II Turniej IPA Piłki Nożnej zorganizowany przez Region IPA Bolesławiec

II Turniej IPA Piłki Nożnej zorganizowany przez Region IPA Bolesławiec

Region IPA (International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) Bolesławiec  zorganizował 7 czerwca 2024 r. na boisku trawiastym w Warcie Bolesławieckiej II Turniej IPA Piłki Nożnej. Brało w nim 10 drużyn złożonych z policjantów (Bolesławiec, Legnica, Lwówek Śląski, Złotoryja i Zgorzelec), drużyn IPA (Głogów, Bolesławiec i Jelenia Góra) i strażaków z KP PSP w Bolesławcu oraz  żołnierzy US Army.


Wyniki tych rozgrywek: I miejsce - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Bolesławiec, II miejsce - Komenda Powiatowa Policji  Bolesławiec, III miejsce - Komenda Powiatowa Policji Lwówek Śląski.

Najlepszy zawodnik turnieju z KMP Legnica, najlepszy bramkarz z KPP Lwówek Śląski i król strzelców z KP PSP Bolesławiec.

Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu podinsp. Tomasz Jagielski (też członek IPA), przewodniczący Regionu IPA Bolesławiec kom. Tomasz Kazimierczuk i wójt Gminy Warta Bolesławiecka Mirosław Haniszewski wręczyli zwycięzcom dyplomy i upominki.

W imieniu prezydium Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA Fryderyk Orepuk pogratulował organizatorom, zwycięzcom i pozostałym uczestnikom turnieju udanego  sportowego sukcesu, zgodnie z duchem i dewizą IPA w języku esperanto  – „Servo per Amikeco tj. Służyć poprzez przyjaźń”.    W trakcie i na zakończenie zawodów uczestnicy zostali ugoszczeni smakowitymi potrawami.

Tekst: Zdzisław Mirecki – zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA
Foto: KPP Bolesławiec i autora tekstu

Co to jest IPA

International Police Association – Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji (IPA) jest Stowarzyszeniem (założone 01.01.1950 r. z inicjatywy angielskiego policjanta Arthura Troopa) niezawisłym, łączącym wszystkie policyjne służby, bez względu na stopnie, wykształcenie, płeć, rasę, kolor skóry, mowę i religię. Jest neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Cel i zadanie to tworzenie więzów przyjaźni i koleżeństwa zawodowego między zatrudnionymi w służbach policyjnych na całym świecie, a tym samym tworzenie więzów przyjaźni i współpracy międzynarodowej i idei tolerancji we wszystkich obszarach świata.    Od 1971 r.  jest największym stowarzyszeniem na świecie z około  400 tys.  członków zrzeszonych w 64 sekcjach narodowych. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka . Ma status konsultacyjny przy ONZ i Radzie Europy. Pracę IPA na świecie koordynuje  międzynarodowy prezydent wraz z pozostałymi członkami prezydium wybieranymi na Kongresie Światowym IPA co 3 lata. Sekcje narodowe w swej pracy autonomicznie wybierają tak samo swoje władze i współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach  zgodnie ze Statutem IPA.


Sekcja Polska IPA została przyjęta do struktury światowej  w 1992 r.. Jej pracami kieruje prezydent z pozostałymi członkami prezydium wybieranymi na Kongresie Krajowym IPA. Obecnie stan członków to około 11 tys..  Wstąpić do IPA mogą osoby pełniące służbę w Policji, emeryci policyjni oraz od 2004 r. również funkcjonariusze Straży Granicznej. Na szczeblach wojewódzkich pracami IPA kierują prezesi z pozostałymi członkami prezydium Wojewódzkich Grup IPA. W terenie danego województwa przy niektórych jednostkach Policji czy Straży Granicznej funkcjonują Regiony IPA (koła), którymi kierują przewodniczący Regionu IPA z pozostałymi członkami prezydium.


Dewizą stowarzyszenia w języku esperanto jest „Servo per Amikeco”, co znaczy „Służyć poprzez przyjaźń”. Celem IPA jest jednoczenie czynnych i byłych policjantów, poprzez nawiązywanie kontaktów i wzajemną pomoc oraz angażowanie się w działalność społeczno-zawodową, sportową, hobbistyczną i kulturalną. Jej głównym zadaniem jest tworzenie więzów automatycznej przyjaźni i koleżeństwa pomiędzy policjantami na całym świecie.  Bardzo ważnym elementem odnoszącym się do członkowstwa w stowarzyszeniu jest jego rodzinny charakter. Organizuje też międzynarodowe seminaria o różnej tematyce związane ze służbą w Policji i Straży Granicznej.


IPA oferuje dla członków szeroki program szkoleniowy we własnym Międzynarodowym Ośrodku Informacyjno-Szkoleniowym w zamku Gimborn k. Kolonii (Nadrenia Westfalia w Niemczech). Raz w roku odbywają się tam tygodniowe seminaria polsko-niemieckie dla policjantów obu krajów, a w pozostałych terminach w innych językach. Od kilku lat istnieje też wymiana młodych policjantów na dwutygodniowe turnusy w jednostkach policyjnych w ramach umowy pn.: „Young Police Officers Programme” i „Placement Programme” np. do Niemiec, Irlandii, USA, Australii, Litwy, a z tych krajów do Polski. Wymagana jest tylko znajomość języka w stopniu podstawowym.  Organizuje lokalne, regionalne i międzynarodowe zawody sportowe, turystyczne, hobbistyczne. Umożliwia korzystanie z niedrogich noclegów w tzw. IPA Haus na całym świecie. Funduje stypendia zagraniczne pogłębiające i uzupełniające kwalifikacje zawodowe. Sekcja Polska IPA wydaje czasopismo „Wiadomości Sekcji Polskiej IPA” i gadżety promocyjne dla każdego członka IPA w ramach corocznej składki członkowskiej. Zmotoryzowani członkowie IPA łatwo w podróży  się rozpoznają po logo IPA na szybie, a także po znaczku organizacyjnym na marynarce.


Więcej informacji o IPA na stronie internetowej  -  https://ipapolska.pl/  i www.ipa-dolnyslask.pl/ ,  https://www.facebook.com/ipawroclaw/ .
 

Opracował:
mł. insp. w st. spocz. Zdzisław Mirecki
czł. IPA od 1992 r. (b. Sekretarz Generalny i Wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA w latach 2000 – 2007), współzałożyciel Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA we Wrocławiu – pełnił w Prezydium funkcję sekretarza. Od podstaw pomógł założyć w 2011 r. Region IPA w Straży Granicznej w Lubaniu  i w 2022 r. Region IPA w Bolesławcu. Za działalność  w  IPA wyróżniony: medalem Arthura Troopa w 2002 r., nagrodą Prezydenta Miasta Bolesławiec za promocję miasta poprzez IPA w 2008 r., medalem „Zasłużony dla Sekcji Polskiej IPA” w 2011 r., złotym  medalem „Za zasługi dla Policji” w 2012 r., złotym „Krzyżem Zasługi IPA Sekcja Polska” w 2022 r. i złotym medalem „Za wyróżniającą się działalność Statutową” w 2023 r..

 
 

10-06-2024

Powrót

Galeria

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2893" ["menu_id"]=> string(1) "0" }