IV Sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

IV Sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 26 czerwca 2024r. na godz. 11.00 zwołuję IV sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w Sal narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej (II piętro). Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2024 rok;

2) uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2024-2027;

3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/279 w Iwinach);

4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz. dz. nr 304/i dz. nr 304/101 w Iwinach);

5) uchwała w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gminy Warta Bolesławiecka oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych;

6) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „Bajka” w Szkole Podstawowej w Raciborowicach Dolnych;

7) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego „Tęczowy Ogród” w Szkole Podstawowej w Tomaszowie Bolesławieckim.

4. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

5. Informacja o zakresie działalności medycznej na terenie gminy Warta Bolesławiecka lekarzy pierwszego kontaktu.

6. Informacja o sposobie wydatkowania środków finansowych przekazanych przez Gminę Szpitalowi Powiatowemu w Bolesławcu w okresie lat 2022-2023.

7. Przyjęcie Raportu z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warcie Bolesławieckiej za 2023 rok.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Robert Boluk

Projekty uchwał na sesję zostały opublikowane na stronie internetowej BIP pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/projekty-uchwal-na-iv-sesje-rady-gminy

19-06-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2902" ["menu_id"]=> string(1) "0" }