ZAPROSZENIE do udziału w pracach Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

ZAPROSZENIE do udziału w pracach Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument Unii Europejskiej przyczyniający się do realizacji zintegrowanych strategii rozwoju terytorialnego.

Istotą ZIT w perspektywie 2021 2027 jest realizacja projektów zintegrowanych przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów i skoordynowania zaspokajania potrzeb obszaru objętego ZIT, na podstawie opracowanej w tym celu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Instrument ZIT będzie wykorzystywany do wspierania Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzą następujące gminy i powiaty: Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Lubań, Gmina Miejska Zgorzelec, Miasto i Gmina Bogatynia, Gmina Bolesławiec, Gmina Gromadka, Gmina Lubań, Miasto i Gmina Nowogrodziec, Gmina Osiecznica, Miasto i Gmina Pieńsk, Gmina Platerówka, Gmina Siekierczyn, Gmina Sulików, Gmina Warta Bolesławiecka, Gmina i Miasto Węgliniec, Gmina Miejska Zawidów, Gmina Zgorzelec, Powiat Bolesławiecki, Powiat Lubański, Powiat Zgorzelecki.


W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Strategii ZIT ZOF, w celu zapewnienia uspołecznienia procesu jej tworzenia i wdrażania, Lider ZIT ZOF zaprasza do udziału w pracach Rady ZIT ZOF na lata 2021-2027.


Rada ZIT ZOF będzie pełnić funkcję opiniodawczą decyzji Lidera ZIT ZOF w procesach związanych z opracowaniem, realizacją, monitorowaniem i ewaluacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027.  Celem działania Rady ZIT ZOF jest zapewnienie zaangażowania społecznego na wszystkich etapach planowania i wdrażania Strategii ZIT ZOF.


Członkiem Rady ZIT ZOF mogą zostać m.in. podmioty reprezentujące:
1.      partnerów społeczno-gospodarczych,
2.      społeczeństwo obywatelskie,
3.      podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
4.      podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji
5.      inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT ZOF.


Podmiot kandydujący do Rady ZIT ZOF musi prowadzić działalność na obszarze ZIT Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego oraz wykazać się co najmniej 2-letnim doświadczeniem w działalności w reprezentowanym, wyżej wymienionym obszarze.


Kandydujące podmioty wybiorą spośród siebie członków Rady ZIT ZOF, przy czym każda z grup wymienionych w pkt. 1-5 powinna posiadać co najmniej 1, ale nie więcej niż 3 reprezentantów. Brak kandydatury zgłoszonej przez którąś z grup nie powoduje konieczności przeprowadzenia ponownego naboru. O szczegółach dotyczących wyboru poinformowane zostaną  podmioty, które zgłoszą chęć udziału w pracach Rady ZIT ZOF i spełnią wymagania niniejszego zaproszenia.


Zasady funkcjonowania Rady ZIT ZOF określą jej członkowie, w porozumieniu z Liderem ZIT ZOF.


Uczestnictwo w Radzie ZIT ZOF ma charakter społeczny. Za udział w pracach Rady ZIT ZOF nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.


Nabór na członków Rady ZIT ZOF rozpocznie się 08 maja 2023 r. i zakończy 09 czerwca 2023r. Aby wziąć udział w naborze należy przesłać skan wypełnionego  formularza (w formie pdf.) na adres zitzof@um.boleslawiec.pl  we wskazanym wyżej terminie.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (do pobrania)


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Miasta Bolesławiec:
•      e-mail: zitzof@um.boleslawiec.pl
•      telefon:
75 645 65 70 Robert Rzepnicki
75 645 65 70 Monika Wawrzynowska
 

Załączniki:

08-05-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2676" ["menu_id"]=> string(1) "0" }