XLVIII sesja Rady Gminy

XLVIII sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 6 czerwca 2023r. na godz. 11.00 zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 

2. Wnioski do porządku obrad.
 

3. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok.
 

4. Podjęcie uchwał:
1) uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Jurków;
2) uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Warta Bolesławiecka;
3) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2023 rok;
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -dz. nr 441/4 obręb Tomaszów Bol.;
5) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -część dz. nr 220/22 obręb Iwiny;
6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 19 część dz. 304/6 obręb Iwiny;
7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 28 część dz. 304/6 obręb Iwiny;
8) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 31 część dz. 304/6 i część dz. nr 304/98, dz. nr 304/99, dz. nr 304/247 obręb Iwiny;
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 35 część dz. 304/6 i część dz. nr 304/235 obręb Iwiny;
10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 42 część dz. 304/6 obręb Iwiny;
11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 43 część dz. 304/6 obręb Iwiny;
12) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -część dz. 304/6 obręb Iwiny;
13) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -część dz. 304/12 pow. 0,0616ha obręb Iwiny;
14) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -część dz. 304/12 pow. 0,0632 ha obręb Iwiny;
15) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -część dz. 304/12 pow.0,0602ha obręb Iwiny;
16) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -część dz. nr 304/30 oraz ogród nr 39 i nr 40 na części dz. 304/12 obręb Iwiny;
17) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 41 część dz. 304/12 obręb Iwiny;
18) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 78 część dz. 304/12 obręb Iwiny;
19) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 87 i nr 89 część dz. 304/12 obręb Iwiny;
20) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 91 i nr 89 część dz. 304/12 obręb Iwiny;
21) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 93 część dz. 304/12 i dz. nr 304/83 obręb Iwiny;
22) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -ogród nr 198 i nr 196 część dz. 304/12 obręb Iwiny;
23) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -dz. 304/70 obręb Iwiny;
24) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -część dz. 304/209 obręb Iwiny;
25) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka -część dz. 314/4 obręb Iwiny.

5. Raport z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warcie Bolesławieckiej za 2022 rok.

6. Rozpatrzenie skarg na Wójta Gminy Warta Bolesławiecka:
1) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 7 kwietnia 2023 r. na Wójta Gminy Warta Bolesławiecka;
2) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy z dnia 16 maja 2023r.

7. Stanowisko Rady Gminy w zakresie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka.

8. Informacja o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych i możliwości zgłaszania kandydatów.

9. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.

10. Wolne wnioski i sprawy różne.

Projekty uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.wartaboleslawiecka.pl/xlviii-sesja-rady-gminy
 

Przewodniczący Rady
Adam Maksymczyk

30-05-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2690" ["menu_id"]=> string(1) "0" }