LII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

LII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 31 października 2023r. na godz. 11.00 zwołuję LII sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad
3. Podjęcie uchwał:
1) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Iwiny, Lubków;
2) uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
3) uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Warta Bolesławiecka;
4) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
5) uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;
6) uchwała w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Warta Bolesławiecka na lata 2023-2025;
7) uchwała o zmianie uchwały w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka w spółkach;
8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (ogród nr 126 stanowiący część dz. nr 304/12 w Iwinach);
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (ogród nr 124 stanowiący część dz. nr 304/12 i część dz. nr 304/279 w Iwinach);
10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (działki nr: 364/2, 364/3, 364/4, 364/5, 364/6, 364/7 i 364/8 w Iwinach);
11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (działa nr 178/1 i nr 178/5 w Szczytnicy);
12) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Warta Bolesławiecka;
13) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2023 rok.
4. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2022.
5. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
6. Wolne wnioski i sprawy różne.
 

Projekty uchwał dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/projekty-uchwal-na-lii-sesje-rady-gminy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Maksymczyk

23-10-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2767" ["menu_id"]=> string(1) "0" }