XLVII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

XLVII sesja Rady Gminy Warta Bolesławiecka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 18 maja 2023r. na godz. 11.00 zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka. Miejsce: Sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej. Transmisja sesji dostępna będzie pod adresem: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/958/rada-gminy-warta-boleslawiecka.htm


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Raport o stanie gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok.
a) przedstawienie raportu o stanie gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok;
b) debata nad raportem o stanie gminy za rok 2022;
c) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok.
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok, sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2022 rok;
b) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok;
c) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Warta Bolesławiecka za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
5. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.
a) przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium za 2022 rok;
b) przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie zaopiniowania Wniosku Komisji Rewizyjnej;
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka absolutorium z wykonania budżetu Gminy za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwał:
1) uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2022;
2) uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Warta Bolesławiecka za rok 2022;
3) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Warta Bolesławiecka, a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI;
4) uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Warta Bolesławiecka na 2023 rok;
5) uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego;
6) uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie obrony dobrego imienia Świętego Jana Pawła II;
7) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-dz. nr 192/6 obręb Warta Bol.;
8) w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-cz.dz. nr 55/4 obręb Jurków;
9) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 34 z cz.dz. nr 304/6 obręb Iwiny;
10) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 31 z cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny;
11) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 38 z cz.dz. nr 304/12 i dz. nr 304/211 obręb Iwiny;
12) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 43z cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny;
13) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 67 z cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny;
14) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 68 z cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny;
15) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 109 z cz.dz. nr 304/12 i dz. nr 304/187 obręb Iwiny;
16) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 147, 152 i 153 z cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny;
17) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 148 z cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny;
18) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 149 z cz.dz. nr 304/12 obręb Iwiny;
19) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-ogród nr 193 z cz.dz. nr 304/12 i dz. nr 304/37 obręb Iwiny;
20) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-dz. nr 304/21 i cz.dz. nr 304/30 obręb Iwiny;
21) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-dz. nr 304/24 i cz.dz. nr 304/30 obręb Iwiny;
22) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-dz. nr 304/46 i cz.dz. nr 304/209 obręb Iwiny;
23) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-dz. nr 304/65 obręb Iwiny;
24) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-cz. dz. nr 304/209 obręb Iwiny;
25) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-cz.dz. nr 304/320 obręb Iwiny;
26) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Warta Bolesławiecka-cz.dz. nr 220/18 obręb Iwiny.
7. Sprawozdanie z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
8. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.

Projekty uchwał na sesję dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.wartaboleslawiecka.pl/xlvii-sesja-rady-gminy-warta-boleslawiecka

 

11-05-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2679" ["menu_id"]=> string(1) "0" }