Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.Ochrona przeciwpożarowa

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.Ochrona przeciwpożarowa

Pod hasłem ochrony przeciwpożarowej rozumie się szeroko pojęta ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową bądź innym miejscowym zagrożeniem. Każdego roku dochodzi do wielu zdarzeń związanych z pożarami tj. płonące maszyny rolnicze przeznaczone do zbioru zbóż, słomy (prasy belujące, kombajny) oraz ścierniska, czy pola uprawne.

 

Odnotowuje się pożary budynków i instalacji budynków inwentarskich, hodowlanych, magazynowych typu stodoły, czy też budynków gospodarczych.


Pożar to niszczycielski żywioł, który niesie ze sobą duże straty. W kilka godzin potrafi strawić cały dorobek życia rolnika, a jego głównymi przyczynami są:
•      niezabezpieczone materiały łatwopalne i paliwa składowane na terenie obejścia lub w pobliżu budynków i maszyn;
•      wady urządzeń grzewczych w budynkach, nieszczelność przewodów kominowych, przeciążenia i zwarcia w instalacjach elektrycznych budynków;
•      prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo bez zabezpieczenia w postaci środków ochrony osobistej, odzieży ochronnej;
•      zaprószenia ognia przez dzieci i dorosłych;
•      umyślne podpalenia;
•      przeciążenia i zwarcia w instalacjach elektrycznych ciągników i maszyn rolniczych;
•      przegrzanie elementów roboczych, w tym łożysk kombajnów, pras itp.;
•      niesprawny sprzęt gaśniczy bądź jego brak na wyposażeniu ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych, a także na terenie gospodarstwa rolnego;
•      nieprawidłowo usytuowane sterty, stogi;
•      wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach, łąkach, nieużytkach;
•      palenie tytoniu podczas prac żniwnych, transportu słomy lub siana;
•      wyładowania atmosferyczne.


W ramach szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej w gospodarstwie rolnym wskazane jest:
•      obiekty powinny być wyposażone w gaśnice przenośne lub przewoźne, spełniające wymagania Polskich norm (EN); rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do grup pożarów, które mogą wystąpić w danym obiekcie;
•      pomieszczenia, w których przechowywane są substancje łatwopalne i skrajnie łatwopalne, powinny być właściwie oznakowane i wyposażone w odpowiedni podręczny sprzęt gaśniczy, tj. gaśnice, skrzynie z piachem, koce gaśnicze;
•      wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz
w razie potrzeby, w sprzęt do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru;
•      produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie;
•      z uwagi na trujące działanie oparów paliw, należy zadbać o odpowiednie warunki wentylacji pomieszczenia; za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przechowywania paliw, może grozić grzywna, kara aresztu lub nagana.

Źródła: materiały i  broszury prewencyjne KRUS                               
Opracowała: samodzielny inspektor Danuta Rydz, PT KRUS  w Legnicy

 

20-11-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2777" ["menu_id"]=> string(1) "0" }