Kto może zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej

Kto może zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej

Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej Kandydatem na członka komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydatem na członka komisji może być również obywatel Unii Europejskiej
niebędący obywatelem polskim oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania odpowiednio w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, którego jest obywatelem lub w Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
 

Kandydatem na członka komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji, i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego
województwa.


Kandydatem na członka komisji nie może być:
1) kandydat w wyborach;
2) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
3) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
4) komisarz wyborczy;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c) zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f) osobą pozostającą w stosunku przysposobienia – jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana obwodowa komisja wyborcza lub kandyduje na wójta w gminie, w której powołana jest ta komisja;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej
dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.


Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma pełnomocnik wyborczy.

Więcej informacji o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na stronie PKW pod adresem: https://pkw.gov.pl/prawo-wyborcze/uchwaly-pkw/2024-r/uchwala-nr-262024-pkw-z-dnia-23-stycznia-2024-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-

12-02-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2823" ["menu_id"]=> string(1) "0" }