Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Ochrona środowiska naturalnego

Zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Ochrona środowiska naturalnego

Bezpieczeństwo pracy rolnika, jego bliskich, osób pracujących i przebywających w  gospodarstwie rolnym, jest zależne przede wszystkim od postawy człowieka, jego zaangażowania i świadomości zagrożeń występujących w miejscu pracy. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od wielu już lat wskazuje mieszkańcom wsi przykłady prostych, bezkosztowych sposobów minimalizacji ryzyk wypadkowych oraz zachęca rolników do eliminowania zagrożeń i stosowania rozwiązań poprawiających komfort i bezpieczeństwo pracy.

 

Działania prewencyjne Kasy na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, polegające na upowszechnianiu zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z działalnością rolniczą, przyczyniły się do spadku liczby zgłaszanych wypadków, a także do zmniejszenia liczby wypadków śmiertelnych.


Mając na uwadze bezpieczeństwo rolników nie należy zapominać o ochronie środowiska naturalnego, którego stan bezpośrednio wpływa na zdrowie ludzi i efektywność pracy w gospodarstwie rolnym. Dlatego należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach tj.:

1.      Nie dopuszczać do ryzyka zanieczyszczenia wód przez nawozy, środki ochrony roślin, paliwa i inne substancje wykorzystywane w produkcji rolniczej tj. przechowywać je w szczelnych zbiornikach i zachowywać wymaganą odległość miejsc składowania od ujęć i cieków wodnych.
2.      Utworzyć strefę buforową, zakładając pasy zadrzewień i nasadzeń wokół zabudowań mieszkalnych i siedliska gospodarstwa.
3.      Bezwzględnie zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, ścierniskach, nieużytkach rolnych, rowach, trzcinowiskach i szuwarach.
4.      Odpady komunalne powinny być gromadzone w przystosowanych do tego zbiornikach, które należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Odpady oraz nieczystości ciekłe należy oddawać odpowiednim służbom w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami.
5.      Gospodarstwo powinno się przyłączyć do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażyć w bezodpływowy szczelny zbiornik nieczystości ciekłych, albo też w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

Materiały źródłowe -  broszury prewencyjne KRUS                                       
Opracowała: samodzielny inspektor Danuta Rydz, PT KRUS  w Legnicy                                                         
 

13-09-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2741" ["menu_id"]=> string(1) "0" }