LVII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

LVII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 19 marca 2024r. na godz. 10.30 zwołuje LVI sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał:
1) uchwała w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
2) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy najmu na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (ośrodki zdrowia w Warcie Bol., Raciborowicach Górnych i w Iwinach);
3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 304/94 w Iwinach);
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/6 w Iwinach);
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/30 i część dz. 304/12 w Iwinach);
6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr  304/26 w Iwinach);
7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 365/4 w Raciborowicach Górnych);
8) uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Warta Bolesławiecka;
9) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2024 rok;
10) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy;
11) uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie podjęcia stanowiska Radnych w sprawie zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską i uznania obecnie obowiązujących przepisów podatkowych za nielegalne.

4. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

5. Wolne wnioski i sprawy różne.
 

Projekty uchwał zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/projekty-uchwal-na-lvii-sesje-rady-gminy

12-03-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2837" ["menu_id"]=> string(1) "0" }