Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami

„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami” – to hasło nowej kampanii prewencyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która ma na celu popularyzowanie wiedzy dotyczącej zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania i magazynowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych substancji np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. oraz zasad dotyczących ochrony środowiska naturalnego.


Intensyfikacja produkcji rolniczej, zmiany w technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt spowodowały, że substancje niebezpieczne są magazynowane i stosowane w dużych ilościach. Każdy z wymienionych wyżej środków produkcji niewłaściwie użyty, magazynowany czy transportowany, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, jak również negatywnie oddziaływać na inne pożyteczne organizmy żywe, ponieważ środki te zawierają wiele substancji toksycznych. Niestety, często bagatelizuje się zasady bezpieczeństwa pracy podczas ich stosowania – narażając w ten sposób życie i zdrowie nie tylko własne, ale także osób postronnych. Najgroźniejsze są zatrucia ostre  wywołane jednorazowym wchłonięciem dużej dawki preparatu. W innych przypadkach, skutki oddziaływania tych substancji to zatrucia przewlekle, powstające na skutek kumulowania się w organizmie małych dawek substancji niebezpiecznych przez dłuższy okres czasu. Ich efektem są problemy zdrowotne ujawniające się po upływie nawet kilku, czy kilkunastu lat, niezwykle trudne do identyfikacji i powiązania objawów z ekspozycją na działanie szkodliwych substancji w przeszłości.

10 PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO STOSOWANIA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI:

I.      Pozyskuj niebezpieczne substancje zgodnie z prawem, z legalnych źródeł.
II.      Zapoznaj się z etykietą produktu i stosuj się do zamieszczonych tam zaleceń.
III.      Magazynuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami producentów i dostawców, w odpowiednich miejscach i na właściwym podłożu, z dala od źródeł wody, oddziaływania skrajnych temperatur, promieni słońca i opadów atmosferycznych.
IV.      Oznakuj miejsca przechowywania niebezpiecznych substancji.
V.      Ogranicz dostęp do niebezpiecznych substancji osobom postronnym, np. dzieciom.
VI.      Wykorzystuj niebezpieczne substancje zgodnie ze wskazaniami i w dawkach zalecanych przez producenta.
VII.      Stosuj środki ochrony indywidualnej podczas kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
VIII.      Po użyciu niebezpiecznych substancji zutylizuj ich resztki wraz z opakowaniem zgodnie z instrukcją.
IX.      Informuj osoby postronne o miejscach, w których zastosowano niebezpieczne preparaty.
X.      Poznaj zasady postępowania na wypadek przypadkowego spożycia, kontaktu oraz zatrucia niebezpieczną substancją.

Materiały źródłowe -  broszury prewencyjne KRUS         
                                     
Opracowała:     
Samodzielny Inspektor Danuta Rydz, PT KRUS  w Legnicy                                                         
 

14-04-2023

Powrót

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
tel. 75 738 95 92, 75 738 95 97
e-mail (sekretariat): urzad@wartabol.pl

Godziny otwarcia
poniedziałek od 7.30 do 15.30
wtorek od 7.30 do 16.00
środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 15.00Iwiny | Jurków | Lubków | Raciborowice Dolne | Raciborowice Górne | Szczytnica | Tomaszów Bolesławiecki | Warta Bolesławiecka | Wartowice | Wilczy las
Deklaracja dostępności

Copyright © 2009 Urząd Gminy Warta Bolesławiecja, Aplikacje internetowe ESC SA
array(4) { ["option"]=> string(2) "16" ["action"]=> string(9) "news_show" ["news_id"]=> string(4) "2664" ["menu_id"]=> string(1) "0" }