Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie „Ciepłe Mieszkanie” złóż ankietę!

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w programie „Ciepłe Mieszkanie” złóż ankietę!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gmina Warta Bolesławiecka przeprowadza ankietyzację służącą oszacowaniu liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i poprawą efektywności energetycznej mieszkań w zabudowie wielorodzinnej, w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Wypełnioną ankietę złożyć można w sekretariacie Urzędu Gminy, w Warcie Bolesławieckiej 40C lub przesłać skanem na adres: urzad@wartabol.pl, w terminie do 15 marca 2024r.


Jaki jest cel programu?
Głównym założeniem programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.


Kto może skorzystać z programu?
Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł prawny do lokalu (własność, spółdzielcze własnościowe prawo, najem lokalu z zasobu gminnego) oraz małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).


Jakie inwestycje podlegają dofinansowaniu?
W ramach kosztów kwalifikowanych dla osób fizycznych przewiduje się dofinansowanie
na demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. kopciuchów) oraz zakup
i montaż ekologicznego źródła ciepła albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku. Po wykonaniu tego zadania dopuszczalne jest również sfinansowanie zakupu wraz z montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej.


W przypadku wspólnot mieszkaniowych dotacja obejmie demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe w budynku oraz zakup i montaż wspólnego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Ponadto umożliwi dokonanie zakupu oraz montażu nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi bądź bram garażowych, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz przygotowanie dokumentacji (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy).


Ankieta służy badaniu poziomu zainteresowania programem i nie jest formalnym zgłoszeniem się do projektu.


Program „Ciepłe Mieszkanie” nie dofinansowuje wyłącznie wymiany stolarki okiennej
i/lub drzwiowej w lokalach mieszkalnych
znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Wymiana stolarki możliwa jest pod warunkiem demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) służących do ogrzewania lokalu oraz zakupu
i montażu efektywnego źródła ciepła w tym lokalu.


Informacje na temat programu dostępne są pod adresem: https://czystepowietrze.gov.pl/inne-programy/cieple-mieszkanie

 

Załączniki:

31-01-2024

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2811" ["menu_id"]=> string(1) "0" }