Wybory SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ oraz ZARZĄDU OSIEDLA IWINY '2011

Wybory SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ oraz ZARZĄDU OSIEDLA IWINY '2011

ZAPRASZAMY mieszkańców  do udziału w ZEBRANIACH WIEJSKICH WYBORCZYCH, które odbędą się w każdym sołectwie (odrębnie na Osiedlu Iwiny) w dniach od 19 stycznia do 15 lutego br. Przedstawiamy HARMONOGRAM ZEBRAŃ oraz garść niezbędnych informacji o trybie

wyboru sołtysa i rady sołeckiej w gminie Warta Bolesławiecka oraz przewodniczącego i członków zarządu osiedla.

 

 

 

Wybory sołtysa i rady sołeckiej oraz zarządu osiedla Iwiny

 • przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:

1) tajności,
2) bezpośredniości,
3) powszechności,
4) równości.

 • w celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej oraz przewodniczącego i członków zarządu osiedla organ uchwałodawczy tj. zebranie wiejskie lub Ogólne Zebranie Osiedla (w przypadku osiedla I i II w Iwinach) powołuje komisję skrutacyjną w składzie 3 - 5 osób.; do zadań komisji należy:
  1) zarejestrowanie kandydatur na sołtysa i członków rady sołeckiej lub przewodniczącego i członków zarządu osiedla,
  2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne kandydatury,
  3) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego (zebrania osiedla) wyniku głosowania i wyborów,
  3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
  4. Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko sołtysa, ani do rady sołeckiej.

Kandydatów na sołtysa i członka rady sołeckiej lub przewodniczącego i członków zarządu osiedla

 • mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego (zebrania osiedla) spośród obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców.
 • zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w wyborach ustnie do protokołu zebrania.
 • Komisja zamyka listę kandydatów po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników zebrania.

Głosowanie przeprowadza się

za pomocą kart do głosowania.

 • Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, ustala sposób głosowania i poucza zebranych o warunkach uznania głosu za ważnie oddany.

10-01-2011

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "271" ["menu_id"]=> string(1) "0" }