INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU SPRZEDAŻY WĘGLA na terenie gminy Warta Bolesławiecka

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU SPRZEDAŻY WĘGLA na terenie gminy Warta Bolesławiecka

Sprzedaż węgla w cenach preferencyjnych na terenie gminy Warta Bolesławiecka trwała w okresie od listopada 2022 r. do maja 2023 r. W ramach programu zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych wpłynęło 851 wniosków od mieszkańców naszej gminy, którzy zakupili łącznie 1576,64 ton węgla. Uprawnieni mieszkańcy gminy Warta Bolesławiecka  mogli nabyć węgiel po preferencyjnej cenie 1890 zł brutto za tonę. Wszyscy uprawnieni mieszkańcy, którzy złożyli wniosek o zakup paliwa stałego zostali zaopatrzeni w węgiel. Cały zgromadzony surowiec został już rozdysponowany. Na składzie opału nie zalega nawet 1 kg węgla.


Za składowanie i dystrybucję węgla odpowiadała firma Tyrała Group Damian Tyrała Paszowice 96, 59-411 Paszowice, która starała się  dostarczać węgiel w możliwie  krótkim czasie, za co serdecznie dziękujemy.

Słowa podziękowania kierujemy również do sołtysów oraz Radnych Gminy Warta Bolesławiecka za dobrą  współpracę podczas realizacji sprzedaży opału, a także do Mieszkańców za cierpliwość i wyrozumiałość.

Informuję, że obecnie przepisy prawa nie przewidują możliwości sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych na sezon grzewczy 2023/2024.  W związku z powyższym w opał na kolejny sezon grzewczy należy zabezpieczyć się u sprzedawcy opału prowadzącego działalność na wolnym rynku. Pragnę również przypomnieć, że zainteresowani mieszkańcy mogą kupić dodatkowy węgiel bez ograniczeń ilościowych (niezależnie od tego czy już wcześniej kupili surowiec w ilości przewidzianej wcześniejszą ustawą) od innych gmin, jeśli są uprawnieni do dodatku węglowego. Art.11 pkt 4  ustawy z dnia 14 kwietnia 2023r.  o zmianie  ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw1), 2), 3)  cyt.(…) ”Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, o której mowa w art. 8 ust. 1, może dokonać zakupu paliwa stałego, o którym mowa w ust. 1, w dowolnej gminie prowadzącej sprzedaż końcową albo od dowolnego innego podmiotu, na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 13 ust. 1. 5.     

(Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia należy wystąpić do GOPS Warta Bolesławiecka).

  Z poważaniem
  Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
  Mirosław Haniszewski

 

07-06-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2698" ["menu_id"]=> string(1) "0" }