XLX sesja Rady Gminy

XLX sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 14 września 2023r. na godz. 10.30 zwołuję XLX sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2. Wnioski do porządku obrad

3. Podjęcie uchwał:
1) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Warta Bolesławiecka;
2) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2023 rok;
3) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego;
4) uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
5) uchwała w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Warta Bolesławiecka na lata 2023-2026;
6) uchwała trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Warcie Bolesławieckiej;
7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (działka ogrodowa nr 3, stanowiąca część działki nr 304/6, obręb Iwiny);
8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (działka ogrodowa nr 11, stanowiąca część działki nr 304/6 oraz działka nr 304/91, obręb Iwiny);
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (działka ogrodowa nr 22, stanowiąca część działki nr 304/6, obręb Iwiny);
10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (działka ogrodowa nr 32, stanowiąca część działki nr 304/6 oraz działka nr 304/104, obręb Iwiny);
11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (działka nr 304/250, obręb Iwiny);
12) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część działki nr 304/279, obręb Iwiny);
13) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka (część działki nr 314/4, obręb Iwiny);

4. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

5. Wolne wnioski i sprawy różne.

Przewodniczący Rady
Adam Maksymczyk

Projekty uchwał opublikowane na stronie BIP pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/projekty-uchwal-na-xlx-sesje-rady-gminy

 

06-09-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2737" ["menu_id"]=> string(1) "0" }