APEL Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie

APEL Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie

Szanowni Państwo,
W związku z ostatnimi awariami kanalizacji na terenie naszej gminy Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp z o.o. przypomina, że spłukiwanie w misce ustępowej chusteczek wielorazowych, nawilżanych lub złożonych z wiskozy i poliestru, a także ręczników papierowych czy innych materiałów higienicznych – z wyjątkiem papieru toaletowego jest zabronione.


Takie materiały higieniczne powinny po ich użyciu być wyrzucane do odpadów zmieszanych (czarny pojemnik).  Materiały te nie ulegają rozpadowi w wodzie i powodują uporczywe zatykanie rur kanalizacyjnych a w momencie dopłynięcia do przepompowni ścieków powodują uszkodzenia pomp. Pamiętajmy! Kanalizacja nie jest śmietnikiem. Jej podstawowym zadaniem jest odprowadzenie ścieków bytowych do oczyszczalni. Z chwilą zatykania kanalizacji – bardzo często dochodzi do zalania ściekami ulic i podwórek a nawet niżej położonych pomieszczeń.


Przypominamy, że zgodnie z ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 537). Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące (…).


Za wprowadzanie tych ścieków do kanalizacji grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny do 10 000 zł.


Dbajmy o kanalizację. Nie spłukujmy materiałów higienicznych w toaletach !
 

23-05-2023

Powrót

Galeria

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2683" ["menu_id"]=> string(1) "0" }