Bon energetyczny

Bon energetyczny

Wniosek o przyznanie bonu energetycznego można złożyć od 01.08.2024r. do 30.09.2024r., wnioski złożone po 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.


Komu przysługuje bon energetyczny:

Zgodnie z ustawą o bonie energetycznym świadczenie przysługuje:

1) Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500 zł,
2) Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę;

Dochód będzie ustalany na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Bon energetyczny przysługuje osobom, które mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Polski.

Uwaga
Osoba, która ubiega się o bon energetyczny, a nie posiada polskiego obywatelstwa, powinna przedstawić dokumenty zgodne z zapisami art. 2 ust. 6 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 23 maja 2024r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024r. poz. 859).


Gospodarstwo domowe tworzą:

- gospodarstwo domowe jednoosobowe – osoba samotnie zamieszkująca i gospodarująca;
- gospodarstwo domowe wieloosobowe – osoba, która wnioskuje o przyznanie bonu energetycznego oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.


Ile wynosi bon energetyczny:

300,00/600,00 zł * dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
400,00/800,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
500,00/1000,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
600,00/1200,00 zł* dla gospodarstwa domowego składającego się z 6 i więcej osób;

Kwota dodatku jest uzależniona od źródła ogrzewania. Wyższe świadczenie mogą otrzymać osoby, które używają do ogrzewania energii elektrycznej. Warunkiem jest jednak zgłoszenie źródła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 01.04.2024r. lub po tym dniu jeśli główne źródło ogrzewania zgłoszone lub wpisane jest po raz pierwszy

Uwaga
Bon Energetyczny możemy przyznać również, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1700 zł w gospodarstwie wieloosobowym. Wypłacimy wtedy różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód.

Dla wniosków złożonych od dnia 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024 roku podstawą obliczania kryterium dochodowego jest rok 2023. Świadczenie nie przysługuje, gdy jego wysokość jest niższa niż 20 zł.


Gdzie można złożyć wniosek

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Warta Bolesławiecka, możesz złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej – musisz go wtedy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skorzystać z profilu zaufanego.


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859).


Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego i Instrukcja wypełniania wniosku o bon energetyczny – najważniejsze wskazówki, do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej, pod adresem:
https://gopswartabol.pl/bon-energetyczny/

10-07-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2915" ["menu_id"]=> string(1) "0" }