INFORMACJA dla mieszkańców

INFORMACJA dla mieszkańców

Przypomina się o corocznym obowiązku składania „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” oraz „Informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone” za rok 2010.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest opublikowane (Dz. U. Nr 192, poz. 1876 ze zmianami) - właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Powyższa informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka, za pośrednictwem Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej tel. 075 738 95 92 wew. 24 (siedziba Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej nr 40C, pokój nr 13).

UWAGA: Nie można traktować złożonej informacji w latach poprzednich jako ostatecznej, należy do końca stycznia każdego roku składać aktualną informację.
 

Załączniki:

05-01-2011

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(3) "267" ["menu_id"]=> string(1) "0" }