II sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

II sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 21 maja 2024r. na godz. 11.00 zwołuję II sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Sesja odbędzie się w Sal narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej (ii piętro). Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2023 i Oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Warta Bolesławiecka za rok 2023.

1) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2023;

2) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka za rok 2023.

4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury za rok 2023.

5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023.

6. Podjęcie uchwał:

1) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Warta Bolesławiecka;
2) uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Tomaszów Bolesławiecki;
3) uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Raciborowice Dolne i Raciborowice Górne;
4) uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Warta Bolesławiecka;
5) uchwała w sprawie o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Warta Bolesławiecka;
6) uchwała w sprawie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Warta Bolesławiecka;
7) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2024 rok;
8) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego;
9) uchwała w sprawie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Tomaszowie Bolesławieckim na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
10) uchwała w sprawie w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Michała Archanioła w Raciborowicach Górnych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (pow. 357 m2 stanowiąca część dz. nr 455/3 w Raciborowicach Dolnych);
12) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (pow. 157 m2 stanowiąca część dz. nr 455/3 w Raciborowicach Dolnych);
13) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 881 w Warcie Bol.);
14) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/244 w Iwinach);
15) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/96, część dz. nr 304/247 i część dz. nr 304/6 w Iwinach);
16) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/30 w Iwinach);
17) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (2 części dz. nr 304/68 i część dz. nr 304/209 w Iwinach).

7. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Robert Boluk

Projekty uchwał na sesję zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/ii-sesja-rady-gminy-warta-boleslawiecka-1

 

14-05-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2872" ["menu_id"]=> string(1) "0" }