LVI sesja Rady Gminy

LVI sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 15 lutego 2024r. na godz. 11.00 zwołuję LVI sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) uchwała zmieniająca uchwałę Nr LV/597/24 z dnia 25 stycznia 2024r. Rady Gminy Warta Bolesławiecka w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z uwzględnieniem usług sąsiedzkich i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat,
jak również trybu ich pobierania;
2) uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Warcie Bolesławieckiej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/209 w Iwinach) ;
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/30 w Iwinach);
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (dz. nr 506 w Tomaszowie Bol.);
6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 67/11 w Lubkowie);
7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 455/9 w Raciborowicach Dol.);
8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 67/1 w Lubkowie);
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka ( dz. nr 98/15 w Warcie Bol.);
10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część dz. nr 304/270 w Iwinach);
11) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy;
12) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy;
13) uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie podjęcia stanowiska Radnych w sprawie zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską i uznania obecnie obowiązujących przepisów podatkowych za nielegalne.
4. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
5. Wolne wnioski i sprawy różne.

Projekty uchwał na sesję

08-02-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2822" ["menu_id"]=> string(1) "0" }