Informacja dla mieszkańców Warty Bol. i Wartowic

Informacja dla mieszkańców Warty Bol. i Wartowic

OFICJALNE STANOWISKO WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA w/s lokalizacji biogazowni na terenie Gminy

Szanowni Państwo

chciałbym poinformować, że mając na uwadze ogólnie pojęty interes lokalnej społeczności postanowiłem nie stwarzać możliwości lokalizowania na terenie Gminy biogazowni.

Według mojej wiedzy i oceny na dzień dzisiejszy instalacje, które istnieją w granicach naszego kraju (prócz tych będących częścią większych instalacji typu chlewnia, gorzelnia, oczyszczalnia ścieków czy składowisko odpadów) powodują liczne konflikty społeczne a po ich uruchomieniu ciężko jest kontrolować źródło pochodzenia faktycznie użytych w instalacji surowców jak i miejsca utylizacji płynu pofermentacyjnego. Taka sytuacja nastąpiła w Liszkowie, gm. Rojewo - jest to dla nas ostrzeżenie ale i zarazem nauka jak z założenia ekologiczną instalację można zamienić w ekologiczną bombę.

Biorąc pod uwagę również postawę naszych Mieszkańców, którzy złożyli listę protestacyjną podpisaną przez ok. 300 osób jak i poruszane przez nich sprawy dot.:

- uciążliwości transportu w okresie zwozu substratu roślinnego, co przy obecnym stanie dróg dojazdowych nie jest bez znaczenia,

- uciążliwości zapachowej poszczególnych procesów technologicznych tj. transportu, załadunku surowca do biobloku,

- bezpieczeństwa najbliższych zabudowań i mieszkańców

przychylam się do ich stanowiska i nie widzę możliwości lokalizacji na terenie gminy Warta Bolesławiecka biogazowni.
Poznanie i zrozumienie powyższych obaw Mieszkańców spowodowało również wycofanie się Pana Stanisława Kuduka z realizacji biogazowni na terenie wsi Warta Bolesławiecka.

Chciałbym poinformować, że zdaję sobie sprawę jak ważne dla naszego kraju i nas samych jest wypracowanie i włączenie do systemu zasilania źródeł energii odnawialnej. Jednak póki nie stworzy się nam warunków preferencyjnych i nie da się nam gwarancji nienaruszalności przyjętej raz technologii nie mogę pozwolić na narażenie zdrowia i komfortu życia Mieszkańców Gminy. To właśnie Oni wybierając mnie na zajmowane stanowisko zaufali mi, że będę stać na straży ich dobra i bezpieczeństwa, co niniejszym czynię.

 


Z poważaniem

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
mgr Mirosław Haniszewski
 

02-02-2011

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "286" ["menu_id"]=> string(1) "0" }