III sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

III sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Raport o stanie gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok.
a) przedstawienie raportu o stanie gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok;
b) debata nad raportem o stanie gminy za rok 2023;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2023 rok;
b) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok;
c) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za 2023 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.

5. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok.
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium za 2023 rok;
b) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie zaopiniowania Wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.

6. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2024 rok;
2) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz. dz. nr 243/8 w Lubkowie);
3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/30 w Iwinach);
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/113 w Iwinach);
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz.dz. nr 304/6 w Iwinach);
6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 281 w Iwinach);
7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz. dz. nr 304/279);
8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz. dz. nr 304/6 w Iwinach);
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz. dz. nr 304/6 w Iwinach);
10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 213/6 w Iwinach);

11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz. dz. nr 243/8 w Lubkowie);
12) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz. dz. nr 304/12 w Iwinach);
13) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz. dz. nr 304/12 w Iwinach);
14) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (cz. dz. nr 304/6 w Iwinach).

7. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

8. Wolne wnioski i sprawy różne.

Projekty uchwał dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/iii-sesja-rady-gminy-warta-boleslawiecka-1

 

Przewodniczący Rady
Krzysztof Robert Boluk

UWAGA: Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy w przeddzień sesji w godzinach pracy Urzędu Gminy, czyli do dnia 3.06.2024r. do godz. 15.30. Formularz zgłoszenia dostępny pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/raport-o-stanie-...


 

28-05-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2881" ["menu_id"]=> string(1) "0" }