Przypomnienie i prośba do mieszkańców

Przypomnienie i prośba do mieszkańców

Mamy zimę! Jest piękna ale…. niesie ze sobą różne zagrożenia dla życia i zdrowia nas wszystkich. Bądź odpowiedzialny!!!

Uprzątnij śnieg z chodnika i dachu, usuń sople! Wyczyść kominy. Zadbaj o przewody wentylacyjne i instalację gazową. Czad i ogień nie znają litości!!!
Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości o ciążącym na nich obowiązku odśnieżania chodników przy posesjach! Obowiązek ten wynika z art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z p.zm.) i §4 ust.1 ppkt 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/156/06 Rady Gminy z dnia 14 marca 2006 (Dz.Urz.Woj.Doln. Nr 86, poz.1465 z 26.04.2006r.). Zgodnie z przepisami jw. właściciele nieruchomości są zobowiązani do „uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości”. Nie ma więc znaczenia czy przy nieruchomości został wybudowany chodnik dla pieszych czy też nie.
Zwracamy uwagę również na obowiązek usuwania sopli i śniegu z dachów zabudowań. Bowiem obowiązkiem właściciela posesji jest dbanie nie tylko o to co pod nogami, ale i o to co nad głową – obowiązek ten wynika z art.61 pkt 2 Prawa budowlanego (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z p.zm.).
Sprawdzajmy komin i wentylację. Opalasz budynek lub mieszkanie węglem, drewnem lub innym paliwem stałym, musisz czyścić komin 4 razy w roku. Rzadziej, bo 2 razy w roku czyści się tylko przewody w budynkach opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym. Minimum raz w roku czyścić należy przewody wentylacyjne. O tych obowiązkach mówi §30 rozporządzenia z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006r. Nr 80, poz.563).
 

06-01-2010

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(2) "39" ["menu_id"]=> string(1) "0" }