Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych

Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych

Informacja ogólna o badaniu:

Efektem badania są wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjmowane jako miara inflacji, ogłaszane co miesiąc oraz za okresy kwartalne, narastające i roczne. Są one wykorzystywane zgodnie z aktami prawnymi między innymi do waloryzacji wielkości ekonomicznych, do bieżących decyzji gospodarczych przez agendy rządowe, banki i inne instytucje finansowe krajowe i zagraniczne, przez przedsiębiorców, jak i indywidualnych użytkowników danych oraz do innych badań statystycznych.

Termin realizacji badania:
cały rok – co miesiąc.

Co do zasady notowania ankieterskie odbywają się w dniach 5-22 dzień każdego miesiąca; odstępstwa od tego okresu, tj. wydłużenie, wynikać mogą z układu dni w miesiącu.
Metoda realizacji badania:
 

  •       ankietowanie bezpośrednie w punktach sprzedaży detalicznej przez ankieterów statystycznych (wstrzymane lub ograniczane na okres obostrzeń wprowadzonych z uwagi na pandemię)
  •       ankietowanie telefonicznie i mailowo
  •       dane pobierane przez pracowników statystyki publicznej bezpośrednio ze stron internetowych detalistów
  •       dane dostarczane przez gestorów za pośrednictwem łączy internetowych


Zakres zbieranych informacji:

Ceny płacone przez konsumentów za towary i usługi ujęte na liście reprezentantów do badania w wybranych punktach sprzedaży oraz informacje dodatkowe o tych produktach (np. surowiec, jednostka miary, zakres usługi).


Dane osobowe zbierane w badaniach:

      1. przetwarzane są zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
      2. objęte są tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?

Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.


Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?

Danymi źródłowymi w badaniu, na podstawie których obliczany jest jeden z najważniejszych wskaźników statystycznych – wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – przyjmowany jako miara inflacji, są dane o cenach m.in. zbierane z punktów sprzedaży detalicznej oraz wydatki konsumpcyjne gospodarstw domowych pochodzące z badania budżetów gospodarstw domowych. Uczestnictwo w tych badaniach zarówno konsumentów, jak i personelu punktów sprzedaży jest warunkiem niezbędnym do opracowania i udostępnienia użytkownikom statystycznej informacji o inflacji.

Więcej informacji na temat badań ankietowych znajduje się:

  Pod adresem: Badanie cen towarów i usług konsumpcyjnych | BADANIA CEN | Badania Ankietowe (stat.gov.pl)  

  Na stronie internetowej dedykowanej badaniom ankietowym: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Załączniki:

07-02-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2821" ["menu_id"]=> string(1) "0" }