieki, odpady, prąd, podatek od nieruchomości). Wg kodeksu cywilnego „czynsz” to kwota, jaką wynajmujący zobowiązuje się płacić właścicielowi lokalu za prawo do korzystania z niego. Informacje jw. od NAJEMCÓW będą odbierane telefonicznie (tel. : 75 738 95 92 wew.25). Nie oczekujemy podawania danych osobowych (nazwiska i adresu). Informacje te stanowią wyłącznie podstawę do opracowania przez Urząd Gminy ZESTAWIENIA danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych.

Zestawienia te są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: WWW.bip.wartaboleslawiecka.pl  w zakładce „Gospodarka nieruchomościami” w katalogu „polityka czynszowa”, podkatalog „Statystyka czynszów” oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 

 

13-01-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "42" ["menu_id"]=> string(1) "0" }